Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr55/10

                                              PROTOKÓŁ  Nr  55/10

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ

                                    RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  28 marca  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.    Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny

       wielkości zniszczeń pozimowych.

5.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  

      Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

      za rok 2009.

7.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok

      2009.

8.   Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

9.   Opiniowanie  projektu uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu

      Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności

      Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

10. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie,

       restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

12.Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Piotra  Ficera o przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny wielkości zniszczeń pozimowych.

Dyrektor  Piotr  Ficer  powiedział,  że   zima nie  należała  do  przeciętnych  zim, skutki  jej  odczuwamy  i  odczuwać  będziemy,  w  2008 roku wydano  215 tyś. zł , a   koszt obecnej  to  625 tys. zł,  jednocześnie  dodał , że  jeżeli  nie  nastąpią  zmiany  finansowania  dróg  to  za  5  lat  drogi będą  w  fatalnym  stanie. W  tym roku  wyremontujemy   11,5 km  dróg, mamy  rozstrzygnięty  przetarg  na  remont  wiaduktu  i  remont  drogi Mogilno – Chabsko.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka zapytał,  jak  długo  potrwa  remont  wiaduktu  i  jak  długo  będzie  zamknięty?

Dyrektor Piotr  Ficer  odpowiedział, że  od  25 marca   do  15 kwietnia br.,  następnie  będzie  prowadzony  remont  drogi.

ad. 5

Przewodniczący  poprosił Magdalenę  Jańczak  - Konopę Przewodniczącą Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności   o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.Następnie  Przewodniczący  zapytał, czy    uwagi  i  pytania, Komisja  nie  wniosła  uwag  do  sprawozdania.

ad.6

Przewodniczący  poprosił Marię  Konkiewicz   Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie    o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie  za rok 2009.Komisja   nie  wniosła  uwag.

ad.7

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok  2009. Komisja    nie  wniosła  uwag.

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.9

Kierownik  Maria Konkiewicz   przedstawiła   projekt   uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności  Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  jednocześnie dodał  że  jest to  dotacja  przeznaczona  na  remont  zakrystii  w zabytkowym  kościele  w  Kwieciszewie.

ad.11

Przewodniczący   następnie  poprosił  Dyrektora  Piotra  Ficera,  który  przewodniczy  Zespołowi   ds. utworzenia  nowych  podmiotów  gospodarczych  w  miejsce  likwidowanych  gospodarstw  pomocniczych  w  ZS w  Bielicach  o przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

 

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  przedstawił  projekt  uchwały, w  którym  zostały wprowadzone  niewielkie  zmiany  dotyczące  danych  geodezyjnych, tzn. powierzchni    działek, jednocześnie  dodając  że w  porządku  sesji nastąpią  zmiany  ponieważ  na  sesji  będzie  notariusz, który  sporządzi  akt  notarialny. 

Członek Komisji  Jerzy  Szczotka powiedział,  że  z  punktu   widzenia Powiatu  to jest  najgorsza  sprawa,  przekazanie  majątku  Fundacji,  będzie  podnoszone że  radni  wyrazili  zgodę,  czy  będzie  to uwzględnione  w  KRS-ie , czytałem  że  fundator  nie  może  ingerować  głęboko w  Fundację, Fundacja  rządzi  się  na  podstawie  przepisów  dotyczących  fundacji,  proponuję  aby  §4  projektu uchwały  wykreślić  słowo”  na  własność” ,a zapisać  że  użytkowanie  na  okres  2  lat, próbny   na  okres  3 lat,  ta   poprawka  jest  uzasadniona   gdyby  były  problemy  w  zarządzaniu  fundacją.

Dyrektor Piotr  Ficer  powiedział, że  Fundacja  będzie  powołana  przez Powiat,  która  będzie  miała  statut,  w  którym  się zastrzega    sprzedaży  i  wyprowadzeniu  majątku,  celem fundacji  będzie   zapewnienie  praktyk  dla  uczniów.

Członek  Komisji  Jan Szarek  zapytał  jakie  środki  wypracuje  Fundacja  w  tym  roku?

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  Fundacja  jest  nie  dochodowa.

Dyrektor Piotr  Ficer  przede wszystkim  ma  realizować  cele.

Przewodniczący  Krzysztof  Szarzyński  pytał,  czy  nie  za szybko  to  następuje, ponieważ  w  czerwcu mogą  być  zmiany,  uważam  że  to  jest  najpoważniejsza  decyzja  w  tej  kadencji.

Starosta  Tomasz  Barczak   powiedział,  nie  jest  łatwo,  ponieważ  jesteśmy  pionierami , niektóre  powiaty , które  posiadają  taki  majątek  szykują  się  do   jego sprzedaży.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  z  poprawkami.

Za  głosowało  2  członków  Komisji,

Przeciw  1  członek  Komisji, ( J. Szczotka )

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji  ( K. Szarzyński)

Nieobecny  w  trakcie  głosowania K. Mleczko

 

ad.12

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                    Przewodniczący   Komisji

                                                                                                       Krzysztof  Szarzyński

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 13:01:36
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 13:02:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 13:02:26
Ilość wyświetleń:315
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij