Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

4/11z dn.12 stycznia 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 4/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 stycznia  2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w wysokości stawek wynagrodzenia za pracę w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2011 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz ustalenia Instrukcji Wypełniania Oferty.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2011 r. oraz ustalenia regulaminu jej działania.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w wysokości stawek wynagrodzenia za pracę w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 10/11.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 12/11.

ad.6
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 13/11.

ad.7
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dofinansowywane z budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2011 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz ustalenia Instrukcji Wypełniania Oferty.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 14/11.

ad.8
Izabela Rogowska referent Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2011 r. oraz ustalenia regulaminu jej działania. Powołano komisję w składzie T.Szymański – przewodniczący oraz członkowie T.Barczak, I.Rogowska, A.Ziółkowska, M.Sulska.
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 15/11.

ad.9
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd  jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 16/11.

ad.10
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.11
Stanisław Wojtasiński Radny Rady Miasta Mogilna zgłosił zebranym problem odśnieżania Bielic oraz poprosił o udostępnienie placu dla Stowarzyszenia Bielic  celem utworzenia placu zabaw dla dzieci.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu poinformował przedmówcę, że nie ma takiej konieczności, ponieważ jest plac Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który przeniesiono do Bielic. Plac zostanie zamontowany w najbliższym czasie. Poinformował również o możliwości utworzenia w ZS Bielice nowych kierunków kształcenia – technik hodowli koni oraz technik obsługi turystycznej.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo skierowane do Dyrektora SPZOZ w Mogilnie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Mogilnie.
ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:08:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:13:57
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:14:34
Ilość wyświetleń:242

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij