Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

203/10 z dn. 22.04.2010r.

PROTOKÓŁ Nr 203/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 22 kwietnia  2010r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I kwartał 2010r.
4. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej przez Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części powierzchni dachu budynku diagnostycznego Szpitala w Strzelnie, położonego na działce oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.
10. Przedstawienie opinii RIO w Bydgoszczy dotyczące wykonania Budżetu Powiatu za 2009r.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. (projekt I)
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. (projekt II)
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Małgorzata Krygier Główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I kwartał 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 464/10.

ad.4
Małgorzata Krygier Główna księgowa przedstawiła zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach do dysponowania na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 465/10.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części powierzchni dachu budynku diagnostycznego Szpitala w Strzelnie, położonego na działce oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 466/10.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął jedenaście decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Lista stanowi załącznik do protokołu i podlega prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowanie, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Danuta Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowanie, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 10
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pozytywne opinie RIO w Bydgoszczy dotyczące wykonania Budżetu Powiatu za 2009r.

ad. 11
Małgorzata Krygier Główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. (projekt I)
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 467/10.

ad. 12
Małgorzata Krygier Główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r. (projekt II)
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 468/10.

ad. 13
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo:
• Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie w sprawie dofinansowania zakupu zestawu komputerowego,
• SPZOZ Mogilno w sprawie umorzenia raty pożyczki. Zarząd wyraził zgode na powyższe.

Zarząd Powiatu skierował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zmiany porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XLIX sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 30 kwietnia 2010r. następujących projektów uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko –pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku funkcji Lidera, oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko –pomorskiego” w części dotyczącej modułu e –Edukacja w Województwie Kujawsko –Pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 -2013, którego Beneficjentem Końcowym jest Województwo Kujawsko –Pomorskie.

ad. 14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

 


ad.  15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:47:13
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:53:54
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:54:01
Ilość wyświetleń:583

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij