Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr48/09

                                                 PROTOKÓŁ Nr  48/09

      Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH  RADY  POWIATU

                                                        W    MOGILNIE 

                                   z   dnia   10 grudnia   2009 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący   Rady  Powiatu  Wiesław Gałązka.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

4.       Opiniowanie  projektu  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

5.       Zakończenie.

 

Protokół  spisała   Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  wg  list  obecności jest  obecnych  15 radnych , czyli kworum  do  podejmowania  prawomocnych obrad.

 

ad.3

Komisje  wspólne  przyjęły  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił o  pytania do  projektu  budżetu  Powiatu  na  2010 rok.

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury  i  Zdrowia Radosław  Trepiński zapytał,  jak  się  miała  kwota  10 tys. zł  na  stypendia  dla  uczniów  w  stosunku  do  złożonych  wniosków ?

 

Andrzej  Konieczka  Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu   odpowiedział,  że  wszystkie  wnioski  zostały  rozpatrzone pozytywnie, Zarząd  Powiatu  dołożył  1000  zł.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  ilu  uczniów  otrzymało  i  przez  jaki  okres?

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  zgodnie  z  regulaminem  otrzymało  18  uczniów   w  lipcu  i  sierpniu.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  powiedział, że  proponuje  zwiększyć  kwotę  na  stypendia  dla  uczniów,  ze  środków  na  dokształcanie  nauczycieli.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  jest  za  tym  aby  wybitnych  uczniów  nagradzać,  ale  nie  można  zabierać  nauczycielom,  ponieważ  muszą  się  dokształcać  aby  się  rozwijać.

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  dodał,  że  jeśli  będzie  więcej  wniosków dla  uzdolnionych  uczniów  to  na pewno  zostaną  rozpatrzone  pozytywnie.

 

Członek Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  może  dziś  usłyszeć  o  jakiej  kwocie  dla  ucznia  mówimy?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  oczywiście,  jeśli  spełnią  kryteria  to  dołożymy.

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury  i  Zdrowia Radosław  Trepiński  powiedział,  że  jeżeli będzie  taka  potrzeba  to  będziemy  się  domagali  podwyższenia środków, to  jest  forma  nagrody.

 

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  I  Finansów   Mirosław  Leszczyński  dodał,  że  nasza  Komisja  będzie  za  tym  aby  zwiększyć  kwotę,  jeśli zaistnieje  taka  potrzeba.

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  kwota  300 tys. to  nie    wielkie  pieniądze  aby  je  przeznaczyć  na  stypendia,  natomiast  10 tys.  to  jest  mydlenie  oczu, jeżeli  nie  będzie  stałej  polityki  nagradzania  uczniów,  to  ich  nie  zdopingujemy.

 

Członek Komisji  Krzysztof Mleczko, zapytał,  czy  nie  możemy  tego  nazwać  nagrodami,  ponieważ  stypendia  kojarzą  się  z  ze  stałą  kwotą   wypłacaną  przynajmniej przez  rok.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  wszyscy  stosują  takie  nazewnictwo  min.  Marszałek  Województwa.

 

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny    powiedział,  że  takie  były  potrzeby  zgodnie  z  regulaminem,  który  opracowała  Komisja  merytoryczna,  będziemy  dyskutować  -  czy  sala  gimnastyczna  to  nie    środki,  które    może  nie  bezpośrednio  ale    też  skierowane  dla  ucznia.

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka,  powiedział,  skoro  członek  Zarządu  mówi,  że  sala  gimnastyczna  to  jest  forma  nagrody,  to  mnie  śmieszy.

 

Członek  Komisji  Jacek  Kraśny  odpowiedział,  że  tak  nie  powiedział,  że  sala  gimnastyczna  to  stypendium.

 

Starosta  Tomasz  Barczak   odnosząc  się  do  wypowiedzi  Członka  Komisji  powiedział,  że  jeżeli  300 tys.   to   nie        duże  pieniądze  to proszę  mi  je  znaleźć,  jak  wcześniej  wyglądały  nasze  szkoły,  czy  sala  gimnastyczna  to  nie    nasze  pieniądze  przeznaczone  dla   uczniów,  czy  nie  lepiej  zrobić  coś  wymiernego  dla  ogółu.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  zapytał,  czy    uwagi  do  projektu  budżetu?

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  stwierdził,  że  należy  wykreślić  słowo  stypendia,  a  zastąpić  je  słowem  nagroda.

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział  do   Starosty,  niech  mi  pan  pokaże samorząd,  który  nic  nie  robi,  wszyscy  coś robią  i  budują.

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński ,  czy  na  drogi  będzie  wzrost  środków  i  dlaczego  tak  wysokie  koszty  energii  w szkołach ?

 

Starosta Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że z  RPO na  drogi  8  ml.,  jak będzie  po  przetargach  na  dziś   nie  wiemy,  natomiast   koszty  energii  to  jest  suma   trzech  szkół.

 

Członek  Komisji  Ryszard  Basa zapytał,  czy  wpływa  dzierżawa  za  stację  dializ,  jaka  dotacja  dla  ZOL ?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że  wpływa  dzierżawa z  opóźnieniem, natomiast  dotacja  dla  ZOL  będzie  większa  niż  planowano.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,   zostanie  wykonany  plan  dochodów i  czy  na przyszły     rok  zmieni  się  , czy zmienił  się  wskaźnik   Ministra   Finansów,  czy  będą  środki  na  dziedzictwo  narodowe, czy  będzie  wykonany  remont  chodnika w  Dąbrówce?

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  w  stosunku  do  roku  ubiegłego  jest  mniejszy ,  wskaźnik  zapewnia  nam  ten  sam ,  co  daje  nam  taki  sam  plan  dochodów  co  w  tym  roku.  

 

Starosta   Tomasz  Barczak jeśli  chodzi  o  chodniki  to  zwracaliśmy  się  do  burmistrza  o    wsparcie  finansowe,  aby  wspólnie  wykonać   budowy  i remonty  chodników przy drogach  powiatowych,  ale  otrzymaliśmy negatywną odpowiedź,  jak  będą   środki   to    będziemy  realizować. Natomiast  w tym  roku   przeznaczyliśmy  środki  na  dziedzictwo narodowe,  choć   jest  to zadanie  gmin.   

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał, jaki  procent  budżetu  przeznaczyliśmy  na  dziedzictwo  narodowe?

 

Starosta Tomasz  Barczak   odpowiedział, że   wpłynął   jeden  wniosek na  ratowanie  zabytkowego  kościoła  w  Siedlimowie  i  na  ten  cel  przeznaczyliśmy  środki.

 

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  po   wyczerpaniu  się  pytań  i  odpowiedzi dotyczących  projektu  budżetu,  zwrócił się do  Przewodniczących  Komisji   o  przystąpienie  do  głosowań  nad  projektem  budżetu  na  2010 rok. 

 

Przewodniczący  Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Radosław  Trepiński  poddał  pod  głosowanie  projekt  budżetu  na  2010  rok,

Za  głosowało  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  poddał  pod  głosowanie  projekt  budżetu  na  2010 rok,

Za  głosowało   4  członków  Komisji  Rewizyjnej

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji  Rewizyjnej ( J. Szczotka)

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  I  Finansów   Mirosław  Leszczyński  poddał  pod  głosowanie  projekt  budżetu  na  2010 rok,

Za  głosowało    8  członków  Komisji  Gospodarki  i  Finansów,

Wstrzymał  się  1  członek  Komisji  Gospodarki  i  Finansów. ( J. Szczotka)

 

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  projekt  budżetu  na  2010 rok   przez  Komisje  Rady  Powiatu  został  przyjęty.

 

ad.5

Przewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                              Rady  Powiatu

 

                                                                                            Wiesław  Gałązka

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 11:53:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 11:53:50
Ostatnia zmiana:2010-07-27 11:54:01
Ilość wyświetleń:357
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij