Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 63/04

Protokół Nr 63/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 26 kwietnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie zmian do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. rady powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
5. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad ustalania ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie samochodu osobowego do Zespołu Szkół w Bielicach.
7. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
8. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
9. Przedstawienie sprawozdania za I kwartał br.  z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu.
10. Sprawy różne.
11. Przedstawienie sytuacji premiowania ordynatorów w SPZOZ Mogilno.
12. Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy dot. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2003.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
14. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Skarbnik przedstawiła zmiany w uchwale na Radę Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Uchwała była omawiana na poprzednim zarządzie jednak środki na remont dachu należało przenieść z paragrafu inwestycyjnego na remontowy.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmiany w projekcie uchwały.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła  uchwałę zarządu w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. rady powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. W uchwale dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej  z przeznaczeniem na wypłatę dopłat czesnego dla nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr136 /04.
Ad.5
Staro Starosta przedstawił uchwałę zarządu w sprawie zasad ustalania ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr137 /04.
Ad.6
Starosta przedstawił uchwałę zarządu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie samochodu osobowego do Zespołu Szkół w Bielicach.  ZDP zostanie przekazany samochód osobowy marki POLONEZ do ZS w Bielicach
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr138 /04.
Ad.7
Starosta przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego - obory dla 20 szt. Bydła na działce o nr ewid. 14 położonej w miejscowości Czerniak, gmina Mogilno,
- przebudowie wraz z rozbudową garażu na dwa samochody osobowe na działce o nr ewid. 851w miejscowości Strzelno,
- budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z przyłączami na działce o nr ewid. 182/6 w miejscowości Ostrowo
- zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego rozbudową na działce o nr ewid.271 położonej w miejscowości Wylatowo, gmina Mogilno.
Zarząd postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.8
Starosta przedstawił uchwałę zarządu sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Do sprzedaży  w drodze przetargowej przeznaczona zostanie zabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Gębice obręb Marcinkowo gmina Mogilno.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr139/04.
Ad.9
Skarbnik przedstawiła zebranym sprawozdanie za I kwartał br. z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu a także sprawozdanie  o stanie zobowiązań i należności.
Ad.10
Starosta zapoznał zebranych ze stanowiskiem konwentu Starostów Województwa Kujawsko -Pomorskiego w sprawie skutków, dla umów zawieranych w bieżącym roku z  AR iMR na projekty współfinansowane z funduszu SAPARD i dla budżetów powiatów, wejścia w życie znowelizowanej ustawy o podatku VAT. Przedstawił również stanowisko Rady Powiatu w Włocławku w sprawie wyrażenia opinii na temat wypowiedzenia kontraktów na świadczenia zdrowotne w roku 2004.
Ad.11
Dyrektor SPZOZ J.Kriger wyjaśnił, że w roku ubiegłym z powodów niedoborów kadrowych ordynator oddziału chirurgicznego posiadał dodatkową premię. Z uwagi na umocowanie się kadrowe wydziału oraz w  ramach oszczędności   dyrektor postanowił zmniejszyć premię uznaniową, na co nie zgodził się ordynator oddziału. Oddział chirurgiczny nadal w SPZOZ generuje dług. Dyrektor przedstawił zebranym zostawienie wynagrodzeń ordynatorów, lekarzy i personelu średniego w SPZIOZ. Zakład zbiera środki aby w ogóle wypłacić pensje dla pracowników.
Członek zarządu J.Gwiazda zapytał czy wypowiedzenie premii odbyło się zgodnie z przepisami.
Dyrektor wyjaśnił, ze była to premia uznaniowa i dyrektor może zaprzestać jej wypłaty bez wypowiadania warunków płacy.
Ordynator oddziału chirurgicznego w Strzelnie B.Kopeć stwierdził, że na oddziale pracuje  czterech lekarzy w tym jeden z II stopniem specjalizacji, od miesiąca maja będzie znowu trzy osobowy skład. Ordynator przedstawił pismo w którym dyrektor stwierdził, ze premia będzie wypłacana  do czasu pełnej obsady oddziału (czyli 5 osób). Umowa ta nie została spełniona i ordynator nie widzi podstaw do jej obniżania. W skład pensji lekarskiej wchodzi wynagrodzenie za zwykły tryb pracy + dyżury tj. ok. 300-350 godzin miesięcznie, ordynator musi zabezpieczać oddział i być na każde wezwanie, dla ordynatora to jest tzw. "areszt domowy".
Zdaniem dyrektora lekarz może być zmuszony do ośmiu dyżurów na podstawie przepisów.  W chwili obecnej brakuje 20tys na wynagrodzenia dla pracowników i jeżeli nie znajdą się oszczędności, nie wszyscy otrzymają całe wypłaty.
Członek zarządu H.Przybysz zapytał ile osób otrzymuje takie premie uznaniowe?
Dyrektor stwierdził, że w takiej wysokości otrzymuje tylko ordynator oddziału chirurgicznego. Obawia się jednak, że swoje roszczenia co do premii mogą zacząć przedstawiać pozostali ordynatorzy.
Starosta uważa, ze problem braku środków, jest problemem ogólnokrajowym i wszystkie zakłady zdrowia czynią ruchy oszczędnościowe.
Dyrektor SPZOZ może ordynatorowi zapewnić jedynie połowę premii, którą posiada.
Ordynator oddziału chirurgicznego zaproponował 80% premii, którą posiada oraz wynajem gabinetu za symboliczną złotówkę.
Dyrektor SPZOZ stwierdził, ze zastanowi się nad propozycją, jednak zaznaczył, ze wynajem odbywa się na ogólnych zasadach i nie może wynająć gabinetu za podaną stawkę.
Zarząd zapoznał się z problemem i pozostawił rozstrzygnięcie sporu pracodawcy i pracownikowi.
ad. 12
Starosta  przedstawił zebranym pozytywną opinię RIO do wniosku przedstawionego przez Zarząd Powiatu w sprawie wykonanie budżetu powiatu oraz do wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
ad.13
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.14
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:14:52
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij