Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr44/09

                                                      PROTOKÓŁ  Nr 44/09

                      Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 

                                    RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                         z  dnia  24  września   2009r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.       Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.

4.       Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku  szkolnym 2008/2009.

5.       Sprawozdanie finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r.

7.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

8.      Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

9.     Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

10.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr.woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr.woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

11.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

12.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

13.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

14.   Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

15. Sprawy  bieżące.

16.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisje  wspólne    jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła  informację  o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2009r.,  jednocześnie  dodała, że  pierwsze  półrocze  nie  było  złe, drugie   będzie  jak  wynika z  wpływów  gorsze.

Następnie  Przewodniczący  zapytał, czy       pytania  i  uwagi, Komisja  nie  wniosła  uwag .

 

ad. 5

Przewodniczący  Komisji    poprosił  Główną      Księgową  SP ZOZ  w  Mogilnie  Agnieszkę  Matecką -  Stępień  o  przedstawienie  sprawozdania   finansowo - ekonomiczne za II kwartał 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Główna  Księgowa  Agnieszka  Matecka  - Stępień omówiła  sprawozdanie  dodając  jednocześnie,  że  wynik  dodatni, choć  gdyby byśmy  otrzymali  środki  za  nadwykonania  byłby jeszcze  lepszy.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  wynik  dodatni  zawdzięczamy  POZ  -  towi  i   poradniom  specjalistycznym ,  ponieważ  szpital  nie   przynosi  zysku,  a  za  nadwykonania    NFZ  nie  ma    płacić,  może  się  okazać ,  że  będziemy  musieli  zmniejszyć  przyjęcia na  oddziały  oprócz  położnictwa i  ginekologii,  takie    zapowiedzi  NFZ ,  oczywiście  oprócz  tych  ratujących  życie.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział,  że  w  sprawozdaniu  brakuję  części  inwestycyjnej.

Dyrektor Jerzy  Kriger   odpowiedział,  tego  sprawozdanie  nie  obejmuje,  ale  możemy    to  sporządzić  osobno ,  mogę  dodać,  że  została  zamontowana  wina  w  szpitalu  w  Mogilnie, zakończono    kotłownie  w  Strzelnie, zakupiono  sprzęt  okulistyczny, aparat  echograficzny, ogłoszono  przetarg  na  2  rtg ,  wykonano  remont  dachu  w  Przychodni  w  Strzelnie,  wykonano  malowanie  fizykoterapii w  Strzelnie.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  nie  można  wygospodarować  więcej  miejsca  na  rehabilitację  w  Spółdzielni  Inwalidów  w  Mogilnie?

Starosta  Tomasz  Barczak odpowiedział, że    tam  ograniczenia , ponieważ  przychodnia  zajmuje  jedno  piętro  i  trudno  o  następne  pomieszczenie.

ad. 6

Przewodniczący  zapytał  czy  do  sprawozdania   Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2009r, są  uwagi  i  pytania,  Komisja  nie  wniosła   uwag.

ad. 7

Przewodniczący   poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

 Komisja  nie  wniosła   uwag.

 

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Kolejny projekt   uchwały  Przewodniczący  przedstawił   w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r. poprzez przystąpienie do realizacji w 2010r. zadania promocyjnego w ramach programu „Podniesienie jakości świadczonych usług i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa poprzez rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 10

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2010r.poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2452C Strzelno –Ostrowo- gr. woj (Orchowo) na odcinku Ostrowo- gr. woj. od km 8+425 do km 10+321 dług. 1,896 km w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.11

Skarbnik   Karina  Kostyra  następnie  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie przeznaczenia ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

 

ad.12

Przewodniczący   przedstawił   projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2 o pow. 1,5000 ha.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 13

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonej w miejscowości Markowice, gmina Strzelno, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/7 o pow.0,1850 ha.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.14

Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Mogileński mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.15

W  sprawach  różnych  -  Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  nie  uzyskał  odpowiedzi  na  piśmie  na  interpelację  złożoną  na  przedostatniej  sesji    dotyczącą  nieobecności  na  komisjach  Wicestarosty.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział, że  była  odpowiedź    ustna  na tej  samej  sesji .

 

 

ad. 16

Przewodniczący   podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji   za  przybycie, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

                                                                                                      Przewodniczący  Komisji

                                                                                                          Mirosław  Leszczyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 11:45:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 11:46:43
Ostatnia zmiana:2010-07-27 11:46:46
Ilość wyświetleń:394
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij