Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

II/10 z dnia 10 grudnia 2010r.

Protokół Nr II/10
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 10 grudnia 2010 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14.00 do 15.11


W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji, wyjaśnił również, że podjęto decyzję o rozszerzenie porządku obrad dot. ślubowania Pani Radnej Powiatu Pani Stanisławy Łagowskiej oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Ślubowanie Pani Radnej Powiatu Pani Stanisławy Łagowskiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Leszek Duszyński).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Ewaryst Matczak).
6. Deklaracje radnych do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
7. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący poddał proponowany porządek pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Przewodniczący obrad odczytał tekstu roty ślubowania Radnego Powiatu, po czym Radna Stanisława Łagowska dopowiedziała „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Leszek Duszyński).

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu (Ewaryst Matczak).

Radna Stanisława Łagowska stwierdziła, że w uzasadnieniu do uchwały wkradł się w błąd, ponieważ Burmistrz Matczak został wybrany 5 grudnia br. a nie jak zapis mówi 21 listopada br.
Rada przyjęła powyższą uwagę przez aklamację.

Więcej uwag nie było. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Jan Bartecki odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.


Ad.6
Deklaracje radnych do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – Rada Powiatu poprzedniej kadencji pracowała w czterech komisjach :
1. Komisja Gospodarki i Finansów,
2. Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia,
3. Komisja  Bezpieczeństwa i Infrastruktury
4. Komisja Rewizyjna,
aby Rada mogła funkcjonować niezbędna jest deklaracja Radnych. Na kolejnej sesji po podjęciu uchwały odbędzie sie krótka przerwa, w której komisje się ukonstytuują i zaopiniują konieczne projekty uchwał.
Czy Radni mają pytania?

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – czy takie komisje państwu odpowiadają, czy należy połączyć je? Czy Radni życzą sobie przerwy?
Przed sesją Radny Wojciech Baran złożył pismo o powołaniu Klubu Radnych PO, Przewodniczący odczytał pismo.

Radny Wojciech Baran zaproponował spotkanie przewodniczących klubów, na których ustalimy jakie komisje i czym mają sie zajmować.

Radny Bartosz Nowacki – chodzi o to ile ma być komisji. Niektóre mogłyby być połączone i chcieliśmy się z tym zapoznać i przedyskutować z Przewodniczącym Rady czy propozycje są do przyjęcia.
 
Przewodniczący Rady Jan Bartecki ogłosił 15 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki po przerwie przedstawił stanowisko Klubu Radnych PSL i SLD. Radni proponują, aby Rada działała w czterech komisjach jak poprzednio, oraz w takim zakresie jak został przedstawiony, bez poprawek.

Radny Wojciech Baran – proponujemy w kształcie ilościowy przedstawionym a z komisji gospodarki i finansów zakresu dotyczącego geodezji, kartografii i katastru do komisji bezpieczeństwa i infrastruktury oraz wykreślenie z tej komisji współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeniesienie spraw dotyczących promocji powiatu do komisji edukacji kultury i zdrowia. Natomiast w komisji Bezpieczeństwa i infrastruktury proponujemy wykreślenie spraw z organizacjami pozarządowymi a powinna sie tym zajmować komisja edukacji, kultury i zdrowia.

Przewodniczący Rady Jan Bartecki – w związku z tym, że dziś nie będziemy podejmować decyzji, proszę o złożenie propozycji pisemnie, a procedować będziemy w tym temacie 17 grudnia.

Radny Wojciech Baran – przekażemy na piśmie i podtrzymujemy wniosek dotyczący spotkania.

Przewodniczący ustalili spotkanie na wtorek godz. 10.00 w pokoju Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Ad.7
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.15
 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:17:06
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:00:41
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:01:28
Ilość wyświetleń:282

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij