Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

3/11z dn.3 stycznia 2011r.

PROTOKÓŁ Nr 3 /11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3  stycznia  2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył   Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Podjęcie   uchwały   Zarządu  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  korzystanie  z  samochodu  osobowego  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie przez  Starostę  Mogileńskiego.
4. Podjęcie   uchwały   Zarządu  Powiatu  w  sprawie  określenia  etatów  kalkulacyjnych  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych w  placówkach oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
5. Podjęcie   uchwały   Zarządu  Powiatu  w  sprawie  ustalenia miesięcznych kwot  przeznaczonych  na  pensje zasadnicze  i  dodatki  funkcyjne dla  pracowników  administracyjno  - obsługowych  w  placówkach  oświatowych dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
6. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w  sprawie  odroczenia  terminu spłaty pożyczki Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad.3
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  Sekretarza  Powiatu  Stefana  Łukomskiego  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  korzystanie  z  samochodu  osobowego  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie przez  Starostę  Mogileńskiego.

Sekretarz  Stefan  Łukomski  poinformował, że  Starosta  Mogileński nie  posiada  do  dyspozycji  samochodu  służbowego  dlatego  będzie  korzystał z  samochodu  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie  w  czasie  kiedy  nie  będzie  on  wykorzystany  przez  w/w jednostkę.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.( Starosta T. Barczak nie  brał  udziału w  głosowaniu)
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 6/11.

ad. 4
Następnie Przewodniczący  Zarządu  poprosił    Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania,  Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  projektu  uchwały   w  określenia  etatów  kalkulacyjnych  dla  pracowników  administracyjno – obsługowych w  placówkach oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt uchwały, który  określa  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych na pensje  i  dodatki funkcyjne  w  placówkach  oświatowych, natomiast Dyrektor  danej  placówki  ustala  wysokość pensji  zasadniczej  i  dodatków  w  ramach  środków   finansowych określonych   w następujący  sposób; ilość  etatów  kalkulacyjnych  dla  danej  placówki x ustalona  na  dany  rok  kwota  przypadająca  na jeden  etat  kalkulacyjny. Pozostałe  składniki wynagrodzenia  zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 7/11.

ad.5
Naczelnik  Andrzej  Konieczka poinformował, że  od  1  stycznia br. ustala  się  kwoty przeznaczone na  pensje  zasadnicze i dodatki  funkcyjne dla  pracowników administracyjno – obsługowych   w  podległych  placówkach  oświatowych, wysokość  kwot  określa  załącznik  do  uchwały. 
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 8/11.

ad.6
Skarbnik  Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła wniosek  Dyrektora  SPZOZ   w  Mogilnie  do  Zarządu  Powiatu  oraz  projekt  uchwały  sprawie  odroczenia  terminu spłaty pożyczki Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Przewodniczący  poddał  projekt uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 9/11.

ad. 7
Zarząd Powiatu podjął  cztery   decyzje  kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-03-29 08:06:26
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:13:57
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:14:34
Ilość wyświetleń:359

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij