Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr57/10

 

                                              PROTOKÓŁ  Nr  57/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  26  kwietnia  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołów  z ostatnich posiedzeń.

4.      Przedstawienie  opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.

6.      Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.

7.      Omówienie   projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

8.      Omówienie projektu  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. 

9.      Omówienie projektu  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.

10.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

11.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera

12.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

13.  Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.

14.  Omówienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

15.  Sprawy  różne  - ustalenie  terminu  kontroli  w  PCPR.  

16.  Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił Marię  Chmielewską  Dyrektor  Miejskiej Biblioteki  Publicznej w  Mogilnie   o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  biblioteki.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6  

Następnie  Przewodniczący poprosił  Urszulę  Piwek -  Brejecką Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego   o  przedstawienie  informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku,  jednocześnie  zapytał  jak  wygląda  porządek  i bezpieczeństwo  sanitarne  na  terenie  osiedla  Piastowskie w  Strzelnie?

 

Dyrektor  Urszula Piwek - Brejecka powiedziała  jak  wszędzie, za porządek  odpowiada  gmina, śmietniki  powinny  być  obudowane, piaskownice  zakrywane, psie  odchody  sprzątane, z  tego  co  widzimy  to  tak  nie  jest.   

 

ad.7

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad.8

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.  Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad.9

Następnie  Przewodniczący  przedstawił  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania. Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  Komisji przedstawił projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad.11

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad.12

Następnie  Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego. Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad. 13

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera. Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad. 14

Przewodniczący  Krzysztof Szarzyński  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

Komisja  nie  wniosła uwag.

 

ad. 15

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  powołał zgodnie  z  planem  Kontroli  Komisji  Rewizyjnej, Zespół  Kontrolny   do  przeprowadzenia  kontroli  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie, termin  kontroli  10  maja  br. od  godz. 10.00. W  skład  Zespołu  Kontrolnego powołani  zostali : Przewodniczący  Krzysztof Szarzyński, Sekretarz  Ryszard  Basa, członek  Krzysztof  Mleczko.

Następnie  Przewodniczący  zapytał,  o  los  warsztatów  szkolnych  w  Strzelnie.

Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  Powiat przygotowuje  podział  i  wycenę  działki  na której  znajdują  się  warsztaty.

 

ad.5

Przewodniczący odczytał  opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z  wykonania budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2010rok,  jednocześnie  dodając,  że opinia jest  pozytywna.

 

ad. 16

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                               Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                                 Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 13:04:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 13:05:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 13:05:19
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij