Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

217/10 z dn. 30 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 217/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 30 czerwca  2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 114/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego (suszarki) w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 489/10.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 114/08 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 490/10.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego (suszarki) w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 491/10.

 

ad.6
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił oświadczenie o przekazaniu Fundacji Powiatu Mogileńskiego mienia likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach. Na podstawie § 4 uchwały Rady Powiatu nr XLVIII/267/10 z 25 marca 2010r. przekazuje się na własność z dniem 1 lipca 2010r. na rzecz Fundacji Powiatu Mogileńskiego ruchomości oraz papiery wartościowe i inne prawa majątkowe zgodnie z protokołem zdawczo –odbiorczym.

Stefan Łukomski p.o. Sekretarz przedstawił:
- wnioski PZMot w Mogilnie z prośbą o tymczasowe wydzielenie pomieszczenia biurowego wynajmowanego w Starostwie oraz najem pomieszczenia na cele biurowe.
Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.
Wniosek o wykup lokalu wraz z gruntem w miejscowości Bielice. Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.
- Wniosek o naprawę dachu budynków gospodarczych przy bloku nr 12 w Bielicach. Zarząd zobowiązał p.o. sekretarza do sprawdzenia stanu technicznego budynków i ustalenia przybliżonego kosztu ich naprawy.


ad. 8
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-08-30 09:47:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 09:54:37
Ostatnia zmiana:2010-08-30 09:55:23
Ilość wyświetleń:286

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij