Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół nr XVIII/04 z dn.31.03.2004r.

Protokół Nr  XVIII/04
sesji Rady Powiatu w Mogilnie,  
odbytej w dniu 31 marca 2004 r.
w ZS  w Bielicach
w godzinach od 9.45 do  10.15
(zwołana w trybie nadzwyczajnym)

W sesji na 17 radnych udział wzięło 17 radnych czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka, który powitał obecnych na sesji.
Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Goście obecni wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Kozłowska.

ad. 2
Przewodniczący rady  W.Gałązka wyjaśnił, że wpłynął wniosek Starosty  Mogileńskiego aby zwołać sesję  w trybie nadzwyczajnym. Spowodowane było to koniecznością poprawienia podjętej na ostatniej sesji uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli. Organ nadzoru prawnego Wojewody przysłał zastrzeżenia co do treści w/w uchwały.
Przewodniczący rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie
- stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje  i  zapytania  radnych.
4. Odpowiedzi  na  interpelacje.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/107/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i  za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i  szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.
6. Wnioski  i  oświadczenia  radnych.
7. Zakończenie.
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

ad.3 i 4
Interpelacji nie było.

ad.5
Wiceprzewodniczący rady K.Łaganowski zabrał głos w imieniu klubu radnych SLD. Głosując wstrzymująco w sprawie programu oszczędnościowego  na poprzedniej sesji klub dał do zrozumienia, że działania oszczędnościowe w oświacie są konieczne. Przedstawiciele klubu na  posiedzeniu komisji  merytorycznej  zachowali  się wstrzemięźliwie  w dyskusji. Na dwóch uczestniczących w posiedzeniach komisji jeden radny był przeciwny projektowi uchwały a drugi się wstrzymał. Prace komisji zakończyły się głosowaniem 2 głosy za uchwałą, 2 przeciw i 1 wstrzymujący. Klub ma wielkie wątpliwości co do przyjętego  w projekcie zapisu pkt. 1 §7, który mówi "Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od 1 marca 2004". Wg. wiedzy radnych jest to klasyczny przykład działania prawa wstecz i za takim rozwiązaniem nie mogą się opowiedzieć. Naczelnik A.Konieczkla wyjaśniał jednoznacznie, że wprowadzenie zmian poprzez uchwałę nie będzie wymagało wypowiedzenia warunków płacy w stosunku szczególnie do nauczycieli mianowanych. Każdemu jak zmienia się pracę, wypowiada się płacę, to było zasadniczym spornym problemem. Jeżeli mamy oszczędzać, należy oszczędzać wszędzie nie tylko w oświacie. Gdzie jest program oszczędnościowy dla innych działów starostwa? Dobrze by było, gdyby  społeczeństwo mogło zobaczyć oszczędności i jego skutki.  Nieco sytuacja finansowa starostwa się poprawiła, dlatego wcześniejsze stanowisko jest elastyczniejsze. Opozycja z SLD nie będzie popierać takich rozwiązań.
Radny P.Konieczka poprosił adwokata o wyjaśnienia dot. spornego terminu wejścia w życie uchwały.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej  i sportu A.Konieczka stwierdził, że stanowisko przedyskutowane z mecenasem jest takie - Karta Nauczyciela jeżeli chodzi o nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy są zatrudnieni  na podstawie mianowania daje nauczycielowi pewne gwarancje - zabezpieczenie zatrudnienia oraz daje pewną nieprzyjemną dość konsekwencję, warunki płacy dla takich nauczycieli zostały określone w Karcie Nauczyciela, która stanowi, że taki nauczyciel ma pensją określoną przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - jest to minimalna stawka zasadnicza oraz dodatki określone przez samorząd. Stawki, które samorząd uchwali, są dla tych nauczycieli. Natomiast wypowiadać trzeba by było nauczycielom, którzy mają umowę o pracę. Generalnie chodzi o nauczycieli stażystów i kontraktowych i im 3 -miesięczne wypowiedzenie zostanie zastosowane. Termin wejścia w życie uchwały - sposób zaproponowany w tej uchwale  jest nieelegancki a konieczność oszczędzania zmusza do zaproponowania takiego rozwiązania i z punktu widzenia prawa jest możliwe do zastosowania.
Radna T.Kujawa  zapytała jaka jest różnica  między zapisem  w poprzedniej uchwale i w proponowanym projekcie?
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej  i sportu A.Konieczka stwierdził, że praktycznie różnicy nie ma, jest to podpowiedź nadzoru prawnego Wojewody.
Radna T.Kujawa nie rozumie jak można zmienić warunki płacy bez wypowiadania umowy o pracę.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej  i sportu A.Konieczka stwierdził, że zapewnia to Karta Nauczyciela.
Adwokat W.Manikowski zaznaczył, że takie są reguły i nie odnosi się to tylko do nauczycieli mianowanych ale w ogóle do pracowników samorządowych. Karta Nauczyciela gdy chodzi o te grupę zawodową reguluje kwestię  szczegółowo na tyle, że nie stosuje się w tym przypadku zapisów Kodeksu Pracy, taka jest wola ustawodawcy.
Radna T.Kujawa  zapytała czy prawo może działać wstecz?
Adwokat W.Manikowski wyjaśnił, że mówi o tym ustawa  z 20 lipca 2000r.( Dz.U. nr 62 poz.  718 ) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , art.5 mówi o istnieniu możliwości nadania aktowi prawnemu mocy wstecznej.
Radna T.Kujawa wyjaśniła, że przez dwa miesiące nauczyciele pobierali pieniądze, które należały się 1 marca  bo to jeszcze nie obowiązywało a  1 kwietnia  obowiązywało, kto zmusi aby pieniądze oddać?
Adwokat stwierdził, że to zupełnie inna kwestia.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej  i sportu A.Konieczka dodał, że minister jest na etapie uzgadniania minimalnych stawek pensji zasadniczych dla nauczycieli, które ogłosi lada dzień, które  będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2004r. i tutaj rodzi się możliwość wyrównania nadpłaconych dodatków.
Radna T.Kujawa zapytała jakie są szansę odzyskania pieniędzy w przypadku kiedy ktoś się nie zgodzi.?
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej  i sportu A.Konieczka oświadczył, że jest na ten temat orzeczenie.

W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 6 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.6
Wniosków i oświadczeń nie było.

ad. 7
Na tym porządek  sesji wyczerpano .
Przewodniczący P.W.Gałązka podziękował obecnym za przybycie na sesję i  dokonał zamknięcia.
Sesja zakończyła się o godzinie 10.15.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-11 09:03:09
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-11 09:57:02
Ostatnia zmiana:2004-08-11 09:57:02
Ilość wyświetleń:1065

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij