Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 65/04

Protokół Nr 65/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 18 maja 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej z tytułu najmu pomieszczeń warsztatowo-gospodarczych stanowiących własność powiatu mogileńskiego.
5. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego dot. budżetu środków specjalnych.
7. Przedstawienie informacji  dotyczącej sposobu utworzenia i działania - Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Mogilnie.
8. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie za rok 2003.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
11. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
M.Szwarckopf z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami przedstawiła uchwałę na rade powiatu w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. Wyjaśniła, że fundusz  utworzony został w celu uzupełnienia środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz zakupem urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składa się z funduszu  centralnego, wojewódzkiego i powiatowego. Środkami dysponuje starosta.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekt pod obrady rady.
ad.4
M.Szwarckopf z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami przedstawiła uchwałę zarządu w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej z tytułu najmu pomieszczeń warsztatowo-gospodarczych stanowiących własność powiatu mogileńskiego. Pomieszczenia warsztatowe w ZSZ w Strzelnie nie są obecnie przez szkołę użytkowane, więc zaistniała możliwość wynajmu lokali i dlatego niezbędne jest ustalenie wysokości stawki czynszowej za najem powyższych pomieszczeń, która będzie stanowić cenę wywoławczą w ewentualnych przetargach. Zarząd ustalił, że będzie to 1,80zł netto za m2.
Członek zarządu J.Gwiazda zaproponował aby § 1 zmienić zapis stawki miesięcznej za najem na "stawkę bazową ceny wywoławczej w postępowaniu przetargowym na najem".
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr142 /04.
ad.9
M.Szwarckopf z wydziału geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami poinformowała, że 12 marca br. na posiedzeniu zarządu przedstawiała uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w Bielicach. Uchwała ustala koszty zarządzania nieruchomością  wspólną w wysokości 1,44zł za m2  powierzchni użytkowej z czego: 0,76 zł  na fundusz remontowy, 0,51 zł koszty administracyjne, 0,17 zł koszty z tytułu ubezpieczenia budynku, podatek od nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy. Uchwała została podjęta 17.02.2003r., prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrówce Stanisław Radtke domaga się od zarządu podpisania powyższej uchwały, jednakże do dnia dzisiejszego nie wpłyną do starostwa oryginał dokumentu. Kserokopia wpłynęła do starostwa na początku marca br. Została również sprawdzona korespondencja  w celu ustalenia czy zarząd powiatu był zaproszony lub poinformowany o posiedzeniu wspólnoty.
Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynął oryginał uchwały a Zarząd Powiatu nie został powiadomiony o zebraniu wspólnoty, ani o podjęciu uchwały w miesiącu lutym 2003r. zdecydował, że opłaty zostaną uiszczane od  dnia 12 marca  br. i z taką data zostanie podpisana uchwała wspólnoty (w chwili przedstawienia problemu po raz pierwszy na zarządzie).
Starosta przedstawił wniosek  pracownika starostwa dot. zakupu roweru  do celów służbowych. Zarząd zdecydował rozpatrzyć wniosek po zapoznaniu się z opinią prawnika.
ad.5
Skarbnik przedstawiła uchwałę na Radę Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego. Powiat otrzyma środki dla KPPSP na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie nr XIX/146/04 w wysokości 10tys.zł., uchwała  ta przeznacza również środki w wysokości 29tys.zł. na zakup ambulansu dla Pogotowia ratunkowego oraz dofinansowanie zakupu analizatora biochemicznego.
Gmina Orchowo przyznała środki w kwocie 1 tys.zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.
Wicestarosta P.Zowczak zapytał czy będą w powyższym temacie przygotowywane porozumienia?
Skarbnik stwierdziła, że porozumienia przygotują gminy.
Ponadto zaplanowano kwotę 7 tys. zł. jako dotację na prowadzenie schroniska młodzieżowego w okresie letnim po 3,5 tys. dla gminy Strzelno i Mogilno.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekt pod obrady rady.
ad.6
Skarbnik przedstawiła uchwałę na Radę Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego dot. budżetu środków specjalnych.  Zmiany w SOSW Szerzawy wynikają z wpływu darowizn i zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, wymianę stolarki drzwiowej, położenie płytek oraz wyżywienie i zakwaterowanie dzieci na zorganizowanych wycieczkach.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekt pod obrady rady.
ad.7
Wicestarosta przedstawił informację  dotyczącą sposobu utworzenia i działania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Mogilnie, która stanowi załącznik do protokołu. Zaznaczył, że informacja została przygotowana przez Pana Ryszarda Barszczewskiego.
Zarząd po analizie zaproponował dopisać informację o współdziałaniu z powiatowymi służbami (np. policja czy straż) oraz poprawić pkt. 6 - należy wskazać na podstawie jakich przepisów działa Zespół, jednak nie ma konieczności załączania ich do informacji.
Zarząd zdecydował przesłać informację pod obrady rady, po dokonaniu poprawek.
ad.8
Komendant KPPSP w Mogilnie W.Specht przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie za rok 2003 zgodnie z załącznikiem do protokołu. Ponadto  wyjaśnił, że w straży należy rozważy problem wynajmowania  maszyn i urządzeń koniecznych do przeprowadzania akcji ratowniczych. Straż ma rozeznanie, kto jakim sprzętem dysponuje, jednak pozostaje kwestia uregulowania wynagrodzenia. Komendant przedstawił porozumienie podpisane w Powiecie Inowrocławskim jako przykład rozwiązania takiego problemu.
ad.10
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.11
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:17:01
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1040

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij