Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

11/11 z dn.23 lutego 2011r.

         PROTOKÓŁ  Nr 11/11
                              Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                 odbytego 23 lutego  2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia  na  rzecz  Gminy  Mogilno  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonej nr 7/22.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu  w 2011r.
5. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie  przyjęcia  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV Kwartały  2010r.
6. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie  zmiany  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2011rok.
7. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie  ogłoszenia  konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy  różne.
10. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad.3
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Tomasz Barczak  poprosił  Sekretarza Powiatu  Stefana Łukomskiego  o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie użyczenia na  rzecz Gminy Mogilno  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Bielice, obręb Marcinkowo, gmina Mogilno, oznaczonej nr 7/22.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 28/11.
ad. 4
Następnie Przewodniczący  Zarządu  poprosił  referenta  Izabellę  Rogowską  o przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu  w 2011r.
Referent Izabella  Rogowska omówiła  projekt uchwały  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu  w 2011r., jednocześnie  dodała, że Komisja  Konkursowa  najwyżej   oceniła   zadania  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Piast” ze Strzelna  -„ Sprawni razem” i Gminnego   Związku  Rolników i Organizacji Rolniczych „ W stronę  słońca”, natomiast  odpadły dwa  wnioski  z  przyczyn formalnych.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 29/11.
ad. 5
Skarbnik  Powiatu Karina Kostyra  przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały  2010r., ponadto informacja ta zawiera kwotę deficytu lub nadwyżki oraz   o  udzielonych  umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych.
Następnie Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 30/11.
ad.6
Następnie Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2011rok.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 31/11.
ad.7
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił projekt  uchwały w sprawie  ogłoszenia  konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie., ostateczny termin składania ofert wyznacza się na 1 kwietnia 2011r.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 32/11.
ad. 8
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje  kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad.9
W  sprawach  różnych  Przewodniczący  poinformował, że wpłynęła  odpowiedź  od   Burmistrza Mogilna Leszka  Duszyńskiego, w  której  to informuje, że  z  powodu  braku wolnych środków   nie  wesprze  finansowo  drugiego   punktu  opieki nocnej na terenie powiatu.
Zarząd Powiatu   zlecił   Wicestaroście  Tadeuszowi   Szymańskiemu  skompletowanie  Zespołu ds. przekształceń w  SPZOZ – ie   i    przedstawienie  jego  składu   na  najbliższym posiedzeniu.
ad. 10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:14:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:18:00
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:18:48
Ilość wyświetleń:248

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij