Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

52/11 z dn.19.10.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 52/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 października 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami w sprawie raportu z audytu SPZOZ Mogilno.
5. Sprawy różne.
6. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak – kontrakt, który posiadamy generuje długi. W tej chwili mamy ok.7mln., dług narasta bardzo szybko, na koniec sierpnia za br. wynosi 1mln.zł. W związku z powyższym poprosiliśmy firmę zewnętrzną aby wykonała audyt, strukturę dalszych działań. Skorygowany audyt przekazaliśmy Burmistrzom i Wójtom. Powinniśmy zrobić radykalne cięcia, inaczej nie będziemy w stanie utrzymać SPZOZ-u w takim kształcie jak obecnie istnieje. Organ prowadzący, jakim jest Powiat nie stać na to, aby dokładać 1.400tys.zł. rocznie do działalności SPZOZ. Jak wiemy inwestycje planowane w szpitalu są duże. Chcielibyśmy, aby budżet SPZOZ chociaż zamykał się na zero. Nie Rząd a my sami będziemy ograniczać działalność leczniczą na naszym terenie. Kontrakt z NFZ mamy trochę większy. Audytorzy sugerują ażeby oddział wewnętrzny był tylko w Strzelnie, natomiast w Mogilnie ZOL, ponieważ coraz więcej ludzi poszukuje długoterminowej opieki są zdania aby go pozostawić. Sugerują również konsolidację Izb Przyjęć. Audytorzy wyliczają koszty dostosowania SPZOZ do nowych struktur. Audyt sugeruje, aby zrobić tylko jedno laboratorium w Strzelnie a w Mogilnie pozostawić punkt pobierania. Na wcześniejszych posiedzeniach wspólnie z Dyrekcją uzgodniliśmy, że laboratorium zostaje. W miejsce oddziału wewnętrznego w Mogilnie przenosimy Przychodnię nr 2, likwidujemy ośrodek zdrowia w Józefowie, w którym jest bardzo mało pacjentów a utrzymanie takiego obiektu jest kosztowne. Powyższe działania wiążą się z redukcją ok.35 etatów. Zarząd stoi na stanowisku, że nie można wykonać tak drastycznych cięć jak przewidziano w audycie, musimy dostosować go do swoich realiów. Wiem, że ochrona zdrowia jest zadaniem powiatu, ale lecznictwo dotyczy nas wszystkich. Po dzisiejszym spotkaniu chciałbym wstępnie wiedzieć czy samorządy gminne są w stanie nam pomóc choćby najmniejszymi kwotami.  Wiemy jak wyglądają finanse samorządów i jak mogą wyglądać, ale prosiłbym aby przemyśleć dokładnie, czy nie opłaca sie pomóc powiatowi, przez rok, dwa góra trzy i wtedy powinniśmy wyjść na prostą. Przewidywane są wielkie inwestycje dostosowania budynku szpitala w Strzelne.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeśli chodzi o sprawę konsolidacji, propozycja jest taka aby wstępnie utworzyć 45 łóżek, część personelu lekarskiego i część personelu średniego przenieść do Strzelna i tam zrobić jeden duży oddział wewnętrzny, któryby zabezpieczał potrzeby mieszkańców, przy średnim wykorzystaniu bazy łóżkowej jest to realne. Kontrakt powinien być w takiej samej wysokości. Konsolidacja Izby Przyjęć, tzn. likwidacji uległaby Izba w Mogilnie i była by tylko w szpitalu strzelińskim. Zakład Opiekuńczo Leczniczy miałby swoją Izbę Przyjęć potrzebną tylko do przyjmowania pacjentów w ramach struktury oddziału. Przeniesienie Przychodni Nr 2 do Nr 1 tj. 5tys.zł/ miesiąc oszczędności, jeśli chodzi o sprawę czynszu. Przeniesienie działalności lekarskiej możemy zrobić od ręki, natomiast pewnych prac wymagałoby przeniesienie działu fizjoterapii. Jeśli chodzi o Józefowo to normą jest to, że lekarz POZ powinien mieć w granicach 2-2,5 tys. pacjentów, w Józefowie jest ok.400 osób zapisanych do ośrodka zdrowia.  Co do ZOL-u są cztery warianty restrukturyzacji ostatni wariant to zamknięcie. Najsmutniejsze jest to, że żaden z wariantów, który jest rozpatrywany nie jest takim, który spowoduje, że bilans będzie zerowy. Sprawdzano ZOL-e w innych ZOZ-ach i niestety też mają straty, wynika to z tego, że 71 zł czyli osobodzień płacony przez NFZ plus dopłata pacjenta nie pokrywa kosztów utrzymania pacjenta na ZOL –u . Jeśli chodzi o laboratoria i przeniesienie laboratorium do Strzelna to oszczędności w granicach 348tys.zł  z tym, że w Mogilnie mamy opiekę nocną a warunkiem jej prowadzenia jest istnienie laboratorium w miejscu. W obu laboratoriach został wymieniony cały sprzęt ze środków unijnych i w zasadzie przez pięć lat od zakończenia projektu powinien znajdować się tam gdzie został zakupiony, możliwości przeniesienia tego, to olbrzymia dokumentacja i nie wiadomo czy zostałby zaakceptowany, bo wiadomo, że wprowadzenie zmian w projekcie zatwierdzonym tj. syzyfowa praca. Oszczędności mają dotyczyć też grupy utrzymania czystości w szpitalu, jest proponowana redukcja etatów lub wprowadzenie firmy zewnętrznej. Co do obsługi technicznej proponowane posunięcia są dosyć radykalne, bo mówiące o tym, że zostanie wszystko w Strzelnie. Proponuje się konsolidację kadr i płac oraz redukcję jednego etatu. Następnie redukcja Kierownika Działu Transportu i czterech kierowców. Tutaj byśmy się z tym nie zgadzali, jeden z audytorów wskazał, że mamy zatrudnić takie pielęgniarki, które mają prawo jazdy i które będą jeździły swoimi środkami, albo my im podstawimy samochód. Mamy zrobione rozeznanie, kto ma prawo jazdy i kto może jeździć i w tym składzie ilościowym jest to mniej więcej pół na pół, tu dalsze ruchy odnośnie redukcji związane byłyby z pełną deklaracją pracowników czy będą jeździć samochodem służbowym czy swoim. Jest to niebezpieczne, bo ma cechy dyskryminacji. Proponują również likwidację stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego w Strzelnie, co uważamy, że przy tych wszystkich rzeczach które się tam dzieją a zwłaszcza przy starej infrastrukturze nie jest możliwe. Narzuca się w dalszej części audytu oszczędności na poziomie ratownictwa medycznego. W Strzelnie są zespoły trzy osobowe, jest kierowca i dwóch ratowników, wg. przepisów dopuszczalny jest zespół dwóch ratowników w tym jeden z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W tych zespołach pracują kobiety, które mogą nieść na terenie równym 25 kg a na terenie pochyłym 15 kg, nosze ważą 30 kg. Co prawda jeśli to jest zatrudnienie kontraktowe to te wszystkie przepisy nie obowiązują, ale nie jest możliwe fizycznie, aby kobiety niosły kogoś ważącego ok.100 kg plus 30 kg nosze a z drugiej strony to dyskryminacja ze względu na płeć a po trzecie w takim zespole jeśli coś się dzieje z pacjentem to samochód musi stanąć na trasie bo potrzebne są dwie pary rąk, mieliśmy takie zdarzenie w poniedziałek, gdzie zespół podstawowy wiózł pacjenta do Bydgoszczy, wtedy trudno w trakcie jazdy coś zrobić, dlatego jesteśmy za tym, aby utrzymać 3 osobowy skład. LIS – to system Laboratoryjny System Informacyjny, my czekamy kiedy wejdzie program e-zdrowie wtedy byłoby to możliwe do wprowadzenia. Proponuje się jeszcze redukcję Kierownika ds. Obronności i redukcję w wydziale SIM, gdzie też póki co nie jesteśmy skomputeryzowani i byśmy byli przeciwni. Mogą być też wątpliwości, co to jest system „uni dose”, czyli - jedna dawka dla pacjenta. Każdy pacjent ma przygotowaną w aptece porcję lekową, która idzie bezpośrednio do pacjenta i jest rozdawana przez pielęgniarki. Daje to oszczędności leków. My w przetargach kupujemy tylko duże opakowania lekowe i na oddział czasami jest tak, że nie idzie całe opakowanie tylko określona ilość tabletek. Druga sprawa, jeśli jest zamówienie poza receptami to musi być podana przyczyna czy dany lek ma być wprowadzony. Są też propozycje, że mamy zakontraktować oddział rehabilitacyjny, w obecnym czasie nie jest to możliwe z uwagi na to, że NFZ ma na to kontrakty 3 letnie i na naszą świadomość nie zostały ogłoszony żaden konkurs na rehabilitację. Jest koncepcja nadbudowy szpitala w Strzelnie, wybudowanie drugiego bloku operacyjnego, wtedy możliwe by było zwiększanie przy zatrudnieniu większej ilości lekarzy, nie na etat, ale np. zadaniowo prowadzenie chirurgii jednego dnia i nefrologii. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, po zapoznaniu się z tym, to tak jak tu jesteśmy w trójkę służymy wyjaśnieniami, odpowiedziami, bo pewne rzeczy na pewno są dla Państwa nowe.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – utworzenie rehabilitacji po oddziale wewnętrznym jest dobrym wyjściem z sytuacji z tym. Od razu oddziału nie da się otworzyć. Coraz więcej jest tego typu potrzeb, żeby rehabilitować ludzi, w dalszej przyszłości może sanatorium w Mogilnie.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka – wpisuję się w dyskusje i głos, chociaż nie powiem, że jestem zadowolony, chociażby z jakiejś przynależności terytorialnej. Patrząc realistycznie a to ważniejsze od szowinizmu, od tych życzeń terytorialnych powiem, że pomysł aby wprowadzić w miejsce oddziału wewnętrznego ale to w szybkim tempie oddział rehabilitacyjny jest dobrym pomysłem. Zwlekanie z tym jest nie na miejscu, to byłby dobry kierunek aby zadość uczynić pewnym zmianom, gdzie w jednym miejscu coś tracimy musi wskakiwać coś innego. Koledzy samorządowcy z gmin wiedzą, jaka jest rehabilitacja w każdej gminie. Rehabilitacja jest lepsza od samego leczenia. Tych potrzeb w naszej populacji dotyczących rehabilitacji będzie coraz więcej, bo i zawody, które w tej populacji są kontynuowane, wykonywane wskazują na to, ażeby dla potrzeb naszej populacji, być może nie tylko ta rehabilitacja byłaby coraz bardziej doceniana i rozbudowana. Myślę, że gminy mogłyby pomóc w urządzeniu takiego oddziału, potrzebne są pieniądze, aby odpowiedni sprzęt tam trafił. Myślę, że w tym kierunku należałoby iść.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – myślę, że program restrukturyzacji został opracowany jedynie na podstawie pewnych wartości ekonomicznych, bez patrzenia przez pryzmat potrzeb ludności. Mówiłem od początku, że moje obawy budzi likwidacja oddziału wewnętrznego w Mogilnie, ponieważ praktycznie nie będzie możliwości położenia nikogo z Mogilna, osoby te będą dowożone do Strzelna i to jest niewątpliwie słabość tej propozycji. Powinniśmy się nad tym zastanowić i oddział, to co mówił kolega Wiesław Gałązka, przy wsparciu samorządów mógłby być w utrzymany. Jak najbardziej zasadna jest likwidacja Przychodni nr 2 i przeniesienie rehabilitacji. W ten sposób obniżamy koszty i dziś bez żadnych ruchów moglibyśmy rehabilitacje przenieść, jest to kwestia rozwiązania umowy.  Kolejna sprawa, o której już mówił Dyrektor tj. sprawa ograniczenia możliwości funkcjonowania laboratorium w Mogilnie. Wydaje mi się, że przepisy na to nie pozwalają i z punktu społecznego nawet nie powinniśmy tego robić. Spotkałem się z wieloma opiniami ludzi, że trudno im wyobrazić sobie, aby na każde badanie jeździli do Strzelna. Jeszcze jedna rzecz, na która chciałbym zwrócić uwagę tj. sprawa związana z komputeryzacją rejestracji. Tutaj jesteśmy trochę do tyłu, wciąż są karty i wiem że musza być. Przesyłanie danych do gabinetów lekarskich, na zasadzie sieci komputerów wiąże się z pewnym wydatkiem finansowym i pewnie na dzień dzisiejszy nas nie stać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeżeli chodzi o komputeryzację, to mówiąc szczerze trochę nas zawiódł Urząd Marszałkowski, gdzie od pewnego czasu walczymy o program e-zdrowie, byliśmy pewni, że już będziemy mieli, i tak ciągle nas zwodzili. Gdybyśmy zaczęli robić to sami to na pewno już byśmy mieli, ale do dzisiejszego dnia ciągle zmienia się prowadzący z Urzędu Marszałkowskiego i ciągle stoimy w miejscu, podobnie jak e- administracja. Audytorzy nie widzą potrzeby w tej chwili zmieniania SPZOZ  na spółkę z o.o., ponieważ to wiąże się z kosztami dla SPZOZ. Są zdania, że w każdej chwili można się przekształcić w spółkę prawa handlowego.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jeśli chodzi o e- zdrowie, to kwota 1.000.800zł, jest to ucyfrowienie aparatów RTG, włączenie w sieć informatyczną sprzętu laboratoryjnego, RTG, gastroskopii, USG i sprawa jest taka, że to podzielone jest na etapy – osieciowanie, ucyfrowienie aparatów RTG i ostatni etap to łączenie tego wszystkiego do pracy. Docelowe jest to, aby w każdym gabinecie można było wejść i zobaczyć wyniki w komputerze, tak działa system LIS dotyczący laboratoriów.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – byłem na spotkaniach wcześniejszych dotyczących samego raportu. Rozumiem, że audyt jest pewnym odniesieniem do naszych rozważań i naszych kierunków, które musimy wykonać, by osiągnąć cel, którym jest minimalizowanie narastającego zadłużenia. Czekam na rzeczowe przedstawienie kierunków, które by widział dyrektor, co by pozwoliło w normalny sposób przerobić audyt na wizję pozwalającą nam ograniczyć środki bez tzw. społecznego uderzenia. Jak wskazali przedmówcy są ważne rzeczy związane z ludzkim odbiorem tych zmian które musimy dokonać. Na poprzednim spotkaniu była mowa o tym, że SPZOZ przygotuje kosztorys zmian które my już wtedy wnosiliśmy. Audyt wiele nie zmienia, bo praktycznie wszyscy z nas, którzy interesowali się rozwojem szpitala powiatowego z oddziałami w Mogilnie i Strzelnie, mniej więcej wiedzieli gdzie są długi i gdzie narastają zobowiązania, gdzie potrzeba podjąć decyzję. Audyt w większości utwierdził, wskazał też pewne niuanse, ale doskonale zdawaliśmy sobie sprawę na czym stoimy i gdzie idziemy. Nie możemy iść do długów sięgających 10mln. bo wiemy, że to może skończyć się tragicznie w ogóle dla istnienia SPZOZ-u.

Członek Zarządu Robert Musidłowski – chciałbym wzmocnić kolegę Radnego Mleczko i chciałbym zapytać Dyrekcję, czy posiada jakiś wariant opracowany na bazie tego audytu. To ważna sprawa, to są fachowcy, Państwo wiecie co najbardziej jest bolesne. Jeśli chodzi o oszczędności to już pokrótce sobie zapisałem 60tys. likwidacja Przychodni na ul.Padniewiskiej i minimum 60tys. rocznie z likwidacji Józefowa, to nie są już małe pieniądze. Odnośnie audytu, to ja myślę, że niestety likwidacja oddziału wewnętrznego w Mogilnie całkowicie nie wchodzi w rachubę, bo z mojej strony na pewno nie będzie zgody.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – uważam, że w Mogilnie powinien być oddział wewnętrzny, ponieważ wywoła to niepotrzebne konflikty. Audyt jest opracowany, ale nie mówi, jakie to będą oszczędności.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – w audycie są wyliczenia, pozostaje kwestia społecznego spojrzenia na audyt.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – nie mogę się do tego odnieść, bo dopiero otrzymałem ten materiał, ja na pewno to przeanalizuję. Pan Starosta zasygnalizował, poprosił aby samorządowcy wyższego szczebla wsparli finansowo. U nas w jednostkach jest krucho pod względem finansowym, wydatki bieżące muszą być pokryte dochodami, jestem na etapie budowy budżetu, który się nie dopina. Nie wiem jak u Pana Burmistrza Strzelna i Wójtów a wcale nie chodzi o inwestycje. Pan Mleczko powiedział jedną rzecz, że te rzeczy, które audyt pokazał to już wiedzieliście wcześniej.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – mniej więcej.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – my już jakieś środki zainwestowaliśmy, musimy realizować swoje zadania. Lata 2012-2013 będą trudne dla samorządów, być może również 2014. Boje się, wierzę że tak nie jest, że Państwo nie zmierzacie w tym kierunku, gdzie od kilku miesięcy trwa akcja prowadzona przez Pana Majcherkiewicza, pracownika Starostwa, Radnego Rady Miejskiej, który upomina się, że gmina Mogilno powinna budować lotnisko dla służby zdrowia.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – lądowisko jest niezbędnym elementem zapewnienia prawidłowej opieki mieszkańcom Powiatu.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – ja szukałem wzdłuż i wszerz nie tylko w internecie  i nie zauważyłem, żeby gmina budowała lądowisko, to rola Powiatu, który ma w zadaniach służbę zdrowia. My nie uciekamy od tego, musze się zapoznać, będzie bardzo trudno, nie wiem, o jakiej wielkości, o jakich kosztach mówimy.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – mówimy o kwocie 400tys. rocznie na potrzeby SPZOZ. W Strzelnie wspólnie z Burmistrzem Strzelna budujemy lądowisko a w Mogilnie?

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – ad vocem wypowiedzi Pana Burmistrza, co widzi się czytając audyt. Ja zwracałem uwagę na to, że dostając, co kwartalne sprawozdania finansowe widzi się, które oddziały, które przychodnie, jak to wszystko funkcjonuje, co generuje straty. Audyt to ubrał w wizję przekształceń mocno uderzając w poszczególne segmenty i tylko w tym względzie byłem wyrazicielem tego, że my to wiedzieliśmy tylko zastosowanie pewnych funkcji wywołuje to sprawozdanie, które otrzymaliśmy.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – ile będzie ze strony powiatu?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – rok 2011 to może być kwota 200tys., wszystkie dochody, które są bezpośrednio przeznaczone na wydatki i nie ma już z czego generować nadwyżek, nic się nie zostawia oprócz kredytów do spłaty, nowych pieniędzy nie będzie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jeśli my mamy zrobić za 10-15mln inwestycję w Strzelnie to, zadłużymy się i już nic nie będziemy robić. Co to jest 50 -60 tys.zł dla budżetu gminy i powiatu. 400tys. podzielić to na pięć jednostek to nie stać was dołożyć przez rok – dwa? Jeżeli pomożecie nam to np. ograniczymy do minimum zatrudnienie, wszędzie płace to największe koszty stałe, trzeba je ograniczyć. My gdybyśmy mieli, jako SPZOZ w jednym budynku, byśmy się bilansowali. Na koniec roku wiedzieliśmy, że w SPZOZ będzie 1,2mln długu. Jeżeli nie będziemy szukać rozwiązania wspólnie to wcześniej czy później nie będzie szpitala na terenie Powiatu Mogileńskiego. Rządzący z Warszawy dążą do połączenia i pozostawienia w obrębie 100 km jednego szpitala.

Członek Zarządu Robert Musidłowski – dzisiaj się dopiero dowiedzieliśmy dokładnie, o jaką kwotę chodzi, ani Burmistrzowie ani Wójtowie o tym nie wiedzieli. Druga strona medalu jest taka, że raport jest opracowany w bardzo radykalny sposób i w tej wersji jest nie do przyjęcia.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – wsłuchując sie w sprawozdanie finansowe, jakie Starosta przedstawił i galopujące zadłużenie służby zdrowia, następnie perspektywa rozbudowy bazy leczniczej w Strzelnie, moim zdaniem na wiadomości, które mam na tą chwilę, jak najbardziej słuszne przedstawienie streszczenia z audytu, gdzie wskazano nam kierunki, w jakich powinniśmy, czy możemy pójść. Oczywiście to, co powiedział Pan Dyrektor, że pewne rzeczy będziemy musieli dopasować, ale to będzie należało do Dyrekcji, jak to będzie zrobione. Wysłuchując przedmówców muszę przychylić się do wypowiedzi Pana Gałązki, jeżeli będziemy rozpatrywać partykularyzm i co traci Mogilno to zniszczymy wszystko, pójdziemy do Inowrocławia i wtedy będzie dopiero problem. Moim zdaniem to, co jest tu założone i co zostało powiedziane przez Pana Starostę, Dyrektora ja uważam to za słuszne wg. wiadomości, które posiadam na chwilę obecną.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – Pan Burmistrz Mogilna i Strzelna oraz Wójtowie wiedzą, że ciężkie czasy idą dla samorządów. Już spotykaliśmy się żeby zacząć współpracować w sprawie oświaty. Jesteśmy zdani na siebie, niestety władze zmuszają nas do tego żebyśmy zaczęli robić coś ponad gminnego, może powiatowego. To jest jedyna możliwość zaoszczędzenia, współpracy i pomocy sobie. Zobaczcie, co będzie działo się za dwa, trzy lata nasza oświata nie wytrzyma, dziś zdrowie nie wytrzymuje a po jutrze drogi i tak po kolei aż dojdziemy do sytuacji gdzie samorządy, choć nie wierzę w to i nie życzyłbym nikomu ale mogą zacząć ogłaszać bankructwo ze względu na to, że nie dają sobie rady finansowo. Dlatego też na bazie tego spotkania proszę Burmistrzów i Wójtów o spotkanie w sprawie oświaty. Naczelnik A.Konieczka oferuje naprawdę moim zdaniem godne warunki współpracy i dogadania się, powołania międzygminnych jednostek oświatowych i współpracy między sobą a jesteśmy w stanie zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze. Naczelnik mówił, że Powiat nie musi być jednostką zawiadującą, to Państwo możecie to przejąć, ale w jedności siła. Dlatego ja bym namawiał, jeśli będzie taka Państwa wola, żebyśmy oprócz tego, że rozmawiamy o szpitalu wrócili do rozmów o oświacie a może o drogach, może o innych rzeczach np. sprawa związana z zimowym utrzymaniem dróg. Przejazdy przez drogi gdzie samochód jedzie z podniesionym pługiem, możemy sie dogadać, aby to jednym ciągiem zorganizować. To nasze propozycje i taka jest rola powiatu, aby jednoczyć samorządy we współpracy i dogadywaniu się, proszę Wójtów i Burmistrzów aby wyrazili zgodę na takie spotkania w ramach współpracy w różnych dziedzinach życia powiatowego.

Członek Zarządu Robert Musidłowski –  chciałbym powiedzieć Wójtowi Jezior Wielkich, żeby nie przedstawiał czarnej wizji, że wszystko pójdzie do Inowrocławia. Ja myślę i będę się upierał nad tym, że trzeba opracować jak najlepszy wariant żeby ratować mogileński szpital i oddział wewnętrzny.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – mówiliście Państwo o oszczędnościach, o przeniesieniu rehabilitacji z ul. Padniewskiej dopiero po przeniesieniu oddziału.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – nie, już teraz można przenosić.

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – mówiliśmy o oddziale rehabilitacji, jakieś jeszcze ewentualnie propozycje? Zabrał również głos dotyczący utworzenia oddziału przy szpitalu dla osób starszych.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – restrukturyzacja głęboka była w 2000r. Ustawa „203” która rozłożyła wszystkie szpitale na łopatki, później była lista szpitali. Działalność Państwa sprowadza się do tego, aby rękoma samorządów zamknąć szpitale. Jeśli chodzi o wynika finansowe, Panie Burmistrzu to w 2008r. mieliśmy 1,3  mln. zysku w 2009 prawie 1 mln  z tym, że od kontraktu który zaczął obowiązywać  w 2008r. stawki zostały takie same a zmniejszono ilość zakontraktowanych punktów i zaczęliśmy analizować to, że będzie narastała strata z uwagi na to, że kontrakt relatywnie jest mniejszy niż był kiedyś. Odsyłam do artykułów o Żnińskim szpitalu, nie jest to tak jak ktoś kreuje rzeczywistość. Bazujmy na naszych sprawozdaniach finansowych, na audycie, który jest opracowany. Urząd Marszałkowski w Województwie Wielkopolskim robi audyt we wszystkich szpitalach czy mają dobre wyniki czy nie, żeby przyjrzeć się jak to wszystko wygląda. To, że został wykonany audyt to bardzo dobrze, nie dlatego że my pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy tylko chodzi o to aby pewne rzeczy ukierunkować. Możemy powiedzieć sobie, że my z tym żyjemy na co dzień, spojrzenie z zewnątrz jest zawsze spojrzeniem świeżym, inaczej trochę niż my patrzymy. Po sesji będą audytorzy i zrobią prezentacje audytu. Wydaje mi sie, że dyskutować możemy po zapoznaniu się z treścią. Dużo jest tabelek, pewne rzeczy można sobie odpuścić, ważny jest początek, potem nasze mocne, słabe strony wszytko w audycie jest zawarte. Powinniśmy mieć wszyscy świadomość, że być albo nie być dla pacjentów to nie tylko Dyrekcja SPZOZ ale wszystkie samorządy. Zawsze jestem na sesji i jeśli ktoś mówi o szpitalu w Mogilnie, ja mówię że to szpital Powiatowy, nie ma dwóch szpitali, jest jeden szpital Powiatu Mogileńskiego w dwóch siedzibach. Jedna siedziba to są koszty i jeśli będzie deklaracja, że są dwie siedziby to nie tylko SPZOZ musi ponieść koszty, ale samorządy też. My nie żądamy wiele, to nie jest robione dla nas, ale dla pacjentów, którzy na tym terenie mieszkają. Żeby coś robić, musimy mieć zapewnienia, że takie i takie środki będą.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – sama opieka nocna w Strzelnie kosztuje nas 300tys.zł z budżetu. Prawnie opiekę nocną powinniśmy mieć tylko w Mogilnie i mamy 300tys.zł. mniejszy dług.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – my nie mówimy, że nie chcemy pomóc. Ja już mówiłem, że mam napięty budżet, że mi się na chwilę obecną wydatki bieżące nie dopinają. Nie wiem jak u państwa. Druga rzecz to trzeba się z tym zapoznać a trzecia rzecz to nie uciekajmy od tego, po to zostały powiaty do życia powołane, żeby zaspokajać potrzeby i od tego też jesteście.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – pomagamy – 300tys.zł. dokładamy do opieki nocnej.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – otwieram pomoc nocną w Mogilnie i jestem czysty, postępuje zgodnie z prawem, pomoc nocna jest w Mogilnie. To, że my tworzymy drugi to jest nasz koszt i jeżeli policzymy 1,4mln minus 300tys.zł i odjąć amortyzację to do pokrycia będzie 200tys.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński –też jest zapis ustawowy, ze mieszkańcy powiatu tworzą w mocy prawa wspólnotę samorządową. Państwo też jesteście odpowiedzialni za mieszkańców całego powiatu, nie tylko gmina.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak –  to po co, żeśmy się spotkali?

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – żeby rozwiązać problemy.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka – dyskusja na te szczegóły jest za wczesna, bo Panowie nie do końca są przygotowani do dyskusji. Podoba mi sie stanowisko Pana Wójta z Jezior Wielkich, który jak gdyby zabezpieczając swoją pozycję, że wszystkiego nie zna, ale z góry zakłada, że to co tutaj sie dzieje ma poprawić obecną sytuację. Czyli daje wiarę.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński –  słyszałem propozycję, że zamkniemy oddziały tu i w Strzelnie i nie zostanie nic.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Mleczko – to radykalne stwierdzenie czegoś, czego nie było, mówimy tylko, że audyt mówi o zamykaniu radykalnym.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak –  pytałem, czy pomożecie finansowo nam z tego wyjść , nie mówiłem że zamkniemy jak nie dacie pieniędzy. Naprawdę odpowiedzialność polityczną poniesiemy wielką. Nie pozwolę jako Przewodniczący Zarządu żeby Powiat doprowadzić do ruiny przez to, że SPZOZ generuje coraz większe długi. Trzeba cos zrobić w tej chwili. Rozmawiałem z Posłami o tym jak inne szpitale otrzymały zwrot środków, bo jak można było nie płacić ZUS-u i za to dostać pieniądze, ale jeśli ktoś od 10 lat dociąga wszystko żeby było, zamykał, bilansował, przynosił zyski i nie otrzymał żadnego zwrotu, to nieładnie. Prosiłem o długoterminową pożyczkę niskooprocentowaną z dopłatą budżetu Państwa, ale nic każdy przyjedzie napisze i nic więcej. Teraz proponują pożyczkę na bieżące wydatki, żeby pomóc SPZOZ-om. Niech nam dadzą 10 mln. na 10 lat na 1.5 czy 2 % i my to spłacimy bez niczego.  Audyt nam powiedział jak to wszytko wygląda, co nas boli i gdzie, bez tego niestety nie utrzymamy sie na powierzchni. Podjęte decyzje w latach 90-tych, że w Strzelnie wybudowano szpital, nam się czkawką odbija, bo 20 km dalej jest Inowrocław, który ze względów ekonomicznych nie będzie utrzymywał oddziałów. Kto ile ma i co robi, to wiemy. Pytanie czy zostawiamy oddział w Mogilnie, czy robimy rehabilitację, ile w razie, czego potrzeba do  remontu sali po ZOL-u to chodzi o ten sposób pomocy. Na pewno od inwestycji w Strzelnie nie uciekniemy, jeżeli chcemy mieć szpital. Nikt nie stawia nikogo pod ścianą, tylko zwracamy się do samorządów gminnych, czy pomożecie nam przetrwać najgorsze lata 2012-2013?

Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak – jeżeli będzie nas stać to pomożemy.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński –  Pan Mleczko i Musidłowski mówili, też że liczycie koszty.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – audytorzy liczą koszty i my liczymy swoje po zmianach.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – cieszę się, że Starosta powiedział o współpracy. Wydawało mi się, że Starostwo powinno być takim miejscem współpracy, pomocy, nie mówię o aspekcie finansowym, ale takim organizacyjnym, prawnym, szukaniu rozwiązań na szczeblu wyżej a nie żeby był ośrodkiem takim anty-gminnym. Także cieszę się z tej deklaracji od Pana Starosty - mówię o szkolnictwie, bo widzimy też szkoły u nas, my dokładamy 10mln. i końca nie widać, jesteśmy otwarci na spotkanie.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski - jeśli odeszliśmy od tematu a dotknęliśmy oświaty, to Panie Starosto ja oczekiwałbym jak najszybszego spotkania dot. oświaty. Ja u siebie powołałem zespół ds. reorganizacji oświaty, bo niestety oświata może budżet gminny rozłożyć. Może będzie lepsze rozwiązanie odnośnie reformy oświaty w powiecie, wówczas ja może bym zaprzestał działalności tej komisji. Prośba, aby spotkanie odbyło się jak najszybciej.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański – na jakim szczeblu by miało się ono odbywać, na szczeblu burmistrzów czy na razie odpowiedzialnych za oświatę?

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – może na razie odpowiedzialnych za oświatę.

Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański – czyli Pana Konieczkę upoważnimy do tego, żeby takie spotkanie zorganizował.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – rozumiem, że wy  w 100% nie akceptujecie audytu, jest to punkt wyjścia?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – nie chcemy wyrządzić krzywdy mieszkańcom.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – jesteście Państwo fachowcami i przedłożycie jakąś konkretną ofertę jak chcecie iść tak?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – oczekujemy pomocy finansowej.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński –  ale jakie potrzeby są?

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra – aby ponieść pewne oszczędności najpierw pewne rzeczy trzeba zrobić, przeniesienia oddziału w inne miejsce w tym miejscu dostosować do oddziału rehabilitacyjnego, trzeba przenieś Przychodnię i do tego aby móc iść w tym kierunku oszczędności, trzeba zainwestować. Są to pieniądze potrzebne na remonty, dostosowanie pomieszczeń chociażby w Mogilnie można by było już wchodzić gdyby można było dostosować toalety, instalacje przyzywowe.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger – jak nie wie się o czym dyskutuje to czasami dyskusja przybiera formy jak dzisiaj. Ja mam taka propozycję, jak sie Państwo z tym zapoznają potrzebne by było krótkie spotkanie, najlepiej przed sesją, przed spotkaniem z audytorami. Jak też Państwo patrzą na ten audyt? Wiem, że nastąpi zderzenie pewnych rzeczy, które wynikają z audytu i tych, które mają miejsce w rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Wiemy, że pewne rzeczy z audytu nie są możliwe do zrobieni przez rok, dwa mamy taką świadomość, jeśli Państwo mają jakieś uwagi, to byłoby bardzo dobrze. Zdaję sobie sprawę, że pozostali radni będą mieli dużo pytań. Przeczytanie i przedstawieniu tego, co my mamy opracowane daje pewien obraz sytuacji i pozwoli opracować jakieś wspólne stanowisko.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – nie wiem czy zdążymy, ale na tym spotkaniu postaram się też być. Wiem, że może te kwoty Państwa nie zadowalają, ale co roku jakieś środki staramy się przekazać Państwu. Może było mniej tych pieniążków na SPZOZ ale powiedziałem, że Pan Burmistrz też chyba więcej przekazuje niż ja, ale gdybyśmy się zamienili i szpital byłby taki dobry w Mogilnie to też bym dał więcej. Jesteśmy w okresie planowania budżetu i trudno nam jest zadeklarować jakąś kwotę, będę szukać.

Członek zarządu Wiesław Gałązka – może zaproponować Panom samorządowcom którym też zależy na tym jaki kształt ta reorganizacja będzie miała, przecież o to chodzi, że zanim ktokolwiek wyda pieniądze to chce jakby wiedzieć o wszystkim, abyśmy na następnym spotkaniu w ten sposób porozmawiali. O pieniądzach możemy porozmawiać po wszystkich ustaleniach, które mam nadzieję wspólnie zaakceptujemy.

ad.5
Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – chcielibyśmy uruchomić geoportal z którego korzystaliby zarówno mieszkańcy jak i pracownicy gmin i gminy. Zostanie skierowane pismo, ustalimy jakąś datę spotkania, na którym byśmy mogli podjąć ostateczną decyzję odnośnie sfinansowania. Czy Państwo deklarujecie się sfinansować oprogramowanie i uruchomienie? Koszty zakupu oprogramowania na dzień dzisiejszy tj. 21 tys.zł netto i będziemy się jeszcze dowiadywać i moja taka propozycja żebyście Państwo w ramach czterech gmin to zakupili, my natomiast ze swojej strony dajemy serwer, który już jest i czeka na uruchomienie.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – zachęcam Burmistrza i Wójtów do tego programu, bo my też korzystamy dzięki uprzejmości i to naprawdę fajna rzecz. Spotkajmy się po 1 listopada.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – spotkajmy się rano o 8.00.

Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – warunki jeszcze przedyskutuję z firmą Geomatyka Kraków, ceny na stronie internetowej są z pewnością aktualne.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – jak dzielimy koszty?

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – sugeruję podzielić w stosunku do powierzchni gminy.

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – niech Pan nie żartuje, to będzie kosztowało 6,5tys., naprawdę to bardzo jest potrzebne.

Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Jarosław Zwiernik – pan Wójt i z gminy Dąbrowa i Jezior Wielkich często sie pytają. Chciałbym dodać, że ten program w ciągu dwóch lat zwróci się kilkukrotnie. Jeśli Burmistrz Mogilna ma wgląd do finansów a na pewno ma, to wie ile wzrosły opłaty z tytułu podatku, po ostatniej modernizacji za chwilę będzie robiona w gminie Strzelno- już praktycznie jest robiona, w gminie Jeziora Wielkie w przyszłym roku chcemy uruchomić, ok.6tys.zł to zwróci się z tytułu podatku wskutek modernizacji. Przy zakupie innego oprogramowania mielibyście tylko stan na dany dzień, czyli codziennie byście musieli brać od nas bazę żeby stan był aktualny, natomiast wspólny zakup oprogramowania pozwoli bez względu na ilość stanowisk na nieograniczony dostęp, tylko komputer musi mieć dostęp do Internetu, my dajemy login hasło i pracownicy, mieszkańcy, policja, straż pożarna, wszyscy mogą z tego korzystać.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – czyli dzielimy na cztery?

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – uważąm, że wg. m2 czy km.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:38:14
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:459

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij