Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

5/11 z dn.19 stycznia 2011r.

PROTOKÓŁ  Nr 5/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 stycznia  2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Omówienie  wspólnych  inwestycji  z  Gminą  Mogilno.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  inwestycji pod  nazwą „Przebudowa  drogi  powiatowej  2417C Mogilno – Chabsko- droga krajowa nr 15 od km4+294, 33 do km 6+042,0.
5. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w sprawie  zatwierdzenia   planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Powiatu  na  2011rok.
6. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Powiatu  na  2011rok.
7. Przedstawienie  sprawozdania  z  przeprowadzonych  kontroli w  2010 roku  Komisji  Rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia   Powiatowego  Programu  Zapobiegania przestępczości oraz  Ochrony Bezpieczeństwa  Obywateli i Porządku  Publicznego  na  lata 2011- 2013.
9. Przedstawienie projektu  uchwały Rady Powiatu w sprawie  delegowania przez Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch radnych  do  pracy  w    Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
10. Przedstawienie projektu  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  przyjęcia Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2011 -2015.
11. Przedstawienie projektu  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie   zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2011.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Przedstawienie  informacji  w  sprawie  planu  ekonomiczno – finansowego  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  2011rok.
14. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.


ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad.3
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Tomasz Barczak  powitał  Burmistrz  Mogilna  Leszka Duszyńskiego  i  Dyrektor  Wydziału Funduszy  Europejskich i  Rozwoju  Lokalnego  Beatę Motykę   na posiedzeniu  Zarządu . Tematem spotkania był  termin wykonania wymiany  kanalizacji w  ul. Kościuszki w Mogilnie  przez  Gminę  Mogilno  związanego   z rozpoczęciem  inwestycji  przez  Powiat   „Przebudowa  drogi powiatowej Mogilno – Chabsko”. Burmistrz  Mogilna  poinformował, że  trwają  procedury,  natomiast   zapewnił  Zarząd, że  wymiana  sieci  wodociągowej w  ul. Kościuszki  powinna   się  zakończyć   do  15  czerwca br..
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie  Piotr Ficer  zaznaczył, że dla Powiatu  bardzo ważny  jest  termin zakończenia  robót przez  Urząd  Miejski  w Mogilnie, choć  pewne  roboty  mogą  być  realizowane równocześnie. Natomiast   Dyrektor Beata  Motyka  zaznaczyła, że  dziś nie  możemy   przewidzieć,  jak  będą  przebiegały  roboty,  co  może  kryć  się  w  drodze , ponieważ  nie  zawsze  ujęte  są na  mapach  geodezyjnych wszystkie  kable. Burmistrz  Leszek  Duszyński   dodał, że  jest to  odcinek drogi  1,4 km, przy  którym  mieści  się  duży  zakład  produkcyjny, szpital  i  budynki  mieszkalne  do których  należy  zapewnić  dojazd i   bieżącą  wodę. Zarząd   dyskutował   także   w sprawie  remontu   ul. Ogrodowej, ul. Niezłomnych  i  parkingu   przy ul. Sądowej.  Burmistrz   Leszek   Duszyński   zaznaczył, że  ul. Ogrodowa   jest  priorytetem, natomiast   parking  przy ul. Sądowej  mógłby być  inwestycją  wspólną, a  remont  ul. Niezłomnych  zostanie  przesunięty  w  czasie  ponieważ rozpoczęte  są  inne  inwestycje które  należy  kontynuować. Zarząd  wstępnie  zaproponował   użyczenie gruntu  pod  parking przy ul. Sądowej.
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował, że  złożony  wniosek do  PFRON na   windę  do Przychodni Zdrowia w Mogilnie  z ubiegłego roku  przechodzi   na  ten  rok, dlatego  należy  zaplanować środki  finansowe na  budowę i  montaż, w  związku z  tym  pytał  także  Burmistrza   Mogilna, czy przewiduje przeznaczyć   jakieś  środki  finansowe  dla SPZOZ? Burmistrz  Mogilna  odpowiedział, że w  miarę  posiadanych   środków.

ad. 4
Następnie Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg Powiatowych  w  Mogilnie  Piotra  Ficera   o  przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  inwestycji pod  nazwą „Przebudowa  drogi  powiatowej  2417C Mogilno – Chabsko- droga krajowa nr 15 od km4+294, 33 do km 6+042,0.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 17/11.

ad.5
Sekretarz  Stefan  Łukomski przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu w sprawie  zatwierdzenia   planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Powiatu  na  2011rok.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6
Następnie Sekretarz  Stefan  Łukomski przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu w sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Powiatu  na  2011rok.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad.7
Zarząd   zapoznał  się  ze  sprawozdaniem   z  przeprowadzonych  kontroli w  2010 roku  Komisji  Rewizyjnej. Następnie  Zarząd  skierował   sprawozdanie   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.8
Starosta  Tomasz  Barczak przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia   Powiatowego  Programu  Zapobiegania przestępczości oraz  Ochrony Bezpieczeństwa  Obywateli i Porządku  Publicznego  na  lata 2011- 2013.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Sekretarz Stefan Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu w sprawie  delegowania przez Radę  Powiatu  w  Mogilnie  dwóch radnych  do  pracy  w    Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie  Marię  Konkiewicz  o przedstawienie projektu  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  przyjęcia Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 2011 -2015.
Następnie  Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.11
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra przedstawiła projekt  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie   zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok 2011.
Zarząd   projekt  uchwały   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.12
Zarząd Powiatu podjął trzy  decyzje  kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad.13
Zarząd Powiatu  zapoznał  się  informacją  w  sprawie  planu  ekonomiczno – finansowego  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie  na  2011 rok, a  następnie  skierował  ją  pod  obrady  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  Zarząd  zobowiązał
SP ZOZ do  składnia   informacji    ekonomiczno  - finansowej  raz  w  miesiącu.
ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:09:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:13:57
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:14:34
Ilość wyświetleń:447

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij