Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr44/09

                                                      PROTOKÓŁ  Nr  44 /09

                             Z POSIEDZENIA   KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA

                              ORAZ  KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                             RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                            w  dniu   23  listopada  2009 r.

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia

 1.  Otwarcie.

 2.  Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

 3.  Przyjęcie  protokołu  z ostatniego posiedzenia.

 4.  Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program przeciwdziałania

       bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

 5.  Informacja o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację.

 6.  Informacja o realizacji działania stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

 7.  Informacja finansowo –ekonomiczna SPZOZ w Mogilnie za III kwartały 2009r.

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

       Zdrowotnej w Mogilnie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania

       sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za

       rok 2009.

11. Sprawy  różne.

12. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk .

 

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

ad.4

Przewodniczący  Komisji  poprosił  Ewę  Strzelecką   Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Mogilnie

przedstawienie  informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim, program

przeciwdziałania   bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2009r.

 

Przewodniczący  poprosił  o  pytania  do  informacji.

 

Członek  Komisji Krzysztof  Laskowski  zapytał,  czy  dla  przedsiębiorcy,  który  zatrudni  bezrobotnego    dofinansowania?

 

Dyrektor Ewa  Strzelecka  odpowiedziała,  że  nie  ma  dofinansowań, są  natomiast  dla   odbywających  staż  pracy  i  prace  interwencyjne  do  25  roku  życia,  a  także  na  szkolenia  dla  bezrobotnego, który  ma  oświadczenie  danego  zakładu  pracy,  że  otrzyma  zatrudnienie  po  odbytym  szkoleniu.

Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedstawionej  informacji.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji   poprosił  następnie Agatę  Matyjasik   Pełnomocnika  Starosty  ds.   UE o 

przedstawienie  informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na  ich

realizację,  jednocześnie  dodał, że  należałoby  to  bardziej pokazać  i  opublikować,  jakie  środki  jako 

Powiat  pozyskaliśmy  i  jakie  środki  własne  zainwestowaliśmy   w  sumie,  ponieważ  był  to  bogaty

rok   w   inwestycje. Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedstawionej  informacji.

 

ad.6

Przewodniczący  Komisji     omówił  informację  o realizacji    działania  stowarzyszenia „Sąsiedzi”,

jednocześnie  dodał,  że  ta  informacja  dla  nas, Powiatu   nie  wiele  znaczy.

 

ad.7

Przewodniczący   Komisji  poprosił  o  przedstawienie  informacji   Jerzego  Krigera  Dyrektora   SP ZOZ

w  Mogilnie  o  przedstawienie  informacji   finansowo –ekonomicznej  SPZOZ w Mogilnie za III

kwartały 2009r.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  wynik  finansowy   nie  jest   najgorszy  przy  tych  cięciach NFZ

jeśli   chodzi  o  nadwykonia,  niepokoi  nas  ujemny  wynik  finansowy ZOL – u,  padają   różne 

propozycje ,  wyłączenie  go  z  SPZOZ –u i  sprywatyzowanie  lub  utworzenie  oddziału 

rehabilitacyjnego,  czy   dzierżawa   pomieszczeń,  jakie  decyzje  zostaną  podjęte, dziś  nie  wiemy,

dodał  również,  że  NFZ  przekazał  informację,  że  w  przyszłym roku  kontrakt  dla  szpitali będzie

mniejszy o 9% ,  że  należy  planować  zabiegi ostre,  co  jak  wiadomo  trudno  przewidzieć. Mamy

też  problem   ze  ściągnięciem  należności od  dzierżawcy  NEFROMEDICA,  jest to  kwota  około  100

tys. zł., jeśli  nie  otrzymamy  zaległego czynszu  dzierżawy  to  będziemy  zmuszeni  wypowiedzieć 

umowę.

 

ad. 8

Przewodniczący  poprosił  Starostę  Tomasza  Barczaka  o  przedstawienie   projektu   uchwały w

sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

 

Starosta  Tomasz  Barczak   poinformował,  że  w  projekcie  będą  zmiany  ponieważ  otrzymaliśmy 

subwencję  oświatową  i  dotację  od  Wojewody  dla  DPS w  Siemionkach.

 

ad.9

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował  o  wprowadzeniu  zmian  w  Statucie  SPZOZ,  jednocześnie 

dodał,  że  dalsze  zmiany  nastąpią  na  koniec  roku, ponieważ  zostaje  zlikwidowana  pralnia.  

Przewodniczący  Komisji  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  Statutu SP ZOZ .

Za  głosowało  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

ad. 10

Przewodniczący  poprosił  Agnieszkę  Matecką - Stepień   Główną  Księgową   o  przedstawienie 

projektu   uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za

rok 2009.

Główna  Księgowa Agnieszka  Matecka – Stępień omówiła  projekt  uchwały  i  powiedziała,  że 

została  wybrana  najtańsza  oferta, a  zarazem  sprawdzona   tj. Biuro  Badania  Sprawozdań 

Finansowych  „REWIMAR”   sp. z  o. o.   z  Torunia.

Przewodniczący  Komisji  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  6  członków  Komisji  Edukacji, Kultury  i Zdrowia,

Za  głosowało  4  członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

 

 

ad. 11

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  poinformował  członków  Komisji Edukacji, Kultury  i 

Zdrowia,  że  zgodnie  z  planem  Komisja     w  grudniu    uda  się  na   wizytację  szpitala  w  Mogilnie  i 

Strzelnie,  dodał  że  zostanie  też  zaproszony  Przewodniczący   Komisji  Rewizyjnej.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował  o  uruchomieniu kotłowni  przy  szpitalu w 

Strzelnie, która  zapewni  ciągłe  ciepło  dla  szpitala,  ponieważ  poprzednia  była  awaryjna  i  bywało, 

że  były  przerwy  w  dostępie  do  ciepłej  wody.  

Z- ca  przewodniczącego Komisji  Ryszard  Basa  powiedział,  że  był  z  Komisją  Rewizyjną  w  szpitalu 

w  Strzelnie  i  nie  czuł się    dobrze,  ponieważ  tematyka  była  stronnicza,  lepiej  byłoby  mi

 uczestniczyć  jako członek  Komisji  Edukacji, Kultury  i   Zdrowia  związanej  tematycznie  i 

merytorycznie,  ponieważ  byli zaproszeni  przedstawiciele  Komisji  gminnej.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak,  powiedział,  że  Dyrektor  SP ZOZ  nigdy  wcześniej  nie  spotkał

się  z  takim    potraktowaniem  jego,  jako  zarządzającego  zakładem   i   obiektem  szpitala,  nie  był

przygotowany  na  pytania, które  padły  w  obecności  prasy,  ponieważ  pewne  informację   

objęte  tajemnicą  służbową.

Członek  Komisji  Krzysztof  Mleczko  dodał,  że  należy  wrócić  do  planu  pracy  Komisji.

 

ad.12

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie gościom  i członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

Protokolant:

Małgorzata  Wilk                                                                                    

   Przewodniczący   Komisji 

                                   Radosław   Trepiński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 09:33:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 09:35:00
Ostatnia zmiana:2010-07-27 09:35:33
Ilość wyświetleń:377
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij