Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 2/2011

                                                      PROTOKÓŁ  Nr 2/2010

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  27 grudnia  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj.   list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.   Dyskusja  i opiniowanie  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2011rok.

4.   Opiniowanie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego  na  lata  2011-2018 .

5.   Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2

Komisje  wspólne  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  poprosił  Starostę  Tomasza  Barczaka  o  przedstawienie  założeń  do  projektu  budżetu  Powiatu  na  2011rok.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że   do  najważniejszych  zadań  tego  projektu  budżetu  zalicza  inwestycje  drogowe, takie  jak  drugi  etap  drogi  Mogilno - Chabsko, Ostrowo – Orchowo,  modernizacja  warsztatów  szkolnych  w  Strzelnie, ul. Niezłomnych w  Mogilnie,  2  parkingi  przy  ul. Ogrodowej i  ul. Obrońców  Mogilna, dalsze    inwestycje  w   SPZOZ  oraz  zgodnie  z  ustawą  przeznaczono  100tys. zł  na  zarządzanie  kryzysowe.

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  pytał,  czy  Zarząd  Powiatu  przewiduje  utwardzenie  drogi  Ciechrz  - Strzelno, ponieważ  było  to  zaplanowane  w  2010r. i  położenie  chodnika  w  Stodołach, czy  przewiduje  się  więcej  środków  na przeniesienie  Przychodni  w  Strzelnie?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  chodnik  był  wykonany  przy  szkole, najważniejsza  część  została  zrobiona, tak  samo została  utwardzona  najważniejsza  część  drogi Ciechrz.

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  zrobiono pojedyncze  odcinki a  co  z  dalszymi?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  dodał, że  będziemy  robić  tam gdzie  będzie  potrzeba  i  w miarę  posiadanych  środków.

 

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki i  Finansów  pytał, czy  będą  jakieś  środki  przeznaczone  na kościół  ewangelicki  w  Kwieciszewie.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że nie  przewiduje  się  środków, ponieważ  ostatnio  przeznaczono  środki  w  kwocie  146 tys. zł z  listy  zabytków  w  naszym  Powiecie na  dworek  w  Bielicach.

 

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zapytał, czy będzie  wykonany  remont  drogi i chodnik Mogilno – Dąbrówka – Strzelce, czy  w  rezerwie  oświatowej  przeznaczono środki  na  odprawy  i  jubileusze?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  tak  jest  zapisane  w  projekcie  budżetu.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  powiedział, że  Wydział  ma  taką  informację i  zawsze  jest  to  zapisane  w  budżecie.

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska   stwierdziła, że  przeraża    kredyt 4,9 ml zł , po  za  tym  nie  widać  w  budżecie  inwestycji  w  Gminie  Dąbrowa, czy Jeziora  Wielkie, natomiast  zaplanowano  wszystkie  inwestycje  w  Mogilnie  i  w Strzelnie, czy  subwencja  oświatowa  wystarcza  na  utrzymanie  gimnazjum w  Bielicach, czy Powiat pokrywa  jakieś  koszty? – rodziny  zastępcze, czy  te  koszty są  refundowane?-  czy  ul. Szkolna  w  Dąbrowie  doczeka  się  remontu, przecież  jesteśmy  częścią  Powiatu!, po za  tym za  mało  środków  przeznacza  się  na  spółki  wodne.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała, że  po  zakończeniu  inwestycji otrzymamy  dofinansowanie, które w  połowie  pokryje  kredyt.

 

Naczelnik Andrzej  Konieczka  zgodnie  z  porozumieniem  z  Gminą  Mogilno subwencja  wystarcza  na  utrzymanie  gimnazjum.

 

Kierownik Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała,  że  koszty refundowane    przez  te  powiaty   z  których pochodzą  dzieci.

 

Starosta  Tomasz  Barczak,  że  zaproponujemy  Zarządowi  aby  przeznaczyć  środki na  opracowanie  projektu  na  ul. Szkolną  w  Dąbrowie.

 

Przewodniczący  Komisji   Mirosław  Leszczyński , jeśli chodzi o  spółki  wodne  to  środki  pochodzą  głównie  ze  składek   od  rolników  i firm,  a  Powiat  dofinansowuje,  uczestniczę  i  wiem,  że  jako  jedyni  opracowaliśmy  projekt  na   realizację  inwestycji  - Budowa  nowej  melioracji. Ponadto   pozyskujemy  środki  na roboty  zewnątrz,  których  to  robót  nie  chcą  się podejmować  inne  spółki wodne  min.    z  Gminy  Dąbrowa.

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska  i  Bartosz  Nowacki  zaproponowali  aby  przeznaczyć  w  projekcie  budżetu  100 tys. zł  na  projekty  drogowe Wrzedzień – Czarnotul  i ul. Szkolną  w  Dąbrowie.

 

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dopowiedział,  że  ul. Szkolną  należałoby  zrobić  kompleksowo , ponieważ  połowiczność  nie   rozwiązuje całego  ciągu  drogowego.

 

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zapytał, czy  Powiat  przygotowuje  opracowanie  strategii rozwoju  na  3 lata ?

 

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał,  czy  Zarząd  przyjmie  te  poprawki  do  projektu  budżetu ?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  Zarząd  na  najbliższym  posiedzeniu  przeanalizuje  zgłoszone    poprawki.

 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Jan Bartecki  po  wyczerpaniu  się  pytań  i  uwag  poddał  projekt  budżetu  Powiatu   na  2011 r. pod  głosowanie.

 

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury   za  głosowało  3  członków  Komisji, 3  wstrzymujących i 0 przeciwnych.

 

Komisja  Edukacji, Kultury i  Zdrowia za  głosowało  3  członków  Komisji, 3  wstrzymujących i 0 przeciwnych.

 

Komisja  Rewizyjna  za  głosowało  5  członków  Komisji, 0  wstrzymujących i 0 przeciwnych.

 

Komisja  Gospodarki  i  Finansów   po  zebraniu  opinii Komisji  stałych  Rady  Powiatu w  Mogilnie  za  głosowało  5  członków  Komisji   przy  0  wstrzymujących  i 0 przeciwnych, następnie  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  odczytał  opinię  Komisji Gospodarki i  Finansów  dotyczącą  projektu  budżetu  Powiatu na  2011rok.

 

ad. 4

Przewodniczący  Jan Bartecki  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie    Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego  na  lata  2011-2018 .

 

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  prognozę  kwoty  długów  i  spłat  zobowiązań  na  lata  2011 -2018 .

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska  zapytała  jakie  przedsięwzięcia  związane    z  SPZOZ ?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała, że  zabezpieczenie  środków  na  program  e- zdrowie,  prognoza  ma pokazać,  że  nas stać  na  zaciąganie kredytu,  czy  na  realizowanie   inwestycji.

 

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  w  prognozie  powinna być  pokazana  wizja przyszłości ,  np. partnerstwo  publiczne.

 

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  planowanie  inwestycji  powiatowych  wygląda  inaczej  niż  gminnych,  ponieważ  budżet  Powiatu  opiera  się  głównie  na  dotacjach, subwencjach    a  wpływy   z  dochodów  własnych     niewielkie  w  porównaniu  z   dochodami   gminnymi.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  zapytał  czy ta  uchwała  coś  zamyka?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra   opowiedziała, że nie zamyka,  ale   pokazuje  kwoty , nasz  udział  i na  co  Powiat  stać.

 

Przewodniczący   Rady  Jan  Bartecki  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji wspólnych  Rady, przy  8  wstrzymujących  się   i  0 przeciwnych.

 

ad.5

Przewodniczący Rady  Powiatu   podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji  stałych Rady  Powiatu , a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady  Powiatu  

                                                                                             

                                                                                                Jan  Bartecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:25:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:25:38
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:25:51
Ilość wyświetleń:379
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij