Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 61/04

Protokół Nr 61/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 16 kwietnia 2004r.
w Siemionkach

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian  w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków.
4. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2004r.
5. Przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia wysokości dotacji  w roku 2004 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych.
6. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie  utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Mogilnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
7. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 3 -letniego Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły zawodowej oraz 3 -letniego technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zawodowej w Bielicach
8. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 3 -letniego technikum mechanicznego na podbudowie szkoły zawodowej w Strzelnie.
9. Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia 2 -letniego Liceum Uzupełniającego w Strzelnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
10. Zaopiniowanie wniosków  dot. warunków zabudowy.
11. Przedstawienie protokołu i wniosków pokontrolnych NIK.
12. Przedstawienie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mogilnie
13. Przedstawienie  Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego
14. Przedstawienie materiałów dot. powiatowego informatora samorządowego.
15. Przedstawienie Lokalnego programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Mogileńskiego na rok 2004.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
17. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
ad.3
Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie zmian  w budżecie na 2004r. po stronie dochodów i wydatków. Wojewoda Kujawsko -Pomorski zwiększył dotacje celowe w dziale 710. Działalność usługowa -  na sfinansowanie skutków zwiększenia zatrudnienia. Zwiększenie w  rozdziale 80110 wynika z kalkulacji części oświatowej  Gminy Mogilno  przeznaczonej na prowadzenie Gimnazjum w Bielicach. Przeniesienia  w rozdziale 80130 dot. ZS w Bielicach  i związane są z wypłatą  nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty zasiłków na zagospodarowanie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr132 /04.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2004r
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr133 /04.
Ad.5
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił uchwałę w sprawie określenia wysokości dotacji  w roku 2004 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych.
Wysokość dotacji została ustalona na podstawie:
- dla słuchaczy Mogileńskiej Szkoły Realnej i centrum Nauki "Eureka" - § 3 ust.2 uchwały nr XV/96/03 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 29 grudnia 2003r.
- dla uczniów NSD w Markowicach  -LO - uzgodnień między Starostą Mogileńskim  i Ojcem Dyrektorem NSD w Markowicach, natomiast dla  internatu NSD - 100% średnich wydatków bieżących  ponoszonych na jednego wychowanka ZS Mogilno i ZS W Bielicach.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr134 /04.
Ad.6 - 9
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił projekty uchwał na Radę Powiatu w sprawie:
- Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie  utworzenia 2-letniego Liceum Uzupełniającego w Mogilnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
- Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 3 -letniego Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły zawodowej oraz 3 -letniego technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zawodowej w Bielicach
- Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia 3 -letniego technikum mechanicznego na podbudowie szkoły zawodowej w Strzelnie.
- Przedstawienie uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia 2 -letniego Liceum Uzupełniającego w Strzelnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przesłać projekty pod obrady rady.
Ad.10
Starosta przedstawił wnioski  dot decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na :
- budowie budynku mieszkalnego  z garażem na działce  o nr ew.260/10 położonej w miejscowości Wójcin, gmina jeziora Wielkie,
- budowie warsztatu ślusarsko - spawalniczego na działce o nr ew.284/19 położonej w miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie,
- rozbudowie budynku inwentarskiego na działce o nr. Ew. 8/3 położonej w miejscowości Wola Kożuszkowa , gmina jeziora Wielkie
- zmianie sposobu użytkowania  istniejącego budynku  gospodarczego  na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z jego rozbudową na działce o nr ew. 271 polożonej w Wylatowie , gmina Mogilno,
- budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego propan -butan o pojemności do 3 m3 wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działce o nr ew. 130/16 i 130/18 położonych w Żabnie, gmina Mogilno,
- zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na lokal użytkowy w budynku na działce o nr ew. 617 w Mogilnie przy ul.Rynek 11,
- budowie  budynku mieszkalnego  wraz z garażem na działce o nr ew. 63/11 położonej w miejscowości Niemojewko, gmina Strzlno.
Zarząd postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy do powyższych wniosków w zakresie  zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym.
ad.11
Skarbnik przedstawiła protokół  z wnioskami pokontrolnymi NIK oraz odpowiedź na przedstawione wnioski, która stanowi załącznik do protokołu.
ad.12-13
Wicestarosta przedstawił zebranym zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mogilnie oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego, który stanowi załącznik do protokołu.
Ad.14
Wicestarosta przedstawił zebranym materiały, które ukażą się w powiatowym informatorze zamieszczanym w tygodniku Paluki.
Ad.15
Starosta przekazał członkom zarządu Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Mogileńskiego na rok 2004, do zapoznania się. Program zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu zarządu.
ad. 16
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.17
Na tym posiedzenie wyczerpano. Starosta T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-08-10 15:10:25
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-08-10 16:00:58
Ostatnia zmiana:2004-08-10 16:00:58
Ilość wyświetleń:1600

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij