Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr59/10

                                              PROTOKÓŁ  Nr  59/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  24 maja  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołów  z ostatnich posiedzeń.

4.      Omówienie i  przyjecie  protokołu z kontroli  w  Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie.

5.      Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

6.      Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

7.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

8.      Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

9.      Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

10.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

11.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

12.  Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

13.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

14.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

15.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

16.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

17.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Komisja  omówiła  i   przyjęła  protokół  z  kontroli  w   Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie.

ad.5

Przewodniczący  poprosił  Główną Księgową Agnieszkę  Matecką – Stępień  o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2009.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

Członek  Komisji  Ryszard  Basa zapytał  czy  na  dzień  dzisiejszy   występują  pilne  zobowiązania?

 

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  odpowiedziała, że  wobec  pracowników  nie  mamy.

 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał,  czy  z  firmą  NEFROMEDICA    problemy?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  odpowiedział, że  były  problemy z  płatnością  za  dzierżawę,  dlatego  wypowiedzieliśmy  umowę  i  należności   zostały  spłacone i  z  dniem 31.05.2010 r.   wypowiedzieliśmy    umowę  na  transport.

 

Członek  Komisji  Jerzy Szczotka  stwierdził, że  Zakład  Opiekuńczo – Leczniczy  przynosi kolosalne  straty, jak  to  wygląda  w  innych  zakładach  na  terenie  województwa?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  uczestniczymy  we  wspólnych   spotkaniach  i  wiemy  że  borykają  się  z  podobnymi  stratami   jak  my, NFZ  twierdzi  że  nie  ma  środków, rozważamy  różne  warianty, likwidacja, to  zwolnienie  30 osób  personelu, przekształcenie  w  zakład  rehabilitacji, to  także  część osób  zmuszeni  byśmy byli  zwolnić, może  odpublicznienie  i przekształcenie  w  spółkę  z  udziałem  Starostwa, gdy  będziemy  mieli  pewne  uzgodnienia  to  je  przedstawimy.

 

Członek  Komisji  Jerzy Szczotka  pytał  dalej,  czy    robione  symulacje  strat?

 

Dyrektor  Jerzy  Kriger odpowiedział, że  tak, należałoby  zwolnić  6  osób.

 

ad.6

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe wymienne zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego, następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.7

Przewodniczący Komisji  przedstawił  raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący   przedstawił  informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Przewodniczący  poprosił Skarbnika Karinę   Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.10

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie wydatków bieżących.

Następnie Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.11

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010r przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno na remont ul. Topolowej w Strzelnie.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.12

Następnie  Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.13

Przewodniczący  poprosił  Naczelnik Wydziału  Oświaty  Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  o  przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

 

 

ad.14

Naczelnik  Andrzej  Konieczka przedstawił  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.15

Naczelnik  Andrzej  Konieczka następnie przedstawił   projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.16

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – działka nr 19/4 w Bielicach, gmina Mogilno.

Następnie  Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5 członków  Komisji.

 

ad.17

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                      Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                          Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 13:09:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 13:10:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 13:10:22
Ilość wyświetleń:403
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij