Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

221/10 z dn. 15 lipca 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 221/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 15 lipca 2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, na rok szkolny 2010/2011.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Burmistrza Mogilna do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił zestawienie naboru do szkół  na rok szkolny 2010/2011 w porównaniu do roku ubiegłego (zgodnie z załącznikiem do protokołu) oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, na rok szkolny 2010/2011.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 498/10.

ad.4
Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Burmistrza Mogilna do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Mogileńskiego. Dodała, że cel budowlany, którego dotyczy upoważnienie do budowa szamba w m. Padniewo. Po wykonaniu prac nieruchomość należy przywrócić do stanu pierwotnego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 499/10.

 

ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,7542 ha.
Społeczne Towarzystwo Edukacyjne z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 wystąpiło z wnioskiem w sprawie zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Mogilnie przy ul. Dworcowej 9. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.) jeżeli po umowie najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Mogilnie. Powołując się  na art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm.) w przypadku, gdy umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 3 lata Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Zarząd postanowił przesłać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki nieruchomościami przedstawiła projekt Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego. Uchwała dotyczy upoważnienia dla Dyrektora do dysponowania nieruchomością w celu przeprowadzenia remontu i adaptacji budynku internatu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 500/10.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Klubu Uczniowskiego Alfa 99 Strzelno w sprawie wsparcia finansowego i materialnego.
Zarząd postanowił ponownie wrócić do rozpatrzenia wniosku po wcześniejszym przedstawieniu szczegółowej analizy potrzeb Klubu (ustalenia telefoniczne z przedstawicielem Klubu)

ad. 8
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-08-30 09:55:43
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 10:00:43
Ostatnia zmiana:2010-08-30 10:01:06
Ilość wyświetleń:271

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij