Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

46/11 z dn. 23.09.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 46/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 23 września 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Spotkanie z firmą Formedis Piotr Magdziarz z Poznania dotyczące audytu SPZOZ.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań.
7. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Wicestarosta Tadeusz Szymański wyjaśnił, że firma Formedis Piotr Magdziarz z Poznania opracowała raport roboczy z audytu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Raport został dokładnie przeanalizowany przez Zarząd powiatu i powołany przez niego zespół. Sporządzono szereg poprawek i uwag, które stanowią załącznik do protokołu.

Przedstawiciele firmy zostali zaproszeni na spotkanie z Zarządem i kierownictwem SPZOZ w celu omówienia przygotowanego raportu.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu. Na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie wpłynęło pismo Radnej Powiatu Stanisławy Łagowskiej, w którym zrzeka się mandatu. Zgodnie z art. 383 §1 pkt.4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn. zm) wygaśnięcie mandatu radnego następuje min. w przypadku pisemnego zrzeczenia się mandatu. Art. 383 §2 w/w kodeksu nakazuje radzie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Zarząd Postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady. 

 

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie w zakresie zaciągania zobowiązań. Uchwała upoważnia Dyrektora ZDP w Mogilnie do zaciągnięcia  zobowiązań  związanych z realizacją przedsięwzięcia związanego z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w  latach  2012 -2014.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 115/11.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.8
Zarząd Powiatu wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XIV sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 29 września 2011r. projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
  

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:21:07
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:273

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij