Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr47/09

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 47/09

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 

                                    RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  26 listopada  2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.    Otwarcie.

2.    Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.    Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.    Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania   

       bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

5.    Informacja o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

6.    Informacja o realizacji działania stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

7.    Informacja finansowo –ekonomiczna SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2009r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki   

        Zdrowotnej w Mogilnie.

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania

        sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie    za   rok 2009.

11.  Sprawy  różne.

12.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Agatę  Matyjasik   Pełnomocnika  Starosty  ds.   UE o 

przedstawienie  informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na  ich

realizację.

 

Pełnomocnik  Starosty  ds.   UE  Agata  Matyjasik   poinformowała, że pozyskaliśmy  środki  na   projekty  dla  DPS, PCPR, PUP, obecnie  czekamy  na  potwierdzenie, czy  otrzymamy  środki  finansowe  na  termoizolację  DPS  w  Siemionkach.

 

Członek Komisji  Jacek  Kraśny  stwierdził, że   trochę  tych  środków  pozyskaliśmy!

 

Pełnomocnik Agata  Matyjasik   powiedziała,  że  jest  coraz  lepiej.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  co  to  jest  za  projekt  nowe  szanse  na  rynku  pracy?

 

Pełnomocnik Agata  Matyjasik   odpowiedziała, że    to szkolenia  zawodowe,  dla  spawaczy, terapeutów  psychologiczno – pedagogicznych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

ad. 6

Przewodniczący  Rady Wiesław  Gałązka     omówił  informację  o realizacji    działania  stowarzyszenia

„Sąsiedzi”, jednocześnie  dodał ,  że  Stowarzyszenie  podwyższyło  składkę  roczną, dla  gmin  20  gr. 

i powiatu  10 gr.   od  mieszkańca.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący   Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji   Jerzego  Krigera  Dyrektora   SP ZOZ

w  Mogilnie  o  przedstawienie  informacji   finansowo –ekonomicznej  SPZOZ w Mogilnie za III

kwartały 2009r.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  zapytał,  czy  kapelan  jest  zatrudniony  w  szpitalu  na  umowę  zlecenie?

 

Dyrektor  Jerzy Kriger odpowiedział,  że  tak,  jednocześnie  poinformował,  że  kontrakt   z NFZ na  przyszły  rok  będzie  mniejszy o  9%.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  pytał  dalej,  z  czego  się  to  bierze,  że  zmniejsza  się  kontrakt?

 

Dyrektor  Jerzy Kriger   powiedział,  że  przelicznikiem  jest  cena  żyta,   to  nie  jest    żart, to prawda.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował  o  wprowadzeniu  zmian  w  Statucie  SPZOZ,  jednocześnie  dodał,  że  dalsze  zmiany  nastąpią  na  koniec  roku, ponieważ  zostanie    zlikwidowana  pralnia.   Komisja  nie  wniosła  uwag  i  nie  głosowała.

 

ad. 10

Przewodniczący  poprosił Barbarę  Buzała   Z – cę  Dyrektora SP ZOZ    o  przedstawienie 

projektu   uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za

rok 2009.

Z –ca  Dyrektora  Barbara  Buzała   omówiła  projekt  uchwały  i  powiedziała,  że 

została  wybrana  najtańsza  oferta, a  zarazem  sprawdzona   tj. Biuro  Badania  Sprawozdań 

Finansowych  „REWIMAR”   sp. z  o. o.   z  Torunia, a  złożonych było  5 ofert.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  nie  głosowała.

 

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Ewę  Strzelecką   Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Mogilnie o  przedstawienie  Informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania   bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek  pytał,  czy  cięcia  finansowe  dotyczą  także  Powiatowego  Urzędu  Pracy?

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  powiedziała,  że  tak , mniej  będzie  na  szkolenia , na  aktywizację  zawodową,  a  liczba  bezrobotnych  rośnie.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedstawionej  informacji.

 

ad.8

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2009r., Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 11

Spraw  różnych  nie  było.

ad. 12

Przewodniczący   podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji   za  przybycie, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

                                                                                                     Przewodniczący  Komisji

                                                                                                       Mirosław  Leszczyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 11:50:24
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 11:50:50
Ostatnia zmiana:2010-07-27 11:51:18
Ilość wyświetleń:485
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij