Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

13/11 z dn. 9 marca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 13 /11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego   9 marca  2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamówienia publicznego na  Zaprojektowanie i  wybudowanie  Warsztatu  Szkolnego  przy Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie w  trybie  przetargu nieograniczonego.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w planie  dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały   Rady  Powiatu  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2011 r. na  prace  konserwatorskie , restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku wpisanym  do  rejestru zabytków.
6. Podjęcie uchwały  w  sprawie  odroczenia  terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania koncepcji  restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad.3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Andrzeja  Konieczkę  Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  o przedstawienie  informacji  dotyczącej  zamówienia publicznego na  Zaprojektowanie i  wybudowanie  Warsztatu  Szkolnego  przy Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie w  trybie  przetargu nieograniczonego.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował, że została  ustalona  wartość  zamówienia  publicznego,  a  zakończenie  budowy przewiduje  się  na  15  sierpnia  2012 roku, następnie  przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie zamówienia publicznego na  Zaprojektowanie i  wybudowanie  Warsztatu  Szkolnego  przy Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie w  trybie  przetargu nieograniczonego.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 33/11.

ad. 4
Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w planie  dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 34/11.

 

ad.5
Inspektor  Magdalena  Łukomska  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  2011 r. na  prace  konserwatorskie , restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku wpisanym  do  rejestru zabytków. Do  Zarządu  Powiatu  wpłynęły  dwa  wnioski   o  udzielenie  dotacji  ze  środków  Powiatu  Mogileńskiego  z  Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w  Wylatowie   oraz  Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w  Siedlimowie, które  zostały  sprawdzone  pod  względem  formalnym  i  zaopiniowane  pozytywnie. Zarząd  Powiatu wnioskuje  udzielić   dotacji w  kwocie  20 000,00 zł dla  Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w  Wylatowie i  5000,00zł dla Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w  Siedlimowie.
Następnie  Zarząd  Powiatu   przesłał projekt  uchwały  pod  obrady  Komisji  i  Rady  Powiatu.
ad.6
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  odroczenia  spłaty  należności  Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodała, że  wpłynął  wniosek  od  Dyrektora  SPZOZ w  Mogilnie o  odroczenie  spłaty  raty  pożyczki   z miesiąca  marca  na  wrzesień br..
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 35/11.
ad. 7
Przewodniczący  Zarządu Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że   w  odpowiedzi  na złożony  wniosek   przez  pracowników  Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie    w  sprawie  podwyżek  płac,  przed  posiedzeniem  Zarządu  odbyło  się  spotkanie na  temat  sytuacji  płacowej  z  reprezentantami  wszystkich   związków  zawodowych  w  SPZOZ. Przedstawiciele związków zawodowych   ze  zrozumieniem  odnieśli  się  do  sytuacji finansowej   SPZOZ, ale ich  płace w  porównaniu  z  rosnącymi cenami są bardzo niskie, dlatego  postulują  o  jednorazowe  wsparcie   finansowe.
Dyrektor  SP ZOZ Jerzy  Kriger, powiedział   dziś  zwracamy  się do   Zarządu  o  odroczenie   raty  pożyczki, ponieważ   kontrakty   z  NFZ  są mniejsze niż  w  zeszłym  roku, mówimy o likwidacji  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego, pielęgniarki i  personel   wnioskują  o  podwyżki, natomiast  sytuacja w  SPZOZ  jest   coraz bardziej   napięta.
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Wojciecha  Zawadę  o  przedstawienie  rozwiązań, które  by  zbilansowały  działalność  Zakładu, jednocześnie  pytał, czy  takie  istnieją?
Kierownik  Wojciech  Zawada  odpowiedział, że w  obecnej  sytuacji  nie  jest to  możliwe, ponieważ  nie  wszystkie  koszty  da  się  wyliczyć, chociażby ogrzewanie, energię, wodę  i  inne, ponadto  nie  da  się  przewidzieć, jaki  pacjent  zostanie  do  nas  skierowany, różna  odpłatność , która  zależy  od  statusu chorego, są   to  najczęściej  osoby o  niskich  rentach, czy  emeryturach.  Pracę  pielęgniarki  w  Zakładzie  należy  zaliczyć  do  pracy  fizycznej, wyczerpującej  psychicznie, można  by się  pokusić  o takie  rozwiązanie, że  w miejsce  pewnej   ilości  pielęgniarek zatrudnić  opiekunki, ale  NFZ ma  swoje  wymogi, muszą  to być  rehabilitanci, natomiast  obecnie  2  pielęgniarki   na  dyżurze  nocnym, bo  takie  są  wymogi kadrowe, czy  to  będzie  5,10,czy 15 łóżek.
Starosta  Tomasz  Barczak , gdybyśmy  rozważyli   takie  rozwiązanie, że  w  miejsce  zlikwidowanego  zakładu  powstaje oddział  rehabilitacji, czy  jest  to  możliwe?
Dyrektor Jerzy  Kriger  powiedział, że  nie  mamy  doktora  rehabilitanta  i  NFZ  nie  podpisze kontraktu, a   na rynku pracy  bardzo  trudno pozyskać  takiego  specjalistę.
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  należałoby  znaleźć  optymalne  rozwiązanie, które zmieniłoby   obecną  strukturę.
Kierownik Wojciech  Zawada  powiedział, że  raczej  przy  tej  płatności  przez  NFZ jest to  nie możliwe, ponieważ  płaci  on   od  pkt.  w  skali Barthelta , obecnie  jest  72zł, a  powinno  być 126 zł aby  Zakład   mógł  się utrzymać. Zakład Publiczny nie  może  określać dopłat, a może  takie  rozwiązanie byłoby  konieczne, 20  łóżek i dopłaty.
Przewodniczący  Zarządu Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  Zarząd Powiatu  postanowił  powołać  zespół do  opracowania  koncepcji  restrukturyzacji i przekształceń  w  naszej  służbie  zdrowia,  któremu   będzie  przewodniczył   Wicestarosta  Tadeusz  Szymański.
Następnie  poddał pod  głosowanie projekt   uchwały w sprawie opracowania koncepcji  restrukturyzacji i przekształceń służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim.
Za  głosowało  4  członków Zarządu .
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 36/11.
ad.8
Zarząd Powiatu podjął  cztery   decyzje  kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad.9
W   sprawach  różnych – Zarząd  zapoznał  się  z  protokołem Nr 1/11K Komisji  Rewizyjnej  w  dniach  14-15 lutego 2011r. z przeprowadzonej  kontroli  w  Starostwie Powiatowym – Zarząd Powiatu w  Mogilnie  i  odniósł  się  do  zawartych  w  nim  wniosków  oraz  upoważnił  Przewodniczącego  Zarządu  do  ich  sformułowania  na  piśmie.  
Ponadto Zarząd poinformował, że  przystąpił do  prac  nad  „Pilotażowym  programem  profilaktycznym przeciwko  wirusowi HPV stanowiącego zagrożenie rakiem  szyjki macicy” dla  50 uczennic  gimnazjum  w  wieku 13  lat .
ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:16:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:18:00
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:18:48
Ilość wyświetleń:354

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij