Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 63/10

                                              PROTOKÓŁ  Nr  63/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia 20 września  2010r.

 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.   Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 

      2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w Mogilnie.

4.   Przedstawienie informacji ekonomiczno - finansowej za II kwartały 2010r. Samodzielnego 

      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

5.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

6.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

      Zgorzeleckiemu.

7.   Przedstawienie  projektu uchwały  w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek

      budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu

      sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

8.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w

      Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie

      Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości

      stanowiących własność  Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w

      Mogilnie z dnia 28  września 2007 roku.

9.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku

      przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu

      nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów

      nr 1858 o pow. 0,7542 ha.

10.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w

      Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat

      Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się

      środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

12.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo

      zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – II” w ramach Programu Operacyjnego

      Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2

      Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego prze Unię

      Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

14.Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

 

ad.3 i 4

Przewodniczący Komisji poprosił  Skarbnik Powiatu Karinę Kostyrę o  przedstawienie  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze  2010r. oraz informacji dotyczącej wykonania planu finansowego SPZOZ w Mogilnie.

Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała, że  na dziś  wykonanie  budżetu  mamy  w  61%.

 

Przewodniczący  Komisji powiedział, że  z  informacji  wyczytał -  wynagrodzenia  wyższe, a dochody  niższe!

 

Skarbnik Karina  Kostyra odpowiedziała, że dla  nauczycieli zgodnie z ustawą.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym  to dochody  niższe, a  wydatki  wyższe.

 

Skarbnik Karina  Kostyra   nie  należy  porównywać  z  rokiem  ubiegłym , ponieważ  nie  wpłynął udział w  podatku …

 

Dyrektor  SP ZOZ  Jerzy  Kriger   poinformował, że plan  finansowy  nie  jest  wykonany ponieważ nie  mamy  zapłacone  nadwykonania,  to jest  1ml. zł,  czy  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  będzie płacił ?

-  nie  wiemy, w  innych  województwach  płacą, wartość kontraktu mamy  z  przed  3 lat, ponieważ taki  wtedy podpisywaliśmy.  Na  wynik ekonomiczno – finansowy  mają   również  wpływ podwyżki cen   energii, gazu.  Natomiast  rozstrzygnięte    wszystkie  przetargi  z  programu 3.2 na urządzenia  i  sprzęt, który   powinien  spłynąć do  końca października.  Jesteśmy  po  ekspertyzach ppoż., zgodnie  z  przepisami musimy  wykonać  drogi dojazdowe  wokół  szpitala  w  Strzelnie i  Mogilnie.

 

Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się do Dyrektora  o  przedstawienie  kosztów  personelu  wyższego, niższego, pielęgniarek  oraz  firmy  transportowej.

 

Dyrektor Jerzy  Kriger  odpowiedział, że może  podać  wynagrodzenie  brutto  poszczególnej grupy, natomiast szczegółowe  koszty  to  należy  wykonać  zestawienie, ponieważ  takiego  nie  posiadamy, gdyż  koszty  liczone    na  poszczególne  oddziały, przychodnie, poradnie itp.

 

ad. 5

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu. Zarząd  postanowił  przekazać Powiatowi  Zgorzeleckiemu  poszkodowanemu   przez  powódź  pomoc  finansową  na odbudowę   infrastruktury.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 ad.7

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek   budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu  sporządzania planu  finansowego tych dochodów.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  omówił  projekt   uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/297/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność  Powiatu Mogileńskiego, zmienionej Uchwałą Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28  września 2007 roku, jednocześnie  dodał, że  dotyczy to  działki  po byłej  kotłowni  przy  Szpitalu w  Strzelnie, która  wraca  do  zasobów  nieruchomości  Powiatu.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Następnie Wicestarosta przedstawił   projekt   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku   przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów   nr 1858 o pow. 0,7542 ha, a  dotyczy  wynajmu   sal dla  Szkoły  Realnej  przy  Zespole   Szkół w  Mogilnie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 10

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat  Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu, dotyczy  działek znajdujących  się  w  obrębie  drogi powiatowej w Przyjmie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.11

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się  środki z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie  dodał, że  środki  zostaną  przesunięte  z  barier  architektonicznych na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – II” w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego prze Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczy przystąpienia  do  programu  i  dofinansowania  szkolnictwa  zawodowego.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.13

Komisja  przyjęła  jednogłośnie  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.14

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                             

                                                                                                Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-12-07 11:13:30
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-12-07 11:15:16
Ostatnia zmiana:2010-12-07 11:15:42
Ilość wyświetleń:362
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij