Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

42/11 z dn. 26.08.2011r.

     PROTOKÓŁ  Nr  42 /11
                                      Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                       odbytego  26 sierpnia  2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie   przedstawienia  informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego , planu  finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  oraz informacji o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy  finansowej za I półrocze 2011r.
5. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
6. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  określenia  wysokości  środków finansowych na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli w placówkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
7. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na dodatki  funkcyjne  dla kadry  kierowniczej w szkołach i placówkach  oświatowych,  dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
8. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  określenia  ilości  etatów kalkulacyjnych  dla  pracowników administracyjno – obsługowych w  placówkach oświatowych , dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
9. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia  miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje  zasadnicze  i  dodatki funkcyjne  dla  pracowników administracyjno – obsługowych  w  placówkach oświatowych , dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
10. Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  udzielenia Piotrowi  Pieszakowi, Dyrektorowi  Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców  im. Św. Jana Bosko w  Strzelnie pełnomocnictwa  do  podpisania  umowy  dotacji  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11.  Podjęcie  projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  zlecenia  realizacji  zadania  publicznego w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu – XVII Biegu  o  memoriał Mariana Śmigielskiego.
12. Podjęcie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  zmiany  w  Regulaminie  Organizacyjnym Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie.
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy  różne.
15. Zakończenie.


ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Tomasz Barczak poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu  finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  oraz informacji o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy  finansowej za I półrocze 2011r.
Zarząd Powiatu   wnikliwie  przeanalizował  i  ocenił  wykonanie  budżetu za I półrocze br. Z  oceny Zarządu  wynika, że  jest  on  realny  i  możliwy do wykonania. Podczas  oceny  wykonania  budżetu Zarząd  zaniepokoił  brak  wydatkowanych  środków na zadania  inwestycyjne  w  SPZOZ.
Skarbnik   Powiatu zwróciła  uwagę  na  niedoszacowanie  planu   wydatków  na  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  bezrobotnych,  jest to  zadanie  rządowe, a   brakująca   kwota   w obecnym  budżecie to  ok. 300 000 zł, w  co  miesięcznych  sprawozdaniach  informujemy   Wojewodę  o brakujących  środkach, ale  mamy  nadzieję, że  wzorem  ubiegłego  roku  plan  ten  zostanie  zwiększony  w  II  półroczu  br.
 Przedstawiona informacja z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, planu  finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  oraz informacji o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy  finansowej za I półrocze 2011r.  została  przekazana Radzie Powiatu i RIO do 31 sierpnia br.
Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały, który  poddał   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 98/11.
ad. 5
Skarbnik  Karina Kostyra  następnie  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 99/11.
ad.6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie  określenia  wysokości  środków finansowych na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli w placówkach  oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 100/11.
ad.7
Naczelnik Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt  uchwały   w sprawie  określenia  wysokości  środków finansowych na dodatki  funkcyjne  dla kadry  kierowniczej w szkołach i placówkach  oświatowych,  dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 101/11.
ad.8
Naczelnik Andrzej  Konieczka przedstawił  kolejny  projekt  uchwały   w sprawie określenia  ilości  etatów kalkulacyjnych  dla  pracowników administracyjno – obsługowych w  placówkach oświatowych , dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Następnie  Przewodniczący  Zarządu poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 102/11.
ad.9
Naczelnik Andrzej  Konieczka przedstawił    projekt  uchwały  w sprawie ustalenia  miesięcznych kwot przeznaczonych na pensje  zasadnicze  i  dodatki funkcyjne  dla  pracowników administracyjno – obsługowych  w  placówkach oświatowych , dla  których  organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 103/11.
ad. 10
Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia Piotrowi  Pieszakowi, Dyrektorowi  Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców  im. Św. Jana Bosko w  Strzelnie pełnomocnictwa  do  podpisania  umowy  dotacji  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 104/11.
ad.11
Referent Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt  uchwały   w sprawie  zlecenia  realizacji  zadania  publicznego w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu – XVII Biegu  o  memoriał Mariana Śmigielskiego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 105/11.
ad. 12
Sekretarz  Stefan  Łukomski  następnie  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  zmiany  w  Regulaminie  Organizacyjnym Zarządu  Dróg  Powiatowych  w Mogilnie. W  regulaminie  dodano zapis -  radca prawny.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 106/11.
ad. 13
Zarząd Powiatu podjął sześć  decyzji  kierujących  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad. 14
W  sprawach  różnych –  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował  Zarząd, że gotowy  jest  projekt   na  budowę     warsztatów  szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie. Zarząd  przyjął informację do wiadomości.
ad. 15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

          

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:20:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:34:48
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:35:31
Ilość wyświetleń:354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij