Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XIII/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr XIII/11
 z  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 17 sierpnia 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 8:45do 9:00


W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego   17 radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Bartecki,  który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Nieobecni: Radna Stanisława Łagowska i Radny Krzysztof Mleczko.
Zaproszeni goście obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik  do protokołu). 
Protokół spisała Małgorzata Wilk.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej  nr 2 w Strzelnie i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie,
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie                 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego- III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji                w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011-2018,
8. Zakończenie.

ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Bartecki – Kto z Państwa jest za dołączeniem   do porządku obrad pkt. 6 i 7? Swoje zastrzeżenia zgłosił radny – Przemysław Zowczak, uznając, że nic nie stało na przeszkodzie, aby uwzględnić  wcześniej w porządku powyższych punktów, umożliwiających  tym samym zapoznanie się radnym  przed sesją z problemem   oraz dyskusję.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
Ostatecznie 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących się od głosu porządek obrad został przyjęty.

 

 

ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2   w Strzelnie i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Bartecki uzyskał aprobatę Rady, aby nie odczytywać projektu uchwały i w związku z tym przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania    15 radnych było za, 0 przeciw i  0 wstrzymujących się od głosu. Uchwała została przyjęta.
 
ad. 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia      31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Na wstępie Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu - Andrzej Konieczka wyjaśnił radnym, że zakres dokonywanej zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu polega na dołączeniu informacji o utworzeniu nowej jednostki -Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Strzelnie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. W wyniku głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. W związku   z powyższym uchwałę uznano za podjętą.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

Starosta Mogileński - Tomasz Barczak i Skarbnik Powiatu Mogileńskiego – Karina Kostyra podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych przedstawili radnym planowane inwestycje, stanowiące podstawę dla zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu zrezygnował z poddawania projektu pod dyskusję i przystąpiono bezpośrednio do głosowania.
W wyniku głosowania 15 radnych opowiedziało się za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, wobec czego uchwała została przyjęta.

ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego- III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego                przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały 15 radnych opowiedziało się za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta.

ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011-2018.

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku czego 15 głosami za, 0 przeciw,   0 wstrzymujących się uchwała została przyjęta.

 

Ad. 8
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Bartecki podziękował wszystkich za przybycie, równocześnie życząc wszystkim zebranym miłego wypoczynku wakacyjnego. Obrady sesji Rady Powiatu w Mogilnie zakończono o godz. 9:00.

 

Przewodniczący Rady  Powiatu
Jan  Bartecki

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-09-30 14:49:36
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 12:10:29
Ostatnia zmiana:2011-11-23 12:10:47
Ilość wyświetleń:279

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij