Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

200/10 z dn.31.03. 2010r.

PROTOKÓŁ Nr 200 /10
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 31 marca  2010r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2010r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z droga wojewódzką nr 262 w km 169+034.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w Zespole Szkół w Bielicach na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji dachu Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku szkoły oraz ogrodzenia Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę dachu na budynku szkoły przy ul.Dworcowej 9.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
12. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13. Sprawy różne.
14. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
                  

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 453/10.


ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Wyjaśnił, że zgodnie z § 13 Statutu Fundacji Powiatu Mogileńskiego - „§13 pkt.1. Rada składa się z 7 członków powoływanych na pięcioletnią wspólną kadencję przez Zarząd Powiatu w Mogilnie, z zastrzeżeniem ust. 2. §13 pkt.2 W skład Rady powołuje się każdorazowo cztery osoby spośród Radnych Powiatu Mogileńskiego, wyłonione w drodze uchwały Rady Powiatu w Mogilnie”.
Dnia 25 marca 2010 r. Rada Powiatu w Mogilnie podjęła stosowną uchwałę nr XLVIII/268/10 w sprawie delegowania przez Radę Powiatu w Mogilnie czterech radnych do pracy w Radzie Fundacji Powiatu Mogileńskiego. Do Rady Fundacji oddelegowano następujących radnych: Wiesław Gałązka, Jan Bartecki, Radosław Trepiński, Jacek Kraśny, którzy oświadczyli, iż wyrażają zgodę na pracę w Radzie Fundacji Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd zaproponował, aby w skład Rady Fundacji powołać również następujące osoby: Piotr Ficer (który oświadczył, że wyraża zgodę na pracę w Radzie), Tadeusz Sulski (który oświadczył, że wyraża zgodę na pracę w Radzie) oraz Andrzej Siwek (który oświadczył, że wyraża zgodę na pracę w Radzie).
W związku z powyższym Starosta Mogileński Tomasz Barczak odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 4 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących uchwała nr 454/10 w sprawie powołania Rady Fundacji Powiatu Mogileńskiego została podjęta.


ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie opinii dotyczącej rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z droga wojewódzką nr 262 w km 169+034.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 455/10.


ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 456/10.

 

ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej w Zespole Szkół w Bielicach na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 457/10.


ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji dachu Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 458/10.

ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku szkoły oraz ogrodzenia Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 459/10.


ad.10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę dachu na budynku szkoły przy ul.Dworcowej 9.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 460/10.


ad.11
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2010r.
Zarząd podjął w powyższym temacie uchwałę nr 461/10.


ad.12
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Lista stanowi załącznik do protokołu i podlega prawu ochrony danych osobowych.

ad. 13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 100-leci Koła Włościanek i Ziemianek w Kościeszkach w sprawie wsparcia finansowego. Zarząd przychylił sie pozytywnie do w/w wniosku.

 

ad. 14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.


ad. 15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
         

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2010-05-07 11:46:37
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2010-05-07 11:51:45
Ostatnia zmiana:2010-05-07 11:52:44
Ilość wyświetleń:569

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij