Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 49/10

 

                                               PROTOKÓŁ  Nr  49/10

            Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY  ORAZ

                               KOMISJI   EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                                  RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                    w  dniu   22 marca   2010 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

1.  Otwarcie.

2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

4.   Przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny

       wielkości zniszczeń pozimowych.

5.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  

      Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.

6.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie

      za rok 2009.

7.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok

      2009.

8.   Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.

9.   Opiniowanie  projektu uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu

      Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności

      Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

10. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie,

       restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

11. Opiniowanie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

12.Zakończenie.

 

Protokół spisała  Małgorzata Wilk

ad. 2

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisje  jednogłośnie  przyjęły  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Piotra  Ficera o przedstawienie informacji o realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz oceny wielkości zniszczeń pozimowych.

 

Członek  Komisji  Krzysztof Gołaszewski  zapytał, o  ile więcej  wydano  środków na   zimę  2009/201

w  porównaniu  z  poprzednią?

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział ,  że  w  2008 roku wydano  215 tyś. zł , a   koszt obecnej  to  625 tys. zł,  jednocześnie  dodał , że  jeżeli  nie  nastąpią  zmiany  finansowania  dróg  to  za  5  lat  drogi będą  w  fatalnym  stanie. W  tym roku  wyremontujemy   11,5 km  dróg.

 

Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  zapytał,  czy  nie  powinno  to  być  argumentem,  że  mamy  58%  dróg  powiatowych  na  naszym  terenie  w  porównaniu  z  innymi  powiatami  to  duża  powierzchnia,   czy nie  powinniśmy tego  argumentować  i  wystąpić o  środki  unijne?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer   powiedział, że  oczywiście   to  w  naszych  wnioskach   argumentujemy. 

 

Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  na  „krzyżówce” pojawił  się  znak  „wypadki”, czy  Zarząd  Dróg  to  umieścił?

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział,  że  znak  został  postawiony   na  drodze  wojewódzkiej  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich, ZDP umieści znaki  poziome  tzw. spowalniacze.

 

ad.11

 

Przewodniczący   następnie  poprosił  Dyrektora  Piotra  Ficera,  który  przewodniczy  Zespołowi   ds. utworzenia  nowych  podmiotów  gospodarczych  w  miejsce  likwidowanych  gospodarstw  pomocniczych  w  ZS w  Bielicach  o przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Powiatu Mogileńskiego.

 

Dyrektor  Piotr  Ficer  przedstawił  projekt  uchwały, w  którym  zostały wprowadzone  niewielkie  zmiany, tj  w  § 1 i § 5 oraz  rozszerzono § 2, jednocześnie  dodając  że w  porządku  sesji nastąpią  zmiany  ponieważ  na  sesji  będzie  notariusz, który  sporządzi  akt  notarialny. 

 

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  z  poprawkami.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  wspólny,

Wstrzymało  się  2  członków  Komisji  wspólnych.(  p. K. Laskowski  i  K. Gołaszewski )

 

Projekt uchwały został   większością  głosów   zaopiniowany  pozytywnie.

 

ad. 5

Przewodniczący  poprosił Magdalenę  Jańczak  - Konopę Przewodniczącą Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności   o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności w Mogilnie za 2009r.

Następnie  Przewodniczący  poddał sprawozdanie pod  głosowanie.

Za  głosowało 8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.6

Przewodniczący  poprosił Marie  Konkiewicz   Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie    o  przedstawienie  sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie  za rok 2009.Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag. Następnie  Przewodniczący poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 8  członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.7

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za rok  2009. Komisje  wspólne  nie  wniosły  uwag.

Przewodniczący poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało 8  członków  Komisji  wspólnych.

 

 

 

 

ad.8

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. Komisje  nie  wniosły  uwag,  następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.9

Kierownik  Maria Konkiewicz   przedstawiła   projekt   uchwały  w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności  Warsztatu  Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Komisja  nie  wniosła  uwag,  następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił   projekt   uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  jednocześnie dodał  że  jest to  dotacja  przeznaczona  na  remont  zakrystii  w zabytkowym  kościele  w  Kwieciszewie.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało 8 członków  Komisji  wspólnych.

 

ad.12

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                            Przewodniczący   Komisji Wspólnych

 

                                                                                                                                            Tadeusz  Szymański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 09:49:10
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 09:50:01
Ostatnia zmiana:2010-07-27 09:50:04
Ilość wyświetleń:341

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij