Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

I/10 z dnia 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 listopada 2010 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14.00 do 15.11


W sesji udział wzięło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, radny senior Wiesław Gałazka, który powitał obecnych na sesji.

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu, nieobecni Radni: S.Łagowska, E.Matczak, L.Duszyński).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący obrad Radny senior Wiesław Gałązka zakomunikował, że najstarszym Radnym jest Pani Stanisława Łagowska, która dziś nie przybyła na obrady w dalszej kolejność Andrzej Siwek, który nie wyraził woli, chęci prowadzenia obrad.

Posiedzenie poprzedziło uroczyste wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Mogilnie sędziego Mieczysława Oliwę, zaświadczeń o wyborze na Radnego Powiatu.

Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady IV kadencji:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
5. Zamknięcie sesji.

Radni nie zgłosili sprzeciwu do przedstawionego porządku obrad.

Ad.2
Przewodniczący obrad Radny senior Wiesław Gałązka poprosił Radnego juniora Wojciecha Barana o odczytanie tekstu roty, który stanowi załącznik do protokołu.

Radny junior Wojciech Baran odczytał tekst roty, po czym senior radny Wiesław Gałązka wywoływał radnych imienne i każdy mówił „ślubuję” a niektórzy dodawali słowa „tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli wszyscy obecni radni.

Ad.3
Wybór Przewodniczącego Rady IV kadencji

a) zgłaszanie kandydatów,

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka poprosił o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Krzysztof Mleczko zaproponował Radnego Jana Barteckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i w związku z powyższym Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka zamknął listę kandydatów.

b) wybór komisji skrutacyjnej,

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka stwierdził, ze nie określono składu ilościowego komisji więc zaproponował aby był to skład trzy osobowy? Zapytał czy wniosek Rada akceptuje?
Sprzeciwów Rada nie zgłosiła.

Przewodniczący obrad poprosił o podawanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Radny Tadeusz Szymański  zaproponował Radnego Roberta Musidłowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Bartosz Nowacki zaproponował Radną Agnieszkę Ziółkowską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Robert Musidłowski zaproponował Radnego Krzysztofa Mleczko, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka stwierdził, że komisja po powołaniu ukonstytuuje się i wybierze ze swojego grona Przewodniczącego.
W związku z powyższym poddał pod głosowanie następujący skład komisji skrutacyjnej: Agnieszka Ziółkowska,  Krzysztof Mleczko, Robert Musidłowski.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących komisja została wybrana.

Przewodniczący obrad zaproponował chwilową przerwę na ukonstytuowanie się komisji.
Komisja ogłosiła, że na przewodniczącego została wybrana Agnieszka Ziółkowska a jej członkami zostali Krzysztof Mleczko i Robert Musidłowski.

c) przeprowadzenie głosowania.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka z upoważnienia komisji podał zasady głosowania. Na liście wyborczej jest jedno nazwisko i z lewej strony krateczka. Za głos oddany na tak – za – komisja uzna postawienie znaku X w krateczce, brak X w krateczce zostanie potraktowany jako przeciw, wszelkie inne dopiski będą traktowane jako głos nieważny.
Następnie poprosił Komisję skrutacyjną o podejście do stolika z urną i zademonstrowanie jej zawartości. Przewodnicząca będzie z listy odczytywała kolejno radnych. Radni będą wchodzili za kotarę i zaznaczą swoją decyzję.

Komisja otworzyła urnę do głosowania – urna była pusta. Następnie została zaklejona i zapieczętowana.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska kolejno z listy odczytywała nazwiska radnych, po czym każdy radny, głosował oraz wrzucał głosy do urny.
Radni, aby dochować tajności głosowania mogli wejść za kotarę.

Po głosowaniu zarządzono krótką przerwę, w której komisja skrutacyjna podsumowała wyniki wyborów.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka po przeprowadzonych wyborach wyjaśnił, że kandydat powinien uzyskać bezwzględną większość głosów, czyli 50% składu rady plus jedna osoba.

Adwokat Wojciech Mańkowski wyjaśnił, że art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym mówi „Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady”. Czyli ta większość jak będzie się kształtowała będzie zależała od tego ilu będzie radnych. Ustawa wymaga kworum, czyli minimum połowy, żeby można było podjąć uchwałę. Jeśli jest ta połowa i to jest np.9  to 5 musiałoby być za. Państwa jest w tej chwili 14 więc 8 musi być, aby wybór był skuteczny.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka poprosił komisję skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyborów.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Agnieszka Ziółkowska ogłosiła wyniki wyborów i odczytała protokół z przeprowadzonych przez komisję wyborów, który stanowi załącznik do protokołu. W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybrany Radny Jan Bartecki (wyniki wyborów określa protokół komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki podziękował za jednomyślność w wyborach i zapewnił, że będzie kierował Radą sprawnie w kierunku rozwoju Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący obrad radny senior Wiesław Gałązka w związku z powyższym odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Ad.4
Następnie odbyło się przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poinformował, że kolejne posiedzenie Rady nie odbędzie się wcześniej niż po II turze wyborów.
Kolejną sprawą było ogłoszenie utworzenia klubu Radnych PSL i SLD.  Prosił, aby w najbliższym czasie PO również zgłosiło utworzenie klubu i wskazało przewodniczącego. 
Przypomniał również radnym o konieczności składania oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia ślubowania.

Ad.5
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15.15
 

Przewodniczący Obrad
Wiesław Gałązka

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-12-28 08:16:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-03-29 08:00:41
Ostatnia zmiana:2011-03-29 08:01:31
Ilość wyświetleń:295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij