Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr3/2011

                                               PROTOKÓŁ  Nr  3/11

                                 Z POSIEDZENIA   KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   26 stycznia  2011r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.   Otwarcie.

      2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.   Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

      4.   Omówienie  sprawozdania  z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku Komisji.

      5.   Wyznaczenie  Zespołu  Kontrolnego  do  przeprowadzeni  kontroli  w  Starostwie  Powiatowym

             – Zarząd  Powiatu  w  Mogilnie.

      6.    Zmiany  w  planie  kontroli  Komisji  na  2011rok.

      7.    Opiniowanie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

              stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat

              Mogileński.

8.       Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014.

9.       Opiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim.

10.   Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

11.   Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

12.   Opiniowanie  projektu  uchwały   w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu 

Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata 

2011– 2015.

13.   Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 - 2018.

14.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011.

15.   Zakończenie.

 

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  przedstawił  sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w  2010  roku Komisji. Członkowie Komisji  nie  wnieśli   uwag, następnie  Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie. Komisja  sprawozdanie  przyjęła  jednogłośnie.

 

ad.5

Przewodniczący Komisji   wyznaczył     Zespół  Kontrolny  w  składzie: 

1.       Krzysztof Szarzyński – przewodniczący,

2.       Mirosław  Leszczyński – z- ca przewodniczącego ,

3.       Andrzej Siwek – sekretarz,

4.       Stanisława Łagowska – członek,

5.       Agnieszka Ziółkowska – członek.

 

  do  przeprowadzenia  kontroli  w  Starostwie  Powiatowym

             – Zarząd  Powiatu  w  Mogilnie, w  dniach  14-15 lutego 2010 r. od godz. 9.00.

 

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  zgodnie  ze  zmianą  ustawy  o  finansach  publicznych  wykonanie  budżetu  Powiatu  w  planie  pracy  Rady  Powiatu  zaplanowano w  miesiącu  maju, dlatego  proponowałbym,  aby  Komisja Rewizyjna  w  planie  kontroli   zaplanowaną kontrolę   wykonania  budżetu  Powiatu  przesunęła z  miesiąca  marca   na  maj, a zaplanowaną  kontrolę  w  Zespole  Placówek  Specjalnych  w  Szerzawach  k/ Mogilna  odbyła  w   marcu br., następnie  zapytał, czy  Komisja  wyraża  zgodę na tą  zmianę? Członkowie  Komisji  nie  wnieśli   sprzeciwu i  wyrazili  zgodę.

 

ad. 7

Przewodniczący Komisji poprosił  Naczelnika  Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o   przedstawienie  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w  szkołach  i  placówkach prowadzonych  przez Powiat  Mogileński.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  sprawozdanie i  dodał, że  jako  Powiat nie  musimy  dokładać  i  wskaźniki   mamy  wyższe  niż  przewiduje  ustawa - Karta Nauczyciela.

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska pytała, z czego  to  wynika?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka, odpowiedział, że  z  nadgodzin.

 

Przewodniczący   poddał sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.

 

ad. 8

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Następnie  Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie delegowania  przez  Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch  radnych  do pracy  w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim. Komisja Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury   zaproponowała  ze  swojego  grona  dwóch  radnych , pana  Wojciecha  Barana i  Andrzeja  Siwka, następnie  zapytał czy  Członkowie  Komisji  mają  inne  propozycje, Komisja  nie  wniosła  poprawek , a  głosowanie  w  tej  sprawie  postanowiła  przenieść  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011.

 

Członek  Komisji  Stanisława  Łagowska  zapytała, dlaczego  w  planie  pracy  Rady  nie  ma  żadnej   informacji, sprawozdania  z  prac  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka, odpowiedział, że  do  prac  w  Fundacji  zostali  delegowani  czterej  radni   Rady Powiatu i  mają  prawo   bezpośrednio  przekazać  informacje  o  pracy  Fundacji.

Komisja  nie  wprowadziła  zmian  w  planie  pracy  Rady.

 

ad. 11

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2011., jednocześnie  zapytał  czy  członkowie  Komisji   wnoszą   uwagi?

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 12

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie   Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie  Powiatowego  Programu   Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony  Ofiar Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2011– 2015.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  poinformowała, że  opracowanie  takiego  programu  to  wymóg  ustawowy,  że  jest  to  program  dość  ogólny, ale  obejmuje  najważniejsze  założenia przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  i chroni    ofiarę  przemocy w  swoim  miejscu  zamieszkania, a  powoduje, że  sprawca  przemocy  musi  się  z  niego  wynieść. Zespół interdyscyplinarny  powołują  gminy  i  działa on  przy  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  w  Strzelnie. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 13

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2011 – 2018, jednocześnie  dodała,  że  zwiększą  się dochody i  wydatki, ponieważ  otrzymaliśmy  dofinansowanie z  Urzędu  Marszałkowskiego,  które  zostanie   przeznaczone  na  drogę  powiatową   Mogilno - Chabsko i  utwardzenie  placu  postojowego   przy  ul. Ogrodowej  700m2.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że  zaakceptowany  został program  dla  warsztatów w  Strzelnie, tzn. powstanie  nowy  budynek, będą  się  w  nim  uczyć  praktycznego zawodu  uczniowie   MOW – u i ZSZ w Strzelnie.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji

 

ad. 14

Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła   projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w   budżecie  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2011. Komisja  nie  wniosła  uwag  i  poprawek.

Przewodniczący  poddał  projekt uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad. 15

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                 Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                                                      Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2011-08-02 08:23:13
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2011-08-02 08:23:10
Ostatnia zmiana:2011-08-02 08:24:08
Ilość wyświetleń:352
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij