Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 3/2011

PROTOKÓŁ  Nr  3/11

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   25 stycznia  2011r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.   Otwarcie.

      2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.    Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

      4.    Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu 

             Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata 

             2011– 2015.

       5.   Opiniowanie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

              stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat

              Mogileński.

        6.   Opiniowanie  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

               Mogileńskim.

7.       Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku Komisji Rewizyjnej.

8.       Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

  1. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.
  2. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014.

11.   Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim.

  1. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 - 2018.
  2. Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011.

14.   Sprawy  różne.

15.   Zakończenie.

 

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Rafał Woźniak  poprosił  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie  Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie  Powiatowego  Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2011– 2015.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  poinformowała, że  opracowanie  takiego  programu  to  wymóg  ustawowy, jednocześnie  dodała  że  jest  to  program  dość  ogólny, ale  obejmuje  najważniejsze  założenia przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  chroni    ofiarę  przemocy w  swoim  miejscu  zamieszkania i   powoduje, że  sprawca  przemocy  musi go opuścić. Zespół interdyscyplinarny  powołują  gminy, a  działa on  przy  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie.

 

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, czy  sprawca  musi  się  wynieść ?

 

Kierownik Maria  Konkiewicz  odpowiedziała, że  tak, choć  mogą  powstać  problemy  mieszkaniowe, które  należy  zapewnić  oprawcy.  

 

Następnie  Przewodniczący   poddał   projekt „Powiatowego  Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2011– 2015”  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad. 5

Przewodniczący Komisji poprosił  Naczelnika  Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o   przedstawienie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat  Mogileński.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  sprawozdanie i  dodał, że  jako  Powiat mamy  wskaźniki  wyższe  niż  przewiduje  ustawa - Karta Nauczyciela.

 

Przewodniczący   poddał sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad. 6

Komisja   zapoznała  się  ze  Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście   Mogileńskim  i nie  wniosła  uwag.

 

ad. 7

Następnie  Komisja  zapoznała  się  ze  Sprawozdaniem  z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku Komisji Rewizyjnej, Komisja  nie  zgłosiła  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

 

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  poinformował,  że  w  projekcie  planu  pracy  Rady  przeniesiono  z  miesiąca  lutego  na  styczeń  Program  Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Ochrony  Bezpieczeńst5wa  Obywateli i Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011., jednocześnie  dodał, że  zajmiemy  się  naszym  planem  pracy,  pytał, czy    uwagi  i  inne  propozycje? – Komisja  nie  wniosła  uwag  i  poprawek  i  przesłała  projekt pod  obrady  Rady.

 

 

ad. 10

Przewodniczący  poprosił  Wicestarostę   Tadeusza  Szymańskiego  o przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014.

 

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  poinformował, że  projekt  programu    składa  się  z  propozycji  jednostek, służb  i  straży  odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  i  porządek  w  powiecie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 11

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim. Komisja  zaproponowała  ze  swojego  grona  dwóch  radnych , pana  Wojciecha  Barana i  Andrzeja  Siwka, następnie  Przewodniczący  poddał  kandydatury  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji, wstrzymał  się  Andrzej  Siwek.

 

ad. 12

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 – 2018, jednocześnie  dodała,  że  zwiększą  się dochody i  wydatki, ponieważ  otrzymaliśmy  dofinansowanie z  Urzędu  Marszałkowskiego,  które  zostanie   przeznaczone  na  drogę  powiatową   Mogilno - Chabsko i  utwardzenie  placu  postojowego   przy  ul. Ogrodowej  700m2.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji

 

ad. 13

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła   projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w   budżecie  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011. Komisja  nie  wniosła  uwag  i  poprawek.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad. 14

W  sprawach  różnych  Komisja  ustaliła  termin  posiedzeń  przed  sesyjnych  na   wtorek, godz. 14.00,

Członek  Komisji  Wojciech  Baran   pytał,  czym   zajmuje  się Centrum  Zarządzania  - Powiatowy  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego ,  Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   odpowiedział, że  ostatnie  spotkanie   odbyło  się    w  sprawie  utrzymania  dróg,   wałęsających  się  psów   i  padniętych   zwierząt.  Uczestniczyli  w  nim    przedstawiciele  gmin,   odpowiedzialnych  służb  i  jednostek.

 

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                     Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                            Rafał  Woźniak 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-03 08:12:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-03 08:12:36
Ostatnia zmiana:2011-08-03 08:12:44
Ilość wyświetleń:315
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij