Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

202/10 z dn. 12.04.2010r.

PROTOKÓŁ Nr 202/10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 kwietnia  2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.
4. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2009 rok.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  
ad.3
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przedstawiła sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki Biblioteki Powiatowej za rok 2009 oraz z wykorzystania środków finansowych przekazanych Bibliotece Miejskiej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.4
Dyrektor PSSE w Mogilnie przedstawiała informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mogileńskiego w 2009 roku.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 463/10.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Lista stanowi załącznik do protokołu i podlega prawu ochrony danych osobowych.

ad. 7
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mogilnie za 2009 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 10
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 12
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji Lidera
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 13
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady Powiatu.

ad. 14
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił wniosek Dyrektora DPS Siemionki o wyrażenie zgody w formie uchwały na przeprowadzenie inwestycji wykonania instalacji zbiornika gazu. Zarząd zlecił przygotowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

ad. 15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 

 

 

ad. 16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:47:04
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:53:54
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:54:06
Ilość wyświetleń:555

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij