Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr46/09

                                                 PROTOKÓŁ   Nr 46/09 

                Z   POSIEDZENIA   KOMISJI   GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                 z  dnia  28  października  2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji   Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.      Informacja o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.

5.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6.      Informacja o standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego    

 do  Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego".

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z   

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na     

 terenie Powiatu Mogileńskiego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 

        niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

 oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.

12.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił   Piotra  Ficera  Dyrektora  ZDP  w  Mogilnie  o  przedstawienie

informacji  o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w roku 2009.

 

Dyrektor  Piotr Ficer  przedstawił  informacje o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu   planu

remontów i napraw w roku 2009 ,powiedział,  że  liczył na  zrozumienie  gmin  w  sprawie  budowy  chodników , że  możemy  wspólnie   je wykonać, ponieważ  bezpieczeństwo   mieszkańców    powiatu  jest  bardzo  ważne,  a  jak  wiemy   powiat   sam  nie  jest  w stanie   wykonać  tego  co  by  chciał  z tych  środków  w  budżecie,  liczymy  że  w  przyszłym  budżecie  będzie  więcej  środków  na  drogi.

 

Członek  Komisji  Jan  Bartecki  stwierdził,  że  Zarząd  i  Rada  Powiatu  nie  ma  środków  aby  zrobić  to  co ważne.

 

Z –ca  przew. Krzysztof  Szarzyński  dodał, że  nie  było  dotychczas  tej  współpracy  z  gminami ,  liczymy  że  włodarze    zrozumieją,  że   przy  takich  zadaniach  jest  ważne  wspieranie  się  finansowo.

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji przedstawił  informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  radnych.  Komisja  nie  miała  uwag.

 

ad. 6

Przewodniczący  poprosił  Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie  informacji o standaryzacji

Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

Dyrektor Dariusz  Chudziński  powiedział, że  standaryzacja   to  inaczej oferta  Domu  Pomocy

Społecznej. Jednocześnie  dodał,  że  słowo  standaryzacja  to  populistyczny, medialny  wymysł, który

należy  spełnić  punkt po punkcie,  dlatego  Starosta  z  dniem 2  października  br. wystąpił  do 

Wojewody  o  przyznanie nam   pełnej  standaryzacji, gdzie  przyjedzie na  miejsce  Komisja  i  będzie

sprawdzać    wszystko   szczegółowo. Następnie  poinformował,  że  został  złożony  wniosek  do 

Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  refundację  kosztów,  otrzymane  środki  zostaną 

przeznaczone na   remont  pałacu.

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie

zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Mogileńskiego na 2009r., Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do  Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego", jednocześnie  dodał,  że  przedstawicielem  Powiatu  będzie  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 9

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację

przeznacza się środki z   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, Komisja  nie

wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  kolejny  projekt   uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego,  jednocześnie  dodał,  że  projekt  został 

uzupełniony  o  dyżury  nocne  w  mogileńskich  aptekach. Komisja  nie   wniosła  uwag.

 

ad.11 

Przewodniczący  następnie  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie regulaminu określającego

wysokość i warunki przyznawania  niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym

w szkołach i placówkach   oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, 

Komisja  nie   wniosła  uwag.

 

ad.12

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący   Komisji

 

                                                                                                                                                Mirosław   Leszczyński 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 11:48:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 11:48:49
Ostatnia zmiana:2010-07-27 11:49:37
Ilość wyświetleń:317
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij