Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

245/10 z dn. 7 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 245/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 7 grudnia 2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.                       
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Mogileńskiemu z tytułu czynszu oraz opłat za centralne ogrzewanie za lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających organowi administracji państwowej z tytułu czynszu za najem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Budy 8 stanowiącego własność Skarbu Państwa.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych w trybie przetargu nieograniczonego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2010.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Ewaryst Matczak).
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Leszek Duszyński).
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.     
Zarząd  jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 554/10.


ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Mogileńskiemu z tytułu czynszu oraz opłat za centralne ogrzewanie za lokal mieszkalny położony w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10.
Zarząd  jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 555/10.
            

ad.6
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających organowi administracji państwowej z tytułu czynszu za najem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Budy 8 stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Zarząd  jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 556/10.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd  jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 557/10.


ad.8
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2010.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Pana Ewarysta Matczaka.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Pana Leszka Duszyńskiego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Zarząd Powiatu podjął jedenaście decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

ad.13
Zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz §12 pkt.10 ppkt.b Statutu Powiatu Mogileńskiego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 2002r. nr 122 poz.2470 z późn.zm.), Zarząd Powiatu w Mogilnie złożył do Przewodniczącego Rady wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Leszek Duszyński).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Ewaryst Matczak).
5. Deklaracje radnych do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
6. Zakończenie.

ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 09:14:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-12-28 09:17:12
Ostatnia zmiana:2010-12-28 09:17:54
Ilość wyświetleń:377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij