Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 64/04

Protokół Nr 64/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 11 maja 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński.
4. Przedstawienie porozumienia  między Zarządem Powiatu i CEG UAM Poznań.
5. Zgoda na przygotowanie porozumienia z gminami na prowadzenie schronisk młodzieżowych.
6. Przedstawienie  dochodów i wydatków wykonanych i planowanych na koniec marca 2004r.
7. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
8. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
11. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka przedstawił uchwałę sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński. Należy ją podjąć  w celu ścisłego określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pensje zasadnicze  i dodatki funkcyjne dla pracowników w placówkach oświatowych.  Dyrektor placówki ustali wysokość pensji zasadniczych i dodatków w ramach środków finansowych określonych  w następujący sposób: ilość etatów kalkulacyjnych dla danej placówki pomnożone przez ustaloną na dany rok kwotę przypadającą na jeden etat kalkulacyjny. Pozostałe składniki będą naliczane  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr140 /04.
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka przedstawił porozumienie w sprawie powołania klasy akademickiej  w Liceum Ogólnokształcącym  w Strzelnie, które stanowi załącznik do protokołu. Klasa akademicka na mocy porozumienia powstanie z dniem 1 września br. Uczelnia ułatwi rozwój intelektualny poprzez kontakt z pracownikami naukowymi i studentami. Uczniowie klasy akademickiej będą mogli korzystać z zaplecza naukowo -dydaktycznego Collegium Europaeum Gnesnense. Powiat  będzie nieodpłatnie promował uczelnię na terenie powiatu i zapewni bazę noclegową dla uczestników obozów językowych ( studenci i uczniowie) prowadzonych przez lektorów CEG.
Wicestarosta P.Zowczak zaznaczył, że powyższe zadanie jest zapisane w strategii powiatu.
Zarząd zgodził się na podpisanie powyższego porozumienia.
Ad.5
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka zapytał zarząd czy zgadza się na przygotowanie porozumienia z gminą Mogilno i Strzelno  na prowadzenie schronisk  w szkołach, na ten cel powiat przeznaczył by 3,5tys. zł. Dla każdej ze szkół.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
Ad.6
Skarbnik przedstawiła  zestawienie dochodów i wydatków wykonanych i planowanych na koniec marca 2004r.
Zarząd zdecydował zapoznać się z dokumentami i podjąć dyskusję na kolejnym posiedzeniu.
Ad.7
Skarbnik przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r. Przeniesienia dotyczą paragrafu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i podróży krajowych i służbowych, zmniejszeń dokonano  ze względu na ich niewykorzystanie. Wydatki zwiększono  w paragrafie zakup energii ze względu na zwiększone koszty za wodę, energię, ogrzewanie oraz paragraf 4610 ze względu na konieczność pokrycia kosztów sądowych. Zmian  w rozdziale KPPSP dokonano ze względu na konieczność uregulowania zobowiązania za naprawę samochodu a  rozdziale poradni psychologicznej dokonano przeniesienia ze względu na wypłatę odprawy pośmiertnej.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr141 /04.
Ad.8
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Rozbudowie istniejącego  zakładu tworzyw sztucznych na działce o nr ewid.244/1 w miejscowości Łąkie, gmina Strzelno,
- Modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego - budowa lub przebudowa 30 domków letniskowych oraz budowa budynku gospodarczego na działce o nr ewid.335 w miejscowości Przyjezierze, gmina Jeziora Wielkie,
- Budowa hali produkcyjno -handlowej z częścią socjalno - biurową, garażu i budynku mieszkalnego na części działki o nr ewid.214 w miejscowości Sławsko Dolne, gmina Strzelno,
- Budowie infrastruktury telekomunikacyjnej -kanalizacji kablowej na działkach o nr. Ewid.306, 399, 400/1, 402, 403, 404/1, 404/2, 404/3 oraz kontenera telekomunikacyjnego na działce o nr ewid. 403 i przyłącza elektrycznego do stacji transformatorowej słupowej na sąsiedniej działce o nr ew.400/2 w miejscowości Jeziora Wielkie,
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.9
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i  sportu  A.Konieczka poinformował, że jest kontrahent zainteresowany wynajęciem warsztatów szkolnych w Strzelnie, proponuje się wynająć za 1,9 +vat, na 3 lata. Dyrektor poradni psychologicznej zwrócił się z zapytaniem do zarządu czy wyrazi zgodę na  dzierżawę pomieszczeń w poradni dla psychologów i logopedów. Zarząd wyraził zgodę na powyższe. Naczelnik zaznaczył, że proponuje się 4-5 zł za godzinę najmu.
W maju powinny być wypłacone wyrównania nauczycielskich pensji  -spłata od 1 stycznia br. Koszty ogólne wyniosą 315tys. Naczelnik zaproponował aby  od 1 lipca wypłacać  pensje dla nauczycieli na nowych zasadach a w okresie wakacyjnym naliczyć  wyrównanie  i wypłacić je we wrześniu.
Odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół i przy tworzeniu arkuszy kalkulacyjnych będzie trzeba zastanowić się min. nad zatrudnianiem młodych nauczycieli a nauczycieli emerytowanych tylko w szczególnych wypadkach, w LO Strzelno powstanie 12 oddziałów - dlatego prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić konkurs na  wicedyrektora szkoły,  zastanowić się też należy nad udziałem szkół powiatowych w zajęciach na basenie. Kolejna sprawa to badanie dzieci autystycznych. Bydgoszcz zaproponowała podpisanie porozumienia i zapłatę za jedno badanie ok.300zł + koszt roczny badań kontrolnych takiego dziecka. Zarząd zaproponował nie podpisywać porozumienia z Bydgoszczą ale porozumieć się w tej sprawie z Powiatem Inowrocławskim.
Naczelnik poinformował również, że ZSZ w Strzelnie otrzymało pracownię komputerową  i  w związku z tym należy przygotować pomieszczenia w ciągu trzech tygodni. Jednocześnie zaznaczył, że szkoła ZS w Bielicach i ZS w Mogilnie również złożyły wnioski dot. utworzenia pracowni komputerowych.
ad.10
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.11
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:15:50
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1037

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij