Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

47/11 z dn.29.09.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 47/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 29 września 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
5. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą lokat negocjowanych rynku pieniężnego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r. Wprowadzono uzyskaną z Fundacji Powiatu Mogileńskiego część zysku w kwocie 34.720,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w ramach realizacji Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA oraz ZDOLNI. Ogólna wartość środków niezbędnych do wypłaty w 2011 r. wynosi – 60.435,00 zł. Różnica w kwocie 25.715,00 z pokryta będzie  z rezerwy celowej oświatowej.
Ponadto przesunięto w ramach § 6050 środki na dofinansowanie zadania  związanego z przebudową drogi powiatowej Mogilno-Strzelce na odcinku ul. Niezłomnych w Mogilnie od km. 0+322 do km 1+354,8 dł. 1,0328km  w związku z nieprzewidzianymi wydatkami – 54.000,00 zł. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na wypłatę części stypendiów w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA – 25.715,00 zł.
Zarząd Postanowił przedstawić powyższe zmiany pod obrady Rady. 


ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018. Wprowadzono zadanie związane z wypłatą stypendiów w związku z realizacją Programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, ZDOLNI oraz TALENT. Ogólna wartość planowanego zadania 201.450,00zł. 
Zarząd Postanowił przedstawić powyższe zmiany pod obrady Rady. 


ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
dokonania zmian w planie dochodów wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
Niniejszą uchwałą dokonano zmian polegających na zmianie dochodów i wydatków na kwotę 17.000,00 tytułem zwiększenia dotacji decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2011 Nr WFB.I.3120.53.2011 w rozdziale 71015-Nadzór Budowlany na kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na działalność kontrolną, oraz decyzja Nr WKB.1.3120.50.2011 z dnia 09.09.2011r w rozdziale 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 15.000,00 na realizacje zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto uchwałą dokonano przeniesień związanych z bieżącą działalnością jednostek na kwotę 50.4680,00zł w: Starostwie Powiatowym w rozdziale 71014-na kwotę 17.000.00zł,  75075-na kwotę 3.000,00, oraz w rozdziale 75212 na kwotę 1.500,00 celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników , oraz remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, zabezpieczenia środków na opłatę honorarium kabaretu w związku z kolejną edycją Mogileńskiej Beczki Śmiechu, oraz opłatę szkolenia obronnego; Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 na kwotę 7.314,00 zł środki na posiłki profilaktyczne , odzież robocza pracowników Obwodu Drogowego; 3. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 na kwotę 3.877,00 zł, na wypłatę nagrody z okazji Dnia Budowlańca; ZPS Szerzawy w rozdziale 80102 i 80134 na kwotę 7.400,00 zł środki na zakup usług telekomunikacyjnych , oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Specjalnej Szkole Zawodowej; Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 na kwotę 1.000,00 zł środki na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników; W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na kwotę 50,00 zł środki na zakup usług zdrowotnych; W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 na kwotę 3.900.00zł środki na wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie, rozdziale 85201 na kwotę 5.000,0 wypłata usamodzielnienia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 116/11.


ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą lokat negocjowanych rynku pieniężnego. Podjecie niniejszej umowy związane jest z możliwością lokowania wolnych środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Mogileńskiego. Korzystając z dyspozycji § 12 pkt 4 Uchwały Rady Powiatu Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r. istnieje możliwość umieszczenia wolnych środków na lokacie terminowej celem uzyskania większych środków z odsetek bankowych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 117/11.


ad.8
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:21:16
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:387

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij