Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

222/10 z dn. 21 lipca 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 222/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 21 lipca 2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały  2010r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2010.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Projektora MONO X17E na rzecz Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy części nieruchomości, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
 
ad.3
Małgorzata Krygier główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 501/10.

ad.4
Małgorzata Krygier główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały  2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 502/10.


ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez powiat mogileński na rok 2010.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 503/10.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Projektora MONO X17E na rzecz Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 504/10.

ad.7
Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy części nieruchomości, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 505/10.

ad.8
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.9
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa poinformował, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia zysku, ubiegające się o dotacje z budżetu Powiatu składają pisemne wnioski do Zarządu Powiatu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy – chodzi tutaj o spółki wodne. Termin się zbliża i dlatego Zarząd Powiatu zgodnie z § 2.3. uchwały Rady Powiatu w Mogilnie Nr XLIX/275/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania, powinien zamieścić na okres 1 miesiąca na własnych stronach BIP oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie odpowiedni termin ogłoszenia o możliwości ubiegania się o dotację i terminie składania wniosków.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

ad. 10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.


ad. 11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-08-30 09:56:23
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 10:00:43
Ostatnia zmiana:2010-08-30 10:01:06
Ilość wyświetleń:282

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij