Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr45/09

                                                       PROTOKÓŁ Nr  45/09

      Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH  RADY  POWIATU

                                                        W    MOGILNIE 

                                   z   dnia   22  grudnia   2009 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący   Rady  Powiatu  Wiesław Gałązka.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

  1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.
  2. Przedstawienie  projektu  uchwały zatwierdzającej roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie na 2010 rok.
  3. Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn. „Wyrównajmy szanse” na lata 2010-2013.
  4. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
  6. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

10.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Przewodniczący  stwierdził  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.5

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  powiedział,  że  plan  kontroli  zakłada  raz  na  kwartał  kontrolę  jednostki.

 

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki  zapytał,  czy  to  jest  plan  pracy  czy  kontroli?

 

Przewodniczący  Krzysztof Szarzyński odpowiedział,  że  plan  kontroli.

 

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  dodał, że  w  planie  jest  omówienie  materiałów  sesyjnych, tzn. jest  to  też  plan  pracy  Komisji.

 

Z –ca  Przew. Komisji  Rewizyjnej  Ryszard  Basa  zwrócił  uwagę  na  stylistykę   zapisu  w  miesiącu  kwietniu.

 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  odpowiedział,  że  zostanie  to  poprawione.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Gałązka stwierdził,  że  Komisje  wspólne  zaakceptowały  plan  kontroli  Komisji  Rewizyjnej.

 

ad. 6

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej pn. „Wyrównajmy szanse” na lata 2010-2013.

 

Członek  Komisji  Jan  Szarek   zapytał,  czy  w  ramach  tego  programu  można  by  zafundować  bilety  miesięczne  I – klasistom  Gimnazjum  dojeżdżającym  ze   Strzelna  do  Bielic?

 

Przewodniczący  Rady   należałoby  rozważyć, czy  istnieje  taka możliwość. 

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisje  nie  wniosły  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poprosił inspektora ds. unii europejskiej  Magdę  Łukomską  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia Radosław  Trepiński zapytał,  czy  rozdział  IV to   przepisy  ogólne?

 

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  zgodnie  z  nowelizacją  ustawy   na  działalność  organizacji  pozarządowych    po  za  konkursem  będzie  można  przeznaczyć  na  wniosek  niewielkie  środki  finansowe,  czy  nie  należałoby  zapisać  i zwiększyć  kwoty  w  budżecie   aby  nie  było  odmów  organizacjom i podmiotom  prowadzącym działalność pożytku publicznego?

.

 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński zaproponował  aby  w  §12 dodać  „Przewodniczący  Rady  Powiatu”,  jednocześnie  zapytał  jak  wyglądała  dotychczas  współpraca  z  organizacjami  w  praktyce?

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  zapis  jest  zgodny  z  ustawą  i  zgodnie  z  nowelizacją  organizacje,  stowarzyszenia,  czy inne  podmioty  będą  mogły  ubiegać się  wsparcie  finansowe,  choć  do  tej  pory   także  nie  odmawialiśmy  gdy trzeba było  ufundować  np.  niewielkie  nagrody, natomiast  jeśli  chodzi  o  współpracę,   jest  to  pomoc  pracownika  Starostwa  przy  sprawdzeniu  wniosków  pod  względem  formalnym,  wyeliminowanie  błędów.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, że  pamięta jak  2  lata  temu  „ Rodziny Katyńskie „  nie  otrzymały  wsparcia  finansowego  na  remont  pomnika.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  to nie  prawda,  ponieważ  pan  Kowalski  złożył  wniosek  po  terminie, natomiast    Zarząd  Powiatu  przyznał  środki  finansowe w  kwocie  1500zł  na  renowację  pomnika.

 

Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  powiedział, że  ma  wątpliwości  co  do  formy  współpracy,  ponieważ § 9  jest ograniczeniem.

 

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedział, że  takie    zapisy  w  ustawie.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak powiedział, że  nie  tyle   pomoc  samorządów,  co  realizacja  zadań, Powiat  reprezentuje  Starosta, ale  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  patronat  objął  Przewodniczący  Rady ,  czy  inna  osoba.

 

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  dodał,  że   jest  to  powtórzenie  zapisu  § 9  z  ustawy.

 

Starosta  Tomasz  Barczak,  chodzi  o  to  w  ustawie  aby  zmobilizować  społeczeństwo  do  działania.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  program  określa  zadania  i  wnioski są  składane  na  dane  zadanie, a  jeśli  nie,  to  mówimy   nie,  ponieważ  RIO  nam  odrzuci  i  zakwestionuje.

 

Z –ca przew. Komisji  Ryszard  Basa dodał, że    trzy  dziedziny  do których  można  się  dostosować.

Komisja   zaakceptowały   projekt  uchwały  i  program.

 

ad. 4

Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka poprosił inspektora ds.  ochrony  środowiska  Piotra  Kurnatowskiego   o przedstawienie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008.

 

Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  problem  odpadów  należałoby  rozpatrywać  w  perspektywie  dłuższej.

 

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  do  2012 roku  należy  segregować odpady, jest  zgoda  na  spalarnię śmieci, 25% może  trafić  na  wysypisko  śmieci.

 

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odniósł  się  do  str. 8 , nie  ma  daty  do  której  wysypiska  będą  działały , śmieci  niesegregowanych  powinno być  coraz  mniej.

 

Inspektor  Piotr  Kurnatowski  odpowiedział, że  odgórnie  narzucony  jest  termin,  gminy  odpowiadają  za  gospodarkę  odpadami, jeśli  chodzi  o  wysypiska  w  Bławatach  i  Szerzawach  to  Marszałek  Województwa  podejmie  decyzję  o  ich  zamknięciu, natomiast  wysypisko  w  Jeziorach  Wielkich  spełnia  wymogi, w  Dąbrowie  okaże  się  jutro  po  kontroli  Inspekcji  Ochrony  Środowiska.

 

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński dodał,  że  problem  leży  w  gminnych  regulaminach    utrzymania  czystości.

 

Ad. 9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu w  sprawie ustalenia wydatków, które nie  wygasają z  upływem  roku  budżetowego 2009.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  15  członków  Komisji  Wspólnych.

 

Ad. 10

Przewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych, a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Rady  Powiatu

 

                                                                                             Wiesław  Gałązka

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:27:36
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:27:34
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:28:22
Ilość wyświetleń:349
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij