Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr56/10

PROTOKÓŁ  Nr 56/10

                        Z POSIEDZENIA   KOMISJI  GOSPODARKI I FINANSÓW

                                         RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  23 czerwca  2010r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.   Przyjęcie  protokołu  z ostatniego  posiedzenia.

4.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r.

5.       Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

6.       Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.       Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

9.       Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10.   Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

11.   Sprawy różne- pismo  do  Burmistrz  Strzelna – omówienie działań mających na celu zawarcia Porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.

12.   Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.9

Przewodniczący Komisji  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie  Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji.

ad.5

Przewodniczący Komisji  poprosił  Skarbnik  Karinę Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  Przewodniczący   poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji.

 

ad.6

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Następnie Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.7

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.8

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.10

Przewodniczący Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie, a następnie  zmiany  w regulaminie   omówił  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował, że  zgodnie  z  prawem  wprowadzono  audytora  wewnętrznego, administratora  danych  osobowych, wydział ds. kryzysowych, ponadto  rozdzielono  funkcję  Sekretarza  Powiatu  i  Naczelnika  wydziału  spraw  organizacyjnych  i obywatelskich.

 

Z- ca Przew. Krzysztof Szarzyński stwierdził, że  projekt  uchwały nie  ma  uzasadnienia.

 

Wicestarosta Przemysław  Zowczak odpowiedział, że zostanie  to  uzupełnione, ponieważ  prawdopodobnie zostało pominięte przy przygotowaniu projektu uchwały.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zauważył, że  został  dodany  zapis  „etatowy  członek  zarządu”, czy  z  tym  zapisem  przewiduje  się   etat?

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak , w  tej  kadencji  takiego  etatu  się  nie  przewiduje.

 

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7 członków  Komisji wspólnych.

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji,(p.  J. Szczotka )

 

ad.11

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  poprosił  Andrzeja  Konieczkę Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu o  przedstawienie  pisma  Burmistrza  Strzelna  do  Rady   Powiatu.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odczytał  pismo  Burmistrza  Strzelna, w  którym  to Burmistrz zwraca  się  do  Rady Powiatu  o  wyrażenie  zgody  na  powołanie Młodzieżowego   Ośrodka Socjoterapii w  Przyjezierzu  oraz   zawarcie  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Strzelno  a  Powiatem na  jego prowadzenie.

 

Z –ca Przew. Krzysztof  Szarzyński  dodał, że  na początek  przyjętych  byłoby 16 uczniów, jednocześnie  dodał,  że  taka  inwestycja  w  Ośrodek  zwraca  się  po  roku.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wstępny projekt uchwały o wyrażenie zgody  na  powołanie  Ośrodka.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Wstrzymało  się  od  głosu  2  członków  Komisji(p. J. Szarek, Wicestarosta  P. Zowczak)

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał, co  z  pomocą  dla  powodzian?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka poinformował, że  były  wstępne  ustalenia, że dzieci  z  Gminy  Wilków  przyjadą  do  nas   na 3 tygodnie, że  będą  miały  zapewnioną  naukę  i  wypoczynek, ale  MEN  odpowiedział, że  nie  ma  chętnych  wśród  dzieci  powodzian  do  opuszczania  swoich  rodzin, dlatego  zaprzestaliśmy  starania.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  nie  interesuje  nas  pomysł  Zarządu,  tylko interesuje   nas  przegłosowany  wniosek  Komisji o  wsparcie  finansowe w  kwocie  50 tys. zł  dla powodzian.   

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował, że  został  zorganizowany  transport  darów przez rolników  w  postaci  zboża, kiszonki, siana i  pasz dla  zwierząt   powodzian  z  Powiatu  Konińskiego, ponieważ w  tej  chwili jest im  to najbardziej  potrzebne,  następne  transporty  wyruszą  kiedy  zgłoszą  kolejne zapotrzebowanie,  ponieważ  nie  mają  gdzie  przechowywać.

 

ad.12

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                 Mirosław  Leszczyński

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 12:12:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 12:12:51
Ostatnia zmiana:2010-07-27 12:13:15
Ilość wyświetleń:393
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij