Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 7/2011

                                                          PROTOKÓŁ  Nr  7/11

                                 Z POSIEDZENIA   KOMISJI  GOSPODARKI i FINANSÓW

                                              RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                 w  dniu   28 kwietnia  2011r.

 

Posiedzenie  Komisji Wspólnych   prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

      1.   Otwarcie.

      2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.   Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

  1. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
  2. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
  3. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".
  5. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
  6. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

10.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący poprosił  o  przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim inspektor Wydziału Ochrony Środowiska , Architektury  i Budownictwa, Rolnictwa  oraz Leśnictwa   Ewę  Kicińską .

Inspektor  Ewa  Kicińska  powiedziała, że   wszystkie dane   zapisane  w  informacji   zostały zebrane z  gmin  i zakładów  obsługujących  rolnictwo.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  powiedział, że  dane  w  informacji    nie  aktualne, gdyż    z  2005-2006r., chciałbym aby  były z  2009-2010r.

Przewodniczący  Komisji  zaproponował, aby  na  sesję  zaprosić  przedstawicieli  Ośrodka Doradztwa  Rolniczego i  Agencji  Restrukturyzacji I Modernizacji  Rolnictwa.

Komisja  zaakceptowała  propozycję. 

 

 

ad. 5

Skarbnik  Powiatu  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r., następnie Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji.

 

ad.6

Skarbnik Karina  Kostyra   przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018., a  następnie Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji.

 

ad.7

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Powiatu Mogileńskiego do Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", poinformował, że  należałoby  zaproponować  kandydata, ale jeśli nie  ma  propozycji  to zaproponujemy   na  sesji.

 

ad. 8

Następnie  Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego, Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 10

Przewodniczący Komisji  podziękował za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                 Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                   Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-02 09:18:39
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-02 09:18:44
Ostatnia zmiana:2011-08-02 09:19:26
Ilość wyświetleń:169
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij