Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

214/10 z dn.16 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 214/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 16 czerwca 2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 443/10 z dnia 4 lutego 2010 roku dotyczącej przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r.
14. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 483/10.

ad. 4
Inspektor Magdalena Szwarckopf przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i uchwalenia regulaminu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 484/10.

ad. 5
Inspektor Magdalena Szwarckopf przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie nr 443/10 z dnia 4 lutego 2010 roku dotyczącej przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 485/10.

ad. 6
Inspektor Magdalena Szwarckopf przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 486/10.

ad. 7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

 


ad. 11
Izabela Rogowska referent przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 12
Stefan Łukomski p.o. Sekretarza Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2009r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.14
Zarząd Powiatu podjął dziewięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad. 15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 ad. 16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-06-21 09:06:27
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-08-30 09:54:37
Ostatnia zmiana:2010-08-30 09:55:28
Ilość wyświetleń:404

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij