Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

31/11 z dn.20 czerwca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 31/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 czerwca  2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadani publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pn. „Święto kaszy”.
5. Przedstawienie informacji o przebiegu prac zespołu ds. opracowania koncepcji restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko–Pomorskiego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza sie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Referent Izabela Kujawa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  zlecenia realizacji zadani publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pn. „Święto kaszy”. Wyjaśniła, że z wnioskiem i ofertą zwróciła się Ochotnicza Straż Pożarna z Goryszewa. Zarząd przyznał 1200 zł dofinansowania.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 70/11.

ad.5
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił informację o przebiegu prac zespołu ds. opracowania koncepcji restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia zgodnie z załącznikiem do protokołu.


ad.6
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.7
Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, że wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze utworzenia związku. Formuła związku powiatów daje większe możliwości w zakresie realizacji zadań oraz pozyskiwania środków Unii Europejskiej na ich realizację. Zgodnie z art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym utworzenie przez powiaty Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych wymaga podjęcia stosownych uchwał Rad tychże powiatów. Prawa i obowiązki powiatów tworzących Związek Powiatów, związane z wykonywaniem zadań przekazanych Związkowi, przechodzą na Związek z dniem ogłoszenia statutu Związku. Wszystko po to by pozyskać środki na tworzoną  w chwili obecnej już ewidencję budynków, lokali, gruntów oraz całego zasobu geodezyjnego . Założona na tej podstawie zasadnicza mapa numeryczna będzie ogólnie udostępniona do publicznego wglądu.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

ad.8
Sekretarz Stefan łukomski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza sie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt pod obrady komisji i sesji Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Tomasz Barczak  przestawił informację z Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie dotyczącą wykonanej odnowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową na drodze powiatowej Niestronno- Józefowo w m. Józefowo przez osobę prywatną.

Sekretarz Powiatu Stefan Łukomski poinformował zebranych o odbytym spotkaniu dnia 15 czerwca br. w którym uczestniczyli radni, przedstawiciele szkół powiatowych, PUP oraz firmy BIOSTST przygotowującej raport odnośnie rynku pracy, strategii oświatowej i powiatowej.  Firma BIOSTAT planuje kolejne spotkanie w pierwszym tygodniu lipca, które będzie dotyczyło przedstawienia opracowania dotyczącego strategii powiatowej.


ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-09-06 10:47:14
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-09-06 11:40:00
Ostatnia zmiana:2011-09-06 11:40:18
Ilość wyświetleń:296

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij