Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 4/2011

PROTOKÓŁ  Nr  4/11

               Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                    RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   22 lutego   2011r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak, które  odbyło  się  w  Komendzie  Powiatowej  Policji w  Mogilnie.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.   Otwarcie.

      2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.    Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

      4.    Analiza   sprawozdania z  działalności  Komendy  Powiatowej Policji  za rok 2010 w 

             zakresie  porządku i bezpieczeństwa  publicznego  w powiecie  oraz  omówienie 

             zagrożeń dla  bezpieczeństwa  w 2011 roku.

5.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r. 

6.      Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

7.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

8.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.

9.      Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  poprosił  Komendanta  Policji  o  przedstawienie sprawozdania z  działalności  Komendy  Powiatowej Policji  za rok 2010 w  zakresie  porządku i bezpieczeństwa  publicznego  w powiecie  oraz  omówienie   zagrożeń dla  bezpieczeństwa  w 2011 roku.

Komendant  Policji  Waldemar  Lukstaedt powiedział, że rok 2010 nie  był  najlepszym  rokiem w  naszym  powiecie, zwiększył  się  udział  takich  przestępstw jak bójki, włamania, kradzieże, przestępstwa narkotykowe. Natomiast zmniejszyła  się  ilość wypadków  o 5 w porównaniu  z rokiem  poprzednim, mniej  ofiar  śmiertelnych, ale  więcej  kolizji drogowych o 30.

Członek  Komisji Robert Musidłowski pytał, czy  odnotowuje  się  więcej  przestępstw  narkotykowych?

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt odpowiedział, że te  przestępstwa  były, ale  jest  większa  wykrywalność.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański zapytał, jak  wyglądamy  na  tle  Województwa Kujawsko – Pomorskiego?

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt  powiedział, że  jeśli  chodzi o  przestępczość ogółem, to zajmujemy  5 miejsce.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  pytał  dalej, jak wygląda  przestępczość  małoletnich, dodał, myślę  tu o  uczniach  gimnazjum?

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt  trudno  to  stwierdzić, ponieważ  szkoły  często  różne  wykroczenia „zamiatają  pod  dywan”, po prostu  nie  zgłaszają, ponieważ  wpływa  to  na  opinię  szkoły, jeśli chodzi o  ilość  przestępstw , to na 62 – 55 zostało  popełnione  przez  nieletnich.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  zapytał, czy  odnotowuje się  nowe  zjawiska w  statystyce  przestępstw?

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt  powiedział, że  obserwujemy  większą świadomość  ofiar  przemocy  w  rodzinie, ponieważ zgłaszają  się  mężczyźni,  którzy     ofiarami  przemocy, co  wcześniej  nie  odnotowywaliśmy.

Członek Komisji Wojciech Baran  pytał, czy  Policja  może  kontrolować  uczestników  dróg  wewnętrznych?

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt  odpowiedział, że  nie  ma  przepisów  wykonawczych, ale na zgłoszenie interweniujemy.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  pytał, co  z  radarem w  Kwieciszewie, ponieważ  zgodnie  z ustawą nie  powinno  go  tam  być.

Komendant Policji  Waldemar  Lukstaedt  na razie  nie  mamy  przepisów  wykonawczych, ale  uważam,  że radar  tam zostanie.

Członek Komisji Wojciech Baran  podziękował  Komendantowi za  częste  kontrole Policji na osiedlach.

Przewodniczący  Komisji  jakie zagrożenia dla  bezpieczeństwa i porządku  przewiduje  Policja w tym  roku?

Komendant  Policji  Waldemar  Lukstaedt  to  przede wszystkim zapewnienie  bezpieczeństwa  w  miejscach  letniego wypoczynku, a  szczególnie   w  Przyjezierzu, dlatego zwróciliśmy się  o  dodatkowe  środki  do gmin na  pełnienie  służb  i  patroli.

Przewodniczący  Komisji  podziękował Komendantowi  za  spotkanie  i  przedstawienie  sprawozdania z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji.

ad.5

Przewodniczący  Komisji   poprosił  Wicestarostę Tadeusza  Szymańskiego o przedstawienie sprawozdania Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r., jednocześnie  dodał  że  wcześniej  dotyczyło to odpłatności za internat w  Szerzawach, teraz  doszedł   SPZOZ. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Agatę  Matyjasik  pełnomocnika  Starosty  ds. Unii  Europejskiej  o  przedstawienie   informacji  o przystąpieniu  do  programów  unijnych i uzyskanych  środkach  na  ich realizację.

Pełnomocnik  ds. UE Agata  Matyjasik  poinformowała, że  jest to  szczegółowa  informacja  o pozyskanych środkach  i projektach.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, zapytał, co  to  jest  za projekt „Wyrównajmy szanse”?

Pełnomocnik  ds. UE Agata  Matyjasik  odpowiedziała, że  jest  projekt  edukacyjny,     to  dodatkowe  zajęcia dla  uczniów, ponadto poinformowała że  został  przyjęty  wniosek  złożony  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran pytał, czy  nie  można  by  sprawdzić, czy  jest  taki  program, który  był  wspomógł  dzieci  dojeżdżające  do  szkół?

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański powiedział, że  właśnie  na najbliższej  sesji  będzie  przedstawiony  projekt  uchwały  o przyjecie takiego  programu.

ad.7

Następnie Przewodniczący  Komisji  poprosił  inspektor Joannę  Casparii- Filipiak  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.

Inspektor  Joanna Casparii- Filipiak  poinformowała, że  na  stronie  internetowej  pojawi  się kalendarz  imprez  w  powiecie i gminach  oraz  informacja  o  Targach  Rolnych w  Bielicach.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt uchwały  w  sprawie uchwalenia  kierunków  działania  Zarządu  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

ad.8

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu   Andrzeja  Konieczkę  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012, ponadto  dodał, że  uczeń  nie  może  mieć  nieobecności nieusprawiedliwionej,  liczymy że  z tego  programu  skorzysta  około 65 uczniów.

Przewodniczący  Komisji  poddał  projekt uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

ad.9

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                       Przewodniczący   Komisji

                                                                                   

                                                                                                 Rafał  Woźniak

                                                                                             

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:13:09
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:13:36
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:13:57
Ilość wyświetleń:312
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij