Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

225/10 z dn. 11 sierpnia 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 225/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 11 sierpnia 2010 r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył  Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z  ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat  Mogileński – Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach od pana Andrzeja Wielich zamieszkałego w Sławęcinku , 88-100 Inowrocław.
5. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia na cele budowlane nieruchomością stanowiącą odcinek drogi powiatowej relacji Gębice- Ostrowo-Wójcin nr 2437C.
6. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia ruchomego  Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego w Bielicach.
7. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Spotkanie Zarządu z Burmistrzem Mogilna Leszkiem  Duszyńskim w sprawie min. parkingu przy ul. Sądowej, projektu remontu ul. Niezłomnych, dalszej  realizacji inwestycji przebudowy ul. Kościuszki, opłat za operaty szacunkowe związanych z realizacją inwestycji  obwodnica Mogilna, w sprawie jazu, zajęcia pasa drogowego w Goryszewie.
10. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów  i wydatków  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010 r..
11. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół z ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Tomasz  Barczak  przedstawił projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody na przyjęcie darowizny przez Powiat  Mogileński – Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach od pana Andrzeja Wielich zamieszkałego w Sławęcinku, 88-100 Inowrocław. Przedmiotem darowizny jest pianino.
Następnie projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za głosowało 4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 510/10.
ad. 5
Przewodniczący  Zarządu przedstawił projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia na cele budowlane nieruchomością stanowiącą odcinek drogi powiatowej relacji Gębice- Ostrowo-Wójcin nr 2437C.
Następnie projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za głosowało 4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 511/10.
ad. 6
Sekretarz  Powiatu Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia ruchomego  Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego w Bielicach. Użycza się  na okres trzech lat  min.: ciągnik rolniczy Cristal 190, ciągnik rolniczy Ursus 3512, samochód Lublin, prasę Kuerneland NIKON, ładowarka Agrione CSF, opryskiwacz BURY.
Następnie Przewodniczący Zarządu  projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za głosowało 4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 512/10.
ad. 7
Referent  Izabella Rogowska przedstawiła projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Zarząd  Powiatu zaproponował  przeznaczyć na realizację  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 40 000,00zł.
Następnie Przewodniczący Zarządu  projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za głosowało 4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 513/10.
ad. 8
Zarząd Powiatu podjął siedem  decyzji   kierujących   osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

 

ad. 9

Starosta Tomasz Barczak powitał na posiedzeniu Zarządu  Burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego. Zarząd  Powiatu wspólnie z Burmistrzem Leszkiem Duszyńskim omówił   wytyczenie miejsc parkingowych  na działce stanowiącej  własność Powiatu Mogileńskiego  przy ul. Sądowej  przy realizacji budowy parkingu przez Gminę Mogilno. Następnie  Zarząd  pytał Burmistrza czy  Gmina   przewiduje remonty i budowę  chodników przy ul. Niezłomnych w Mogilnie ponieważ Powiat złożył projekt w ramach tzw. „schetynówek” oraz czy będą w najbliższym czasie    prowadzone jakieś roboty budowlane w ul. Kościuszki  lub  jej  obrębie, ponieważ  Powiat w przyszłym roku rozpoczyna II etap inwestycji  przebudowa ul. Kościuszki i  uważa, że  nie powinno się w nowej nawierzchni prowadzić później jakichkolwiek robót. Zarząd  poinformował Burmistrza, że koszty opłat za operaty szacunkowe  określających  wysokość odszkodowań związanych z realizacją inwestycji - obwodnicy Mogilna  będzie musiała ponieś  Gmina Mogilno  zgodnie  z  pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wspólnie  zaproponowano spotkanie Burmistrza i Starosty z przedstawicielami  znającymi  zagadnienia  budowy jazu.
ad. 10
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra przedstawiła  projekt uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie dokonania zmian w planie dochodów  i wydatków  budżetu Powiatu Mogileńskiego na
2010 r..
Następnie Przewodniczący Zarządu  projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Za głosowało 4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 514/10.
ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-08-30 09:59:18
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 10:00:43
Ostatnia zmiana:2010-08-30 10:01:06
Ilość wyświetleń:446

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij