Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

34/11 z dn. 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ  Nr  34 /11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  6 lipca  2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie „Planu naprawy dróg powiatowych na lata 2011-2026” oraz wykaz dróg powiatowych na których planuje się wykonanie powierzchniowe utrwalenie nawierzchni.
5. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla jednostek WOPR i Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
8. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
9. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek , poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
10. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  powołania  Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
11. Analiza  sytuacji  finansowej za pięć  miesięcy SPZOZ w Mogilnie.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Przedstawienie kandydata  na  z-cę  dyrektora ZS w Mogilnie.
14. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Tomasz Barczak  poprosił  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie  Piotra Ficera   o przedstawienie „Planu naprawy dróg powiatowych na lata 2011-2026”.
Dyrektor  Piotr Ficer  powiedział, że  Zarząd Dróg Powiatowych opracował  strategiczny plan działania w  zakresie  naprawy dróg na okres 15 lat, ustawodawca nakłada na nas odpowiedzialność za ciągi komunikacyjne i sieć dróg w Powiecie, dlatego uznaliśmy, że  należy  planować  perspektywicznie  aby  zapewnić  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Przedstawiony plan  naprawy  dróg powiatowych określa  potrzeby  inwestowania w rozwój  sieci  komunikacyjnej Powiatu Mogileńskiego, a przy obecnej  subwencji  na drogi  ZDP  nie będzie  stać  na  przeprowadzenie   inwestycji, a tylko na cząstkowe  remonty,  dlatego proponujemy  ograniczenia nośności na drogach  sieci  uzupełniających.
Dyrektor  Piotr  Ficer  przedłożył  także  Zarządowi  Powiatu  wykaz  dróg powiatowych  na których planuje  się w najbliższym czasie  wykonanie  powierzchniowe  utrwalenia  nawierzchni,  do nich  zaliczono drogę, Goryszewo – Kwieciszewo na  odcinku   Skrzeszewo  – Kwieciszewo, Kościeszki – Jeziora Wielkie, Chabsko –Wylatowo, Słaboszewko – Mokre, Ciechrz – Bławaty. Dyrektor  poinformował, że ZDP ze  względu  na dewastację dróg przez rozjeżdżające  tiry w najbliższym czasie  wprowadzi  ograniczenia tonażowe na niektórych drogach.

Zarząd  pozytywnie zaopiniował  przedłożony wykaz dróg przez Dyrektora  ZDP,  jednocześnie  zdecydował, że pilne   jest  wykonanie utrwalenia nawierzchni  drogi  Mogilno - ul. Witosa w kierunku Gębic.

Starosta Tomasz Barczak  poinformował, że obecnie  realizowana  jest inwestycja na ul. Kościuszki w Mogilnie, na 2012 rok zaplanowana jest   droga - ul. Niezłomnych-  Dąbrówka – Kołodziejewo, dodał  także, że   dzięki   naszym  monitom  i  zabiegom    obecnie  jest  budowane  rondo na skrzyżowaniu   drogi powiatowej z drogą wojewódzką i  drogą  krajową nr 15, które  dotychczas należało  do najbardziej niebezpiecznych w naszym powiecie.
ad. 5
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzeja  Konieczka o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 73/11.

ad.6
Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił projekt  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 74/11.

ad.7
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Sekretarza Powiatu Stefana Łukomskiego o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Ostrowskim dla jednostek WOPR i Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 75/11.

ad.8
Skarbnik  Powiatu  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie  odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie dodała, że  projekt   dotyczy  zgody  na odroczenie    terminu  spłaty  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 76/11.

ad.9
Skarbnik  Karina  Kostyra  przestawiła  projekt  uchwały  w  sprawie   wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek , poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 77/11.

ad.10
Naczelnik Andrzej  Konieczka przedstawił projekt  uchwały w sprawie  powołania  Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 78/11.

ad.11
Zarząd  zapoznał  się  z  analizą   finansową  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej   w Mogilnie  za  pięć  miesięcy, która  zamyka się  kwotą  - 721 tys. zł.

ad.12
Zarząd Powiatu podjął pięć   decyzji  kierujących  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad. 13
Dyrektor  Zespołu  Szkół w  Mogilnie  Zbigniew  Grzechowski  przedstawił  kandydata  na  wice-  dyrektora ZS w Mogilnie  pana  Szymona  Bernaciaka, nauczyciela  mianowanego, wyróżnionego  za pracę  z  uczniami   zajmującymi  czołowe  miejsca na olimpiadach matematycznych- fizycznych.  Zarząd pozytywnie ocenił  przedstawioną  kandydaturę.

ad. 14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


`

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-09-06 11:41:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-09-06 11:43:03
Ostatnia zmiana:2011-09-06 11:44:02
Ilość wyświetleń:452

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij