Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

40/11 z dn. 11 sierpnia 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 40/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 11 sierpnia 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na położenie kanalizacji deszczowej na działkach stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonych nr 14/19 i 14/22.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na modernizacje ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Gminy Strzelno, zgodnie z „Warunkami Technicznymi” stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkach budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Strzelnie i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
11. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2

Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


ad.4
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na położenie kanalizacji deszczowej na działkach stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonych nr 14/19 i 14/22. Położenie kanalizacji deszczowej niezbędne jest do osuszenia budynku dworku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 90/11.

ad.5
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na modernizacje ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienie baz danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Gminy Strzelno, zgodnie z „Warunkami Technicznymi” stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji w trybie przetargu nieograniczonego. Zarząd przyjął specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołał komisję przetargową w składzie: J.Zwiernik, R.Maćkowiak, P.Wasilewski, E.Pieszak, J. Caspari – Filipiak.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 91/11.

ad.6
Karina Kostyra skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 92/11.

ad.7
Karina Kostyra skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego. 
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 93/11.

ad.8
Karina Kostyra skarbnik powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady komisji i Rady.

ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Strzelnie i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady komisji i Rady.

ad.10
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Zarząd postanowił skierować powyższe pod obrady komisji i Rady.

ad.11
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.12
Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Mogilnie złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Strzelnie i włączenia jej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców im. Św. Jana Bosko w Strzelnie.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LI/289/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
6. Zakończenie.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
  


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-09-06 11:48:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-09-06 11:49:10
Ostatnia zmiana:2011-09-06 11:49:15
Ilość wyświetleń:473

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij