Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr37/09

                                            PROTOKÓŁ Nr  37 /09

            Z    WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA   KOMISJI  STAŁYCH

                                             RADY  POWIATU

                                             W    MOGILNIE 

                           z   dnia   26 czerwca  2009 r. w  Mogilnie 

 

 

Posiedzenie  prowadził  Wiceprzewodniczący   Rady  Powiatu  Jan  Bartecki.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  16  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.      Otwarcie .

2.      Stwierdzenie  kworum.

3.      Przedstawienie  porządku  posiedzenia.

4.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

5.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.

7.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej.

9.       Omówienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.

10.   Omówienie   projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

11.   Omówienie   projektu  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

12.   Omówienie   projektu  uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

13.    Omówienie   projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14.   Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Wiceprzewodniczący  Rady  Jan  Bartecki   stwierdził, że  wg  listy  obecności jest  obecnych  16 radnych , czyli kworum  do  podejmowania  prawomocnych obrad.

 

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.4

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2009r.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.5

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego. Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  zmian w Regulaminie Społecznej Straży Rybackiej. Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.9

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu oświaty.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i  Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.

Członek  Komisji  Jan  Szarek zapytał,  co  to  znaczy  wyrównywanie  szans  i dostęp  do  zajęć  dydaktycznych  ?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  dostęp  do  zajęć  dydaktycznych  wyselekcjonowana.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  czy  to  będą  zajęcia  pozalekcyjne ?  -  a  jak  będzie  wyglądał  dojazd  do  tych  zajęć ?

Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  zajęcia    odbędą  się  w  szkole   lub  innym  miejscu  dogodnym  dla  ucznia,  dojazd  i  posiłek  zapewnia   ten program.

Komisja nie  wniosła  uwag   do  projektu  uchwały.

 

ad.11

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  pytał,  jak  kształtują  się  koszty  utrzymania  tych  placówek,  czy  to  jest  50%   kosztów  , a   50%   zysku ?

Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  po  kontroli  będziemy  wiedzieli.

Komisja nie  wniosła  uwag   do  projektu  uchwały.

 

ad.12

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.13

Wiceprzewodniczący  Jan  Bartecki   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja nie  wniosła  uwag.

 

ad.14

Przewodniczący  podziękował  przybyłym gościom  i  członkom  Komisji  wspólnych  za  przybycie , a następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

 

 

Protokołowała :

Małgorzata Wilk                                                                     Wiceprzewodniczący

                                                                                                Rady  Powiatu

 

                                                                                                Jan   Bartecki

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2010-07-27 08:49:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2010-07-27 08:58:06
Ostatnia zmiana:2010-07-27 08:58:57
Ilość wyświetleń:290
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij