Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 53/10

PROTOKÓŁ  Nr 53/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                      ORAZ  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA  

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                         w  dniu   21 czerwca  2010 r.

 

Posiedzenie   Komisji  wspólnych  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

      1.  Otwarcie.

      2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

      3.  Przyjęcie  protokołów  z ostatniego posiedzenia.

4.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r.

5.       Opiniowanie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

11.   Sprawy różne- pismo  do  Burmistrz  Strzelna – omówienie działań mających na celu zawarcia Porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.

12.   Zakończenie.

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje   jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatnich  posiedzeń.

ad.4

Przewodniczący Komisji wspólnych  przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r. Komisje  nie  wniosły uwag.

Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.5

Przewodniczący Komisji   przedstawił   projekt  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

Następnie  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.6

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Następnie Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.7

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.8

Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.9

Przewodniczący Komisji wspólnych  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

ad.10

Przewodniczący Komisji wspólnych  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie ,a następnie  zmiany  w regulaminie   omówił  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował, że  zgodnie  z  prawem  wprowadzono  audytora  wewnętrznego, administratora  danych  osobowych, wydział ds. kryzysowych, ponadto  rozdzielono  funkcję  Sekretarza  Powiatu  i  Naczelnika  Wydziału  spraw  organizacyjnych  i obywatelskich.

Następnie  Przewodniczący poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  8 członków  Komisji wspólnych.

 

 

 

ad.11

W sprawach  różnych  Naczelnik  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka przedstawił  pismo  Burmistrza Strzelna  Ewarysta  Matczaka w  sprawie  założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  powiedział, że do  Ośrodka  będą  kierowane  dziewczyny, które  sprawiały  problemy  wychowawcze   z  całego  kraju i  dowożone mają  być  do  gimnazjum  w  Strzelnie, jest to  przedsięwzięcie, które  wymagało  będzie   od  Gminy  Strzelno wkładu  finansowego  i rozwiązania  logistycznego , aby  dostosować  Ośrodek  do  warunków  zgodnych z  wymogami, ale   jako Powiat  nie  będziemy  hamować  tych działań,  choć wiemy że praca z taką młodzieżą  do łatwej  nie należy  i mogą  się  trafić różne niespodzianki. Burmistrz  Strzelna  oczekuje  od  Rady  Powiatu  wyrażenia  zgody  na  działanie  i  porozumienie   w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Strzelno Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przyjezierzu.

Za  głosowało  5 członków  Komisji  wspólnych.( wyszli  z  posiedzenia R. Basa, K. Laskowski)

 

ad.12

Przewodniczący Komisji  wspólnych  podziękował  za  spotkanie, gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                   Przewodniczący   Komisji Wspólnych

                                                                                                Tadeusz  Szymański

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 10:01:14
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 10:02:02
Ostatnia zmiana:2010-07-27 10:02:10
Ilość wyświetleń:297
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij