Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

10/11 z dn.17 lutego 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 10/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 17 lutego  2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2010.
5. Sprawozdanie  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2010 r. oraz informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2011r.
6. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  o szczegółowych  zasadach i  trybie umarzania   wierzytelności  powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r. 
7. Informacja o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania „PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO”
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Fundacji „Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz gminy Mogilno nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej numerem geodezyjnym 622/4.
13. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
14. Sprawy różne
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Anna Mazurkiewicz Kierownik WTZ Bielice przedstawiła sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach za rok 2010. Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.5
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił sprawozdanie  finansowo – ekonomicznego  SPZOZ w  Mogilnie  za  IV kwartały  2010 r. oraz informację o funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2011r. Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z  tytułu  należności  pieniężnych do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa , udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych   należności  oraz organów do tego  uprawnionych  w 2010r.  Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.7
Agata Matyjasik Pełnomocnik starosty ds. UE przedstawiła informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.
Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.8
Joanna Caspari – Filipiak inspektor z wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu w zakresie promocji Powiatu Mogileńskiego na 2011 r. Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.9
Wicestarosta Tadeusz Szymański przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia we współpracy z Fundacją Powiatu Mogileńskiego, Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – SZANSA, Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – ZDOLNI oraz Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Mogileński – TALENT w roku szkolnym 2011/2012. Zarząd jednogłośnie skierował powyższe pod obrady Rady.

ad.10
Przemysław Majcherkiewicz z Działu Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zaopiniowania „PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO”
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 25/2011.

ad.11
Magdalena Szwarckopf inspektor z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie   użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Fundacji „Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego”. Z wnioskiem w sprawie użyczenia 2 pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Ogrodowej wystąpił prezes Zarządu Fundacji.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 26/2011.

ad.12
Magdalena Szwarckopf inspektor z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz gminy Mogilno nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej numerem geodezyjnym 622/4. Zarząd nie uszczuplając mienia powiatowego i w trosce o mieszkańców powiatu dotyczącego utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych użyczył Gminie Mogilno działkę w celu budowy parkingu miejskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo budowlane dopuszcza budowę przez inwestora na gruncie niebędącym jego własnością, ale oddanym mu w użyczenie.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 27/2011.

ad.13
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.14
Zarząd zaakceptował program funkcjonalno – użytkowy budynku Warsztatów Szkolnych przy ZS w Strzelnie.

Starosta Tomasz Barczak poinformował o odbytym spotkaniu z Marszałkiem  Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na którym omówiono przeznaczenie   środków z  Krajowej  Rezerwy  Wykonania i  dostosowania technicznego dla Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego lata 2007-2013 (priorytety: służba zdrowia, szkolnictwo zawodowe, nowe kierunki kształcenia).
Ponadto podpisano  aneks  do  wniosków  Powiatu  Mogileńskiego na  „Przekształcenie  systemów  ogrzewania i termomodernizacja  obiektów użyteczności  publicznej Powiatu Mogileńskiego” na  kwotę  293 283,64 zł i „Podniesienie jakości  świadczonych  usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez  rozbudowę Domu  Pomocy Społecznej w Siemionkach” na kwotę  1 694 058, 20 zł.
Z inicjatywy Zarządu 1 lutego 2011r. odbyło się spotkanie kierownictwa SPZOZ z Burmistrzami Mogilna i Strzelna oraz Wójtem Jezior Wielkich, włodarzami obszarów objętych nocną opieką. Na powyższym spotkaniu zadeklarowano środki na nocną opiekę dla SPZOZ. Burmistrz Mogilna – 40tys.zł., Burmistrz Strzelna – 30 tys. zł, Wójt Jezior Wielkich – 15 tys. zł. 
21 lutego br. odbędzie się spotkanie z wójtami i burmistrzami dotyczące szkolnictwa w Powiecie.
  

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:13:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:13:57
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:14:34
Ilość wyświetleń:389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij