Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

204/10 z dn. 28.04.2010r.

PROTOKÓŁ Nr 204/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 28 kwietnia  2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach zbędnych składników majątkowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie.
4. Przedstawienie zmian do  projektu  uchwały Rady powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera.
5. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach zbędnych składników majątkowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach pismem z dnia 8 kwietnia 2010r. zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnych ławek i stołów na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Strzelnie. W/w jednostka złożyła stosowny wniosek o przekazanie powyższych składników majątkowych, które wykorzystane będą do wyposażenia świetlicy internatu.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 469/10.

 

Ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił zmiany do projektu  uchwały Rady powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera. W uchwale zostaje dodany paragraf 3 mówiący o wniesieniu wkładu własnego w wysokości 15% wartości kosztów projektu.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Zarząd Powiatu podjął jedną decyzję kierującą osobę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad. 6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo:
• Członka Zarządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego Franciszka Złotnikiewicza informujące o braku możliwości udzielenia pomocy finansowej w sprawie budowy rurociągu tłoczącego wodę do Jeziora Wilczyńskiego oraz Budzisławskiego z odkrywki Jóźwin II B.
• pracowników SPZOZ Mogilno w sprawie podwyżki uposażeń, skierowane do Dyrektora SPZOZ.
Starosta poinformował również o wizycie przedstawiciela strony internetowej GminaTV w celu promocji Powiatu Mogileńskiego na w/w stronie internetowej.

Zarząd postanowił na jednym z najbliższych posiedzeń spotkać się z kierownikiem PCPR w sprawie Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

ad. 7
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.  8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:47:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-06-21 09:07:10
Ostatnia zmiana:2010-06-21 09:07:28
Ilość wyświetleń:275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij